V Olomouckém kraji končí předčasně základní školu 5% dětí

Publikováno: 7. 10. 2016 Doba čtení: 3 minuty
V Olomouckém kraji končí předčasně základní školu 5% dětí
© ČvT archiv

Olomouc, 6. 10. 2016 - České školství bohužel stále ještě generuje mladé lidi, kteří vzdělávací systém opouštějí absolutně nepřipraveni na dospělý život. Dokazuje to mimo jiné i počet dětí, které základní školu opouštějí dříve než po ukončení deváté třídy. „Jedná se o děti, které během školy jednou či dvakrát propadly. Sice tedy absolvovaly devět let povinné školní docházky, ale bez řádného ukončení základního vzdělání. Končí tak v osmé, či dokonce v sedmé třídě,“ říká Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni. V Olomouckém kraji končí základní školu více než 4% dětí v osmé (celorepublikový průměr činí necelá 4%) a necelé 1% dětí v sedmé třídě (cca 1% v celé ČR). 

Ze zkušeností pracovníků Člověka v tísni přitom jasně vyplývá, že nedokončené základní vzdělání předurčuje velké problémy při dalším pokračování ve vzdělání, potažmo při uplatnění na pracovním trhu. S problémy se například setkáte na pracovních úřadech, kde je absolvování většiny rekvalifikačních kurzů podmíněno právě ukončeným základním vzděláním. Přitom například ve skandinávských, ale i v dalších západoevropských zemích je zcela běžné, že se na základní škole nepropadá. V České republice je situace jiná. „Setkáváme se s velmi absurdními příběhy - propadnutí z hudební výchovy, nepřipuštění k reparátu, či několik nedostatečných již v pololetí první třídy,“ říká Petra Sedláčková, metodička doučování, služby, jejímž smyslem je podpora dětí, kterým hrozí propadnutí nebo přeřazení na základní školu praktickou. Nejčastěji jde o děti rodičů, kteří sami mají nízké vzdělání, a kteří žijí v prostředí chudinských čtvrtí či na ubytovnách.

V Olomouckém kraji působí organizace Člověk v tísni na více místech, doučování probíhá v Prostějově a v Olomouci, kde tuto službu v loňském školním roce využilo 19 dětí. Dále zde probíhá na dvou základních školách skupinové doučování, a to pro 7 dětí. Do rodin docházelo 13 dobrovolníků (6 v Olomouci, 7 v Prostějově). „Našim hlavním cílem je, aby děti získávaly pozitivní vztah ke vzdělání, a aby je vzdělávání bavilo. Od většiny učitelů se nám dostává kladné zpětné vazby, doučování podporují a u dětí pozorují zlepšení, plynoucí právě z pravidelného doučování. Děti se lépe orientují v probírané látce, v některých případech se jim také zlepší známka z některého předmětu, povětšinou o 1 stupeň,“ říká Michal Prokeš, který zde má doučování na starosti. O tom, jak moc se kapacita služby rozšíří, rozhodnou kromě dalšího také finance. Člověk v tísni proto spustil dárcovskou sbírku Lepší škola pro všechny, pomocí které mohou lidé přispět mimo jiné právě i na rozšíření kapacit doučování.

Srovnáváme hendikepy předškoláků

Pracovníci organizace se věnují i dětem předškolního věku. Právě nedostatečná předškolní příprava velmi často způsobuje, že v České republice propadne každé sté dítě již v první třídě. V Olomouckém kraji je situace o něco lepší, než je celorepublikový průměr. Pro děti, které jsou tímto budoucím propadem ohroženy, provozuje Člověk v tísni v Přerově předškolní klub. Smyslem klubu je poskytnout kvalitní přípravu těm dětem, které ji potřebují nejvíce, a přitom se z různých důvodů do běžných mateřských škol nedostanou. V loňském školním roce se tak podařilo sedm dětí připravit na přestup do běžné mateřinky, dvě pak nastupují na základní školu. Další pak budou navštěvovat předškolní klub i tento školní rok.

Kontakty:

Kateřina Dobrozemská, ředitelka olomoucké pobočky organizace Člověk v tísni, katerina.dobrozemska@clovekvtisni.cz, 608 732 386

Martin Kovalčík, mediální koordinátor organizace Člověk v tísni, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

 

Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor Programů sociální integrace

Související články