V Libereckém kraji jsme v rámci projektu Pro děti a s dětmi působili především v okolí Hrádku nad Nisou

Publikováno: 25. 1. 2022 Doba čtení: 3 minuty
V Libereckém kraji jsme v rámci projektu Pro děti a s dětmi působili především v okolí Hrádku nad Nisou
© Foto: cvt

Liberecký kraj patří mezi kraje, ve kterých probíhá projekt organizace Člověk v tísni Pro děti s dětmi. Jeho cílem je zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách. V Hrádku nad Nisou jsme se v rámci projektu stali prostředníkem mezi rodinami a školou, místním sociálním odborem či pedagogicko-psychologickou poradnou.

Projekt se zaměřuje na prevenci nárůstu školního neúspěchu u dětí, které žijí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách. Soustředí se zejména na včasnou identifikaci ohrožení dítěte a vytvoření individuálního plánu jeho podpory. „Prostřednictvím cílené podpory, postavené na silných stránkách dítěte, rodiny a nejbližšího okolí, poskytujeme dlouhodobou pomoc při naplňování práv dítěte na rozvoj a vzdělání. V rámci této podpory zavádíme a pilotně ověřujeme inovativní metody práce. Jde o nový nástroj pro mapování potřeb a case management zaměřený na zapojení aktérů z prostředí sociální práce a školství na úrovni jednotlivých klientských případů,“ říká Michaela Kučerová, koordinátorka vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni.

Nejdříve bylo třeba získat důvěru

„V rámci projektu jsme v Libereckém kraji působili především v okolí obce Hrádek nad Nisou. Potřebnost vzdělávací služby v této lokalitě byla a je nadále veliká, nicméně ze začátku projektu stálo mnoho sil získat důvěru klientů a službu v místě rozjet,“ říká Hana Dostálová, koordinátorka vzdělávacích služeb z liberecké pobočky organizace Člověk v tísni. Zásadní podle ní bylo zasíťování všech aktérů. Na obcích, sociálních odborech a místních ZŠ proběhlo několik informativních schůzek, kde nebyla schůzka možná, proběhla online konzultace, telefonát, předání kontaktů a informačních materiálů.

Postupem času docházelo stále častěji ke case-managementu zúčastněných aktérů. Nejčastěji šlo o spolupráci se školou (tzv. tripartitní jednání), v jehož rámci probíhalo předávání informací mezi rodinou a školou prostřednictvím pracovníka ČvT. V rámci doporučování služby a včasného zachycení potřebných rodin se jednalo o kontakt se sociálním odborem města Hrádek nad Nisou. Dalším důležitým partnerem v jednání byla také pedagogicko-psychologická poradna.

Prokazatelné zlepšení

Co se týče samotné práce s dětmi a jejich rodinami, na začátku každé spolupráce došlo k důkladnému zmapování situace a sestavení komplexního plánu podpory tak, aby došlo k podpoře klíčových oblastí života dítěte. „Soustředili jsme se na zlepšení prospěchu a komunikace se školou, stejně jako na podporu motivace ke vzdělávání, odhalování silných stránek dítěte a jejich rozvoj i prostřednictvím volnočasových vzdělávacích aktivit. V duchu nástroje Moje mapa jsme pracovali i v průběhu další spolupráce. Důležitým měřítkem úspěchu byly i posuny v měkkých kompetencích dětí a jejich sebehodnocení,“ říká Hana Dostálová.

S rodinami probíhala spolupráce i nad rámec projektu a v případě potřeby byly zapojeny i do ostatních služeb organizace Člověk v tísni (terénní sociální služby, dluhové poradenství). Lze tak hovořit o intenzivním vnitřním case-managementu. Díky širší spolupráci s rodinami jsme mohli pomoci i s přechodem předškolních dětí do první třídy.

„Do budoucna budeme v lokalitě nadále působit. V průběhu trvání projektu prokazatelně došlo ke zlepšení kvality života dětí a rodin zapojených ve službě. Posun vnímáme i ve spolupráci s místními školami a vedením obcí. Prostor pro zlepšení se nachází především v péči o tzv. hraniční děti a jejich zvýšený přesun do speciálního vzdělávání, což je jev dlouhodobě a tradičně se objevující v této lokalitě,“ uzavírá Hana Dostálová.

Kontakt: 

  • Michaela Kučerová, 778 409 243, michaela.kucerova@clovekvtisni.cz 
  • Hana Dostálová, 778 400 769, hana.dostalova@clovekvtisni.cz

Projekt „Pro děti a s dětmi. Zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského, Plzeňského, Libereckého a Olomouckého“ CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011448 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Autor: ČvT

Související články