V Karlových Varech poskytujeme bezplatné sociální poradenství

Publikováno: 7. 10. 2014 Doba čtení: 1 minuta
V Karlových Varech poskytujeme bezplatné sociální poradenství
©

Již několik let organizace Člověk v tísni, o.p.s., za pomoci finančních prostředků od města Karlovy Vary, jakož i od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, poskytuje lidem, kteří to potřebují, odborné sociální poradenství, jehož součástí je i bezplatné právní poradenství.

Poradenství se dotýká především dluhů, soudních a exekučních řízení, rozvodů, majetkových sporů a podobně. Díky této službě, kterou je možné vyhledat na adrese Blahoslavova 5/18, Karlovy Vary - Drahovic, se značné množství lidí, dostalo ze svých složitých sociálních situací a mohou nyní žít život, aniž by se dostali za okraj společnosti. Dále se se díky této službě daří naše klienty náležitě informovat a orientovat je, i přes stále se stupňující formalismus a s tím spojenou nepřehlednost, v legislativě České republiky. Klienti se pak lépe orientují ve svých právech a povinnostech, které je obklopují a budou obklopovat v dalším průběhu jejich životů. Na okraj je dobré zmínit, že naše organizace poskytuje právní informace též obětem trestných činů, což bylo umožněno díky projektu financovanému z prostředků Ministerstvem spravedlnosti ČR. Všem, kteří pomáhají, jak finančně, tak i jinými zdroji, s poskytováním těchto služeb, děkujeme.

 

 

 

Autor: Filip Bufka, právník