V Libereckém kraji končí předčasně základní školu přes 6% dětí

Publikováno: 7. 10. 2016 Doba čtení: 3 minuty
V Libereckém kraji končí předčasně základní školu přes 6% dětí
© Martin Kovalčík

Liberec, 6. 10. 2016 - České školství bohužel stále ještě generuje mladé lidi, kteří vzdělávací systém opouštějí absolutně nepřipraveni na dospělý život. Dokazuje to mimo jiné i počet dětí, které základní školu opouštějí dříve než po ukončení deváté třídy. „Jedná se o děti, které během školy jednou či dvakrát propadly. Sice tedy absolvovaly devět let povinné školní docházky, ale bez řádného ukončení základního vzdělání. Končí tak v osmé, či dokonce v sedmé třídě,“ říká Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni. V Libereckém kraji končí základní školu více než 5,5% dětí v osmé (celorepublikový průměr činí 4%) a necelé 1% dětí v sedmé třídě (cca 1% v celé ČR). V mezikrajském srovnání to představuje třetí nejhorší výsledek.

Ze zkušeností pracovníků Člověka v tísni přitom jasně vyplývá, že nedokončené základní vzdělání předurčuje velké problémy při dalším pokračování ve vzdělání, potažmo při uplatnění na pracovním trhu. S problémy se například setkáte na pracovních úřadech, kde je absolvování většiny rekvalifikačních kurzů podmíněno právě ukončeným základním vzděláním. Přitom například ve skandinávských, ale i v dalších západoevropských zemích je zcela běžné, že se na základní škole nepropadá. V České republice je situace jiná. „Setkáváme se s velmi absurdními příběhy - propadnutí z hudební výchovy, nepřipuštění k reparátu, či několik nedostatečných již v pololetí první třídy,“ říká Petra Sedláčková, metodička doučování, služby, jejímž smyslem je podpora dětí, kterým hrozí propadnutí nebo přeřazení na základní školu praktickou. Nejčastěji jde o děti rodičů, kteří sami mají nízké vzdělání, a kteří žijí v prostředí chudinských čtvrtí či na ubytovnách.

V Libereckém kraji využilo této služby v loňském školním roce 20 dětí, se kterými pracovalo celkem 11 dobrovolníků. Pro čtyři dívky v 5. ročníku v průběhu celého roku probíhalo skupinové doučování. U jedné dívky se podařilo zlepšit prospěch na samé jedničky v pololetí a vyznamenání na konci roku i s pochvalou třídního učitele. U většiny dětí se podařilo dosáhnout mírného zlepšení známek, ale především se daří s přibývajícím a náročnějším učivem zamezit zhoršování prospěchu. Tři děti propadly, z toho dvě v první třídě, nezvládly vysoké školní nároky i přes velkou podporu a velké pokroky, které za dobu doučování udělaly. Zhruba třem propadnutím se zabránilo, u dvou dětí se předešlo i reparátu. „Obecně se daří práce s motivací dětí k učení, děti učení začíná více bavit, dobrovolníkům si samy říkají o úkoly. Od učitelů máme informace, že ve škole začínají být aktivnější i v předmětech, se kterými dříve bojovaly, některé děti začínají více nosit domácí úkol, mají pomůcky a sešity,“ říká Tereza Brabcová, která má v Liberci doučování na starosti. O tom, jak moc se kapacita služby rozšíří, rozhodnou kromě dalšího také finance. Člověk v tísni proto spustil dárcovskou sbírku Lepší škola pro všechny, pomocí které mohou lidé přispět mimo jiné právě i na rozšíření kapacit doučování.

Srovnáváme hendikepy předškoláků

Pracovníci organizace se věnují i dětem předškolního věku. Právě nedostatečná předškolní příprava velmi často způsobuje, že v České republice propadne každé sté dítě již v první třídě. V Libereckém kraji je situace horší, než představuje celorepublikový průměr, v první třídě propadne zhruba 1,5% dětí. Pro děti, které jsou tímto budoucím propadem ohroženy, provozuje Člověk v tísni v Libereckém kraji dva předškolní kluby: v Ploužnici a v Liberci. Smyslem klubů je poskytnout kvalitní přípravu těm dětem, které ji potřebují nejvíce, a přitom se z různých důvodů do běžných mateřských škol nedostanou. V loňském školním roce se tak podařilo pět dětí připravit na přestup do běžné mateřinky a čtyři nastupují na základní školu. Další pak budou navštěvovat předškolní kluby i tento školní rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:

Lukáš Průcha, ředitel liberecké pobočky organizace Člověk v tísni, lukas.prucha@clovekvtisni.cz, 731 690 480

Martin Kovalčík, mediální koordinátor organizace Člověk v tísni, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

 

Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor Programů sociální integrace

Související články