Učení nás baví aneb další půlrok za námi

Publikováno: 10. 7. 2017 Doba čtení: 1 minuta
Učení nás baví aneb další půlrok za námi
© ČvT archiv

I na ubytovně uplynul školní rok jako voda a my jsme díky statutárnímu městu Chomutov mohli být u toho! O tom, jak to děti celé zvládly a co pro ně bylo naopak největším oříškem, nám pověděla pracovnice volnočasových a vzdělávacích aktivit Dana Slámová.

Také po celé druhé pololetí se na ubytovně Tovární, pravidelně od pondělí do čtvrtka, konalo doučování dětí ve věku 6-13 let. Doučování probíhalo skupinově či individuálně. S některými dětmi byla potřeba dohnat učení z předešlých ročníků, s jinými zase procvičit „oblíbenou“ matematiku či krásný český jazyk. Díky skupinovému doučování zase děti měly možnost naučit se pomáhat jeden druhému, pracovat v kolektivu, navázat nová přátelství a probrat jednotlivá odvětví ze školních lavic.

Kromě práce s dětmi bylo také potřeba konzultovat některé nedostatky v předmětech s rodiči. „Nejčastěji jsme probírali, co přesně jejich dítěti nejde a co je potřeba probrat. Sama jsem se naučila používat Hejného metodu, kterou jsem dříve neznala. Pravidelně jsme se učili číst, porozumět čtenému textu, procvičovali jsme pozornost a trénovali soustředění. V matematice se jednalo nejvíce o procvičení sčítání, odčítání či malé násobilky. Průběžně jsem s rodiči konzultovala, na co se nejvíce zaměřit a jak dítěti může pomoct i on sám doma,“ říká Dana Slámová.

A co si ze školního roku odnáší ona sama? „Pro mě je největší odměnou zlepšení známek u jednotlivých dětí, jejich nadšení a spokojenost rodičů. Toho všeho jsme společně docílili vzájemnou důvěrou a motivací k tomu se zlepšit,“ odpovídá Dana.

Za veškerou podporu k projektu „učení nás baví“ tak děkujeme statutárnímu městu Chomutov!

 

Autor: Barbora Macalová a Nikola Žikešová

Související články