Už 20 let pomáhá Člověk v tísni v Etiopii

Publikováno: 6. 9. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Už 20 let pomáhá Člověk v tísni v Etiopii
© Foto: ČVT

Člověk v tísni si letos připomíná 20. výročí založení mise v Etiopii. Od roku 2003 se malá kancelář ve městě Hawassa rozrostla na největší misi v Africe. Tým složený z více než 200 zaměstnanců a zaměstnankyň se zaměřuje na rozvojovou spolupráci i na humanitární pomoc.

Dvacet let práce české organizace přinesly více než dvě desítky nově postavených a vybavených škol, téměř dva tisíce vyškolených učitelů a učitelek a na sto tisíc spokojenějších žáků a žaček. Organizace vybudovala a opravila na tisícovku zdrojů pitné vody pro více než tři čtvrtě milionu obyvatel Etiopie a zlepšila také situaci s hygienou a sanitací, díky čemuž se spousta dětí vyléčila z podvýživy a infekčních nemocí. Zemědělci umí lépe bojovat s dopady klimatické změny. Na 10 tisíců hektarů degradované krajiny bylo rehabilitováno, tým společně s místními vysadil téměř 10 milionů stromů. Vznikly stovky úspěšných malých podniků a tisíce nových pracovních míst. „Snažíme se, aby naše projekty pomáhaly těm, kteří to nejvíce potřebují. Například v oblasti vzdělávání se zaměřujeme na marginalizované dívky, které neměly možnost chodit do školy kvůli předčasným svatbám, postižení, chudobě apod. V posledních 5ti letech se nám díky projektu od britské vlády podařilo vzdělání poskytnout 25 tisícům z nich,“ popisuje jeden v úspěchů Barbora Ludvíková z vedení mise.

Člověk v tísni kromě dlouhodobých rozvojových programů poskytuje humanitární pomoc na jihu země a ve válkou zasaženém regionu Tigraj. Zaměřuje se zejména na lidi, kteří museli utéct z domovů kvůli konfliktům nebo strádali z důvodů sucha či povodní. Dostávají podporu do nového začátku v podobě přístřeší, vybavení domácnosti i peněz či zajištění přístupu k pitné vodě.

Vedle přímé podpory komunit se organizace věnuje také systémovým řešením a rozvoji kapacit místních partnerů i vlády. „Vždycky jsme se snažili být co nejblíže lidem, co nejvíce odpovídat na jejich potřeby, co nejvíce být přímo v terénu a zapojovat komunity do našich projektů. Pro mě je to výraz skutečného respektu k těm, pro které a se kterými pracujeme. Náš tým z naprosté většiny tvoří Etiopané. Bez místních by naše práce ani nedávala smysl,“ říká Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni.

Člověk v tísni v Etiopii může pomáhat pouze díky štědré podpoře dárců. Projekty financuje Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničí České republiky, Evropská unie, americká a britská vláda a mnozí další. Za podporu vděčíme mnoha českým firmám a tisícům jednotlivců z Klubu přátel.

    20 let mise v Etiopii v číslech:

  • Postaveno a vybaveno 25 škol, na 100 000 dětí a mladých získalo kvalitnější vzdělání, téměř 2000 učitelů a učitelek získalo lepší kvalifikaci.
  • Podpořeno 21 odborných učilišť v kožedělném, zemědělském a elektromechanickém oboru s téměř 3 000 úspěšnými absolventy krátkodobých i dlouhodobých kurzů.
  • Založeno přes 130 malých podniků v oblasti zpracování kůže a zemědělské produkce.
  • Rehabilitováno 10 tisíc hektarů degradované krajiny, sestaveno 30 plánů pro rehabilitaci krajiny, vysazeno na 10 milionů stromů.
  • Více než 10 tisíc farmářů si osvojilo šetrné způsoby hospodaření s krajinou v desítkách školících center.
  • Vybudováno či opraveno téměř 1000 zdrojů pitné vody, které nově řádně spravují vodní výbory.
  • Více než tři čtvrtě milionu lidí získalo přístup k pitné vodě a informace o správných hygienických navycích v rámci prevence šíření infekčních onemocnění.

  • Postaveno téměř 300 latrín se zařízením na mytí rukou ve školách a zdravotnických střediscích.
  • Více než jeden a půl milionu lidí, kteří museli utéct z domovů kvůli konfliktům a přírodním katastrofám, dostalo podporu do nového začátku v podobě přístřeší, vybavení domácnosti i peněz či zajištění přístupu k pitné vodě.
  • Více než 1 a půl milionu lidí, kteří utekli před konfliktem nebo přírodními katastrofami, dostalo humanitární pomoc v podobě přístřeší, vybavení domácnosti, peněz nebo opraveného zdroje pitné vody.Autor: Tereza Hronová, ČVT

Související články