V Mikulovicích se společná akce povedla

Publikováno: 3. 9. 2014 Doba čtení: 2 minuty
V Mikulovicích se společná akce povedla
©

Pracovníci společnosti Člověk v tísni ve spolupráci s obcí Mikulovice uspořádali v areálu MUNA
v prostorách místních skautů třídenní tábor pro 18 dětí z Jesenicka.

Vedle možnosti strávit několik
prázdninových dní smysluplnou činností bylo hlavním cílem akce zlepšení vztahů mezi dětmi,
které pocházejí z různých sociálních i etnických skupin, jejichž vztahy jsou běžně zatíženy mnohým
nedorozuměním, nedůvěrou a předsudky. Tři dny samozřejmě nemohou změnit vše od základů,
přesto se ukázalo, že naučit se k sobě chovat s respektem, vzájemně si pomáhat a radostně prožívat
chvíle her i společné práce není nic nepředstavitelného. Alespoň těch 18 dětí to zvládlo velmi dobře a
mohou se stát inspirací pro všechny ostatní.

Odměnou účastníkům potom byl čtvrtek 7. srpna – závěrečný den pobytu, kdy bylo v areálu MUNY
uspořádáno společenské odpoledne pro obyvatele Mikulovic a samozřejmě i všechny další lidi dobré
vůle.

Nejvíce z přibližně 80ti návštěvníků tvořili senioři, ale bylo vidět i rodiny s malými dětmi a
samozřejmě přišli rodiče táborníků. Počasí akci přálo a tak všichni mohli nerušeně sledovat krátké
vystoupení, které si děti na táboře pro tuto příležitost připravily, pobavit se velmi vtipným divadelním
představením seniorů ze Soužití 2005, obdivovat profesionální zásah místních dobrovolných hasičů,
neméně profesionální ukázku práce policejního psa a sledovat dramatické „zadržení pachatele",
které provedli policisté ze Zlatých Hor. A potom si již návštěvníci mohli vybírat – motorizovaný výlet
s hasiči po areálu MUNA s prohlídkou slámo-hliněných staveb v objektu Brontosaurů z Jeseníka,
přednášku o problematice dluhů, kterou nabízeli pracovníci protidluhové poradny v Mikulovicích,
prohlídku techniky a vybavení hasičů a policie, výtvarné práce se Zahradou 2000 a taktéž s Lindou
Kovářovou nebo se mohli rovnou přesunout k ohni a vlastnoručně si opéct klobásu. Aktivně se také
zapojil Klub vojenských důchodců v čele s Ing. Valeriánem. Na závěr odpoledne k poslechu zahrála skupina Campanula vocal.

Celá akce, která stála mnoho sil a energie organizátorů, mohla proběhnout jen díky vstřícnosti Policie
ČR, dobrovolných hasičů a dalších dobrovolných spolupracovníků. Na druhou stranu nestála mnoho
peněz, i když bez sponzorských příspěvků soukromých dárců, bychom se zcela jistě neobešli. A jestli
se povedla? Můžeme soudit jen z vlastních pocitů a ty říkají, ano, povedla. Vysvědčení nám vystaví až
akce příští – přijde-li na ni ještě více návštěvníků, budeme vědět, že jsme se nespletli.

Autor: František Juris a Obec Mikulovice, terénní pracovník