V Praze končí předčasně základní školu přes 2% dětí

Publikováno: 7. 10. 2016 Doba čtení: 3 minuty
V Praze končí předčasně  základní školu přes 2% dětí
© Foto: ČvT archiv

Praha, 6. 10. 2016 - České školství bohužel stále ještě generuje mladé lidi, kteří vzdělávací systém opouštějí absolutně nepřipraveni na dospělý život. Dokazuje to mimo jiné i počet dětí, které základní školu opouštějí dříve než po ukončení deváté třídy. „Jedná se o děti, které během školy jednou či dvakrát propadly. Sice tedy absolvovaly devět let povinné školní docházky, ale bez řádného ukončení základního vzdělání. Končí tak v osmé, či dokonce v sedmé třídě,“ říká Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni. V Praze končí základní školu necelá 2% dětí v osmé (celorepublikový průměr činí 4%) a zhruba 0,25% dětí v sedmé třídě (cca 1% v celé ČR). V mezikrajském srovnání to představuje druhý nejlepší výsledek.

Ze zkušeností pracovníků Člověka v tísni přitom jasně vyplývá, že nedokončené základní vzdělání předurčuje velké problémy při dalším pokračování ve vzdělání, potažmo při uplatnění na pracovním trhu. S problémy se například setkáte na pracovních úřadech, kde je absolvování většiny rekvalifikačních kurzů podmíněno právě ukončeným základním vzděláním. Přitom například ve skandinávských, ale i v dalších západoevropských zemích je zcela běžné, že se na základní škole nepropadá. V České republice je situace jiná. „Setkáváme se s velmi absurdními příběhy - propadnutí z hudební výchovy, nepřipuštění k reparátu, či několik nedostatečných již v pololetí první třídy,“ říká Petra Sedláčková, metodička doučování, služby, jejímž smyslem je podpora dětí, kterým hrozí propadnutí nebo přeřazení na základní školu praktickou. Nejčastěji jde o děti rodičů, kteří sami mají nízké vzdělání, a kteří žijí v prostředí chudinských čtvrtí či na ubytovnách.

V Praze využilo této služby v loňském školním roce 140 dětí. 81 z nich navštěvovalo kroužky skupinového doučování a 59 dětí bylo doučováno individuálně, vzhledem k nízkým zaměstnaneckým kapacitám se nepodařilo dalších 25 dětí do služby zařadit a jsou tak na čekací listině. Dětem se věnovalo během roku 64 dobrovolníků. „Zajistili jsme doučování na reparát osmi klientům, z nichž dvě dívky byly naše klientky v doučování i předtím a neudělaly část státní maturity. Z námi doučovaných nepropadlo žádné dítě,“ říká Adriana Černá, která má v Praze doučování na starosti. O tom, jak moc se kapacita služby rozšíří, rozhodnou kromě dalšího také finance. Člověk v tísni proto spustil dárcovskou sbírku Lepší škola pro všechny, pomocí které mohou lidé přispět mimo jiné právě i na rozšíření kapacit doučování.

Srovnáváme hendikepy předškoláků

Pracovníci organizace se věnují i dětem předškolního věku. Právě nedostatečná předškolní příprava velmi často způsobuje, že v České republice propadne každé sté dítě již v první třídě. V Praze je situace zhruba o 50% lepší, než je celorepublikový průměr. Pro děti, které jsou tímto budoucím propadem ohroženy, provozuje Člověk v tísni v Praze předškolní klub. Smyslem klubu je poskytnout kvalitní přípravu těm dětem, které ji potřebují nejvíce a přitom se z různých důvodů do běžných mateřských škol nedostanou. V loňském školním roce se tak podařilo sedm dětí připravit na přestup do běžné mateřinky, další dvě nastoupily na základní školu, jedno pak do přípravného ročníku. Další pak budou navštěvovat předškolní klub i tento školní rok.

Kontakty:

Václav Kučera, ředitel pražské pobočky organizace Člověk v tísni, vaclav.kucera@clovekvtisni.cz, 777 782 066

Martin Kovalčík, mediální koordinátor organizace Člověk v tísni, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

 

Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor Programů sociální integrace

Související články