V Plzeňském kraji končí předčasně základní školu přes 6% dětí

Publikováno: 7. 10. 2016 Doba čtení: 3 minuty
V Plzeňském kraji končí předčasně  základní školu přes 6% dětí
© Martin Kovalčík

Plzeň, 6. 10. 2016 - České školství bohužel stále ještě generuje mladé lidi, kteří vzdělávací systém opouštějí absolutně nepřipraveni na dospělý život. Dokazuje to mimo jiné i počet dětí, které základní školu opouštějí dříve než po ukončení deváté třídy. „Jedná se o děti, které během školy jednou či dvakrát propadly. Sice tedy absolvovaly devět let povinné školní docházky, ale bez řádného ukončení základního vzdělání. Končí tak v osmé, či dokonce v sedmé třídě,“ říká Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni. V Plzeňském kraji končí základní školu 4,5% dětí v osmé (celorepublikový průměr činí 4%) a zhruba 1,5% dětí v sedmé třídě (cca 1% v celé ČR). V mezikrajském srovnání to představuje čtvrtý nejhorší výsledek.

Ze zkušeností pracovníků Člověka v tísni přitom jasně vyplývá, že nedokončené základní vzdělání předurčuje velké problémy při dalším pokračování ve vzdělání, potažmo při uplatnění na pracovním trhu. S problémy se například setkáte na pracovních úřadech, kde je absolvování většiny rekvalifikačních kurzů podmíněno právě ukončeným základním vzděláním. Přitom například ve skandinávských, ale i v dalších západoevropských zemích je zcela běžné, že se na základní škole nepropadá. V České republice je situace jiná. „Setkáváme se s velmi absurdními příběhy - propadnutí z hudební výchovy, nepřipuštění k reparátu, či několik nedostatečných již v pololetí první třídy,“ říká Petra Sedláčková, metodička doučování, služby, jejímž smyslem je podpora dětí, kterým hrozí propadnutí nebo přeřazení na základní školu praktickou. Nejčastěji jde o děti rodičů, kteři sami mají nízké vzdělání, a kteří žijí v prostředí chudinských čtvrtí či na ubytovnách.

V Plzeňském kraji využilo této služby jen v první polovině roku 2016 60 dětí, ke konci června jsme měli 27 dobrovolníků. „Zapojeni byli zejména do individuálního doučování, během kterého docházejí za dítětem domů a probírají s ním školní látku. Někteří z nich ale s dítětem trávili i volný čas mimo doučování a chodili s ním třeba do kina,“ upřesňuje Jitka Kylišová, koordinátorka doučování. O tom, jak moc se kapacita služby rozšíří, rozhodnou kromě dalšího také finance. Člověk v tísni proto spustil dárcovskou sbírku Lepší škola pro všechny, pomocí které mohou lidé přispět mimo jiné právě i na rozšíření kapacit doučování. V současné době je spolupráce s dobrovolníky, kteří se podílejí mimo jiné právě na individuálním doučování dětí, podpořena v rámci projektu Daleko hleď 2016, který je podpořen Plzeňským krajem v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra.

Srovnáváme hendikepy předškoláků 

Pracovníci organizace se věnují i dětem předškolního věku. Právě nedostatečná předškolní příprava velmi často způsobuje, že v České republice propadne každé sté dítě již v první třídě. V Plzeňském kraji je situace zhruba podobná jako v celorepublikovém průměru. Pro děti, které jsou tímto budoucím propadem ohroženy, provozuje Člověk v tísni v Rokycanech předškolní klub. Smyslem klubu je poskytnout kvalitní přípravu těm dětem, které ji potřebují nejvíce, a přitom se z různých důvodů do běžných mateřských škol nedostanou. V loňském školním roce se tak podařilo jedno dítě připravit na přestup do běžné mateřinky a další nastoupilo na základní školu. Další pak budou navštěvovat předškolní klub i tento školní rok.

Kontakty:

Aleš Kavalír, ředitel plzeňské pobočky organizace Člověk v tísni, ales.kavalir@clovekvtisni.cz, 608 962 256

Martin Kovalčík, mediální koordinátor organizace Člověk v tísni, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

 

Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

 

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor Programů sociální integrace

Související články