V Mongolsku hledáme strategická řešení klimatické změny

Publikováno: 27. 4. 2022 Doba čtení: 2 minuty
V Mongolsku hledáme strategická řešení klimatické změny
© Foto: Nomin Munkh

Po více než 10 letech působení v Mongolsku měníme naší strategii. Chceme i nadále pokračovat v podpoře organizací občanské společnosti, místních orgánů, mongolské vlády a především mongolského lidu. Ale naše pomoc musí být ještě efektivnější.  

NAŠE VIZE:

Člověk v tísni usiluje o takové Mongolsko, kde jsou aktivní místní komunity a občanská společnost, jsou tam dodržována lidská práva, a kde lidé mají možnost být hybnou silou společenských změn a dostávají rovnocenné příležitosti. Společným cílem je udržitelný rozvoj v rámci projektu "Vize 2050".

PŮSOBENÍ ČLOVĚKA V TÍSNI V MONGOLSKU:

Člověk v tísni (ČvT) pomáhal v Mongolsku poprvé v zimě roku 1993, a to humanitární podporou 50 tun potravin a oblečení. Toto období bylo pro mongolské obyvatele kritické. Snaha přizpůsobit se nové realitě po rozpadu Sovětského svazu způsobila ekonomickou krizi. ČvT se do Mongolska vrátil během prvních dzudů (silné mrazy, kdy zvířata nemají možnost nalézt potravu) v letech 2009 - 2011, kdy v roce 2011 byla zřízena i kancelář ČvT v Ulánbátaru. Od té doby realizoval 17 projektů, které mají dopad na tisíce lidí na venkově i ve městech. Tyto projekty byly zaměřeny na změnu klimatu a udržitelné zdroje obživy, posílení občanské spolčenosti, na vzdělávání a rozvoj dovedností. 

SITUACE PŘÍMO V MONGOLSKU JE KRITICKÁ

Jedním z hlavních dlouhodobých problémů jsou dopady klimatické změny a zhoršování stavu přírodních zdrojů. V posledních šesti desetiletích četnost a závažnost ekonomických a enviromentálních katastrof narůstá. Teploty v Mongolsku kontinuálně rostou, zvyšuje se znečištění ovzduší, časté jsou také záplavy a zemětřesení. Mimo to i příbývá onemocnění spojených se znečištěním ovzduší, které s sebou přináší urbanizace, industrializace a špatné zemědělstvím. Kvalita ovzduší v Ulánbátaru, zejména v zimě, patří k těm nejhorším na světě. Celkové odčerpávání vody převyšují její obnovitelné zdroje a přibližně 90% pastvin je v určitém stupni desertifikace. 

Tyto faktory budou pravděpodobně ve střednědobém až dlouhodobém horizontu brzdit hospodářský růst země. Mongolsko se snaží tuto ekologickou katastrofu úplně zvrátit a nebo alespoň zpomalit její dopady pomocí předpisů. Problémem je nízká vzdělanost v rámci celého tématu klimatické změny. 

STRATEGICKÉ PILÍŘE ČLOVĚKA V TÍSNI PRO OBDOBÍ 2022-2026:
1. Posílení odolnosti místních komunit vůči riziku klimatických změn a katastrof.
2. Podpora ekologických a udržitelných trhů a zdrojů obživy.
3. Posílení postavení lidí a organizací občanské společnosti prostřednictvím podpory lidských práv, rovnosti žen a mužů a klimatické spravedlnosti. 
Celou strategii Člověka v tísni v Mongolsku si můžete stáhnout a přečíst zde.

Autor: Tim Jenkins, Country Director

Související články