„Učitelé jsou pro mě jako táta,” říká Abdullah z Iráku, který ztratil otce během nadvlády ISIL

Publikováno: 3. 6. 2019 Doba čtení: 4 minuty
„Učitelé jsou pro mě jako táta,” říká Abdullah z Iráku, který ztratil otce během nadvlády ISIL
© People in Need

Čtrnáctiletý Abdullah se narodil v Aishaku, na severu Iráku v oblasti Havídža. S rodiči, bratry a sestrami žili poklidný život až do té doby, než vládu nad oblastí převzal tzv. Islámský stát (ISIL). Abdullah byl tou dobou ve čtvrté třídě. „Do školy jsem pak nechodil déle než tři roky," vzpomíná Abdullah. Jeho strýc Mosab dodává: "Abdullah odešel ze školy stejně jako mnoho jeho spolužáků poté, co ISIL změnil osnovy a začal děti učit o zabíjení a ničení."  

Nejhorší moment chlapcova života měl však teprve přijít. „ISIL unesl a zavraždil Abdullahova otce. Celá rodina byla v šoku, velmi trpěla a jejich životní podmínky se zhoršily," vysvětluje strýc Mosab. Jelikož Abdullah je ze synů nejstarší, připadla na něj povinnost převzít odpovědnost za živobytí rodiny. „Ve velmi útlém věku začal pracovat v obchodě s potravinami, kde vydělával jen velmi málo peněz," dodává strýc.

Ztráta otce a nová role v rodině Abdullaha změnily

Abdullahův strýc si všiml, že ztráta otce a fakt, že chlapec byl najednou odpovědný za celou rodinu, ho velmi změnily. „Začal být agresivní a začal se chovat víc jako dospělý.“ Situace se zásadním způsobem změnila, až když byla oblast od vlády ISIL osvobozena. Člověk v tísni společně s UNICEF spustil program nazvaný Zpátky do školy, ve kterém se zaměřil na děti, které přestaly chodit do školy. Když učitelé předvedli ukázku svých aktivit, tamní děti projevily o školní docházku velký zájem. Abdullah byl jedním z nich.

„Co se mi na této nové škole opravdu líbí, je až rodičovská péče, kterou nám učitelé věnují. Učitelé jsou pro mě jak táta. Podporují mě a chovají se ke mně laskavě," říká Abdullah. „Proto mě teď všechny předměty ve škole baví a chci se znovu naučit všechno, co jsem zapomněl z hlavních předmětů jako třeba z arabštiny, matematiky a přírodopisu," dodává. Abdullahův sen je znovu se zdokonalit v čtení a psaní. „To, že teď chodím do nové školy, mi hrozně moc pomohlo začít se dostávat z toho, co jsem zažil v posledních třech letech a také překonávat problémy, které mám teď," vysvětluje.

Jablka a pomeranče jako omluva za špatné chování

Změny v Abdullahově chování pozorují učitelé i rodina. „Pamatuji si, jak jednou Abdullah kousl při hře svého spolužáka. Okamžitě jsem si ho vzal stranou, abych si s ním promluvil mezi čtyřma očima. Řekl jsem mu, že jeho chování bylo nepřijatelné a že se musí spolužákovi omluvit. Vysvětlil jsem mu, že vždycky existuje způsob, jak vyřešit problémy bez násilí," vzpomíná učitel Taiser. Chlapec si skutečně vzal jeho radu k srdci. „Byl jsem překvapený, když Abdullah šel do obchodu, ve kterém pracoval a koupil jablko a pomeranč, které dal spolužákovi, aby se omluvil za své jednání," říká Taiser.

Když učitelé viděli Abdullahovo nadšení, které při učení projevoval, začali mu dávat soukromé hodiny za dny, kdy do školy nemohl přijít.

Nedávnou proměnu v chování svého synovce pyšně líčí také jeho strýc Mosab „Poté, co se Abdullah začal ve škole aktivně zapojovat, se jeho chování výrazně změnilo. Skamarádil se s ostatními dětmi, naučil se pracovat s běžnými stresovými situacemi a hlavně se začal pozvolna učit."

Jakým způsobem ovlivnil program Člověka v tísni a UNICEF samotné učitele? 

„Moc mě baví vyučovat matematiku a přírodopis a po pedagogickém školení jsem získal znalosti i v dalších předmětech, jako třeba v arabštině. Pomohlo mi to prohloubit mé učitelské schopnosti," říká Taiser. „Také školení v oblasti psychosociální podpory bylo velmi přínosné, protože jsem viděl, jaké pozitivní účinky může tento program na blaho dětí mít," vysvětluje a dodává, že finanční podpora mu pomohla pokrýt životní náklady.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel
Pomoc Člověka v tísni a UNICEF v číslech:
  • Rozdali jsme 750 učebnic ve třech školách. Učebnice byly určené především pro výuku matematiky, arabštiny a angličtiny.
  • Do programových aktivit se během dubna zapojilo 15 075 dětí (8 160 chlapců, 6 915 dívek) v 66 různých školách.
  • Během dubna poskytli učitelé hodiny doučování a lekce zaměřené na psychosociální podporu 480 dětem (263 dívek, 217 chlapců), které kvůli válce přišly o školní docházku.
  • 15 075 dětí (8 160 chlapců, 6915 dívek) se v dubnu zúčastnilo aktivit zaměřených na psychosociální podporu.
  • Na základě nové příručky vznikly asociace rodičů a učitelů v 66 školách.
  • Rozdali jsme hygienické balíčky 15 400 dětem.
  • Ke konci dubna jsme uspořádali osvětové přednášky na téma menstruační hygiena ve 13 školách. Tyto přednášky vedlo celkem 17 učitelek a oslovily okolo 1 150 mladých dívek.
  • V 76 školách byly založeny tzv. kluby pro hygienu. Děti dostaly mýdlo a praktická školení o správné hygieně.


Autor: People in Need

Související články