V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

1. 6. 2016

V4NIEM projekt (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který je součástí širšího evropského projektu NIEM, se zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních integračních politik zemí Visegrádu. Jeho cílem je zefektivnění a zlepšení integrace uprchlíků a dalších držitelů mezinárodní ochrany v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku za účelem předcházení nesouladu a neshod mezi nově příchozími a starousedlíky a snižování rizika vzniku potenciální vzájemné agrese.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

1) propojování (tzv. networking) expertů na integrační politiky (zejm. NNO, akademici, pracovníci státní správy a samospráv, migranti, a další) na platformě pravidelných setkání za účelem sdílení zkušeností a vyhodnocování funkčnosti a efektivity nástrojů a mechanismů integračních politik zemí Visegrádu

2) systematické a dlouhodobé vyhodnocování integračních politik na základě výstupů pravidelných setkání expertů a využití výsledků tzv. Integration Evaluation Tool, který byl vyvinut organizacemi Migration Policy Group a UNCHR a je dále rozvíjen v rámci projektu NIEM.

3) sdílení a výměna informací a dobré praxe mezi zeměmi Visegrádu skrze partnerské organizace


Období realizace: 2016-2019.

Partneři:

Česko: Člověk v tísni (leader projektu)

Polsko: Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Institute of Public Affairs)

Maďarsko: Menedék Migránsokat Segítő Egyesület (Menedék Hungarian Association for Migrants)

Slovensko: Marginal

 

Koordinátor: Ondřej Novotný, +420 777 761 784 (ondrej.novotny@clovekvtisni.cz)


V4NIEM projekt je ko-financován ze zdrojů Visegrad Fund v rámci Visegrad Strategic Grant.

Visegrad Fund nenese zodpovědnost za výstupy projektu ani jejich využití. Výhradní odpovědnost nesou realizátoři.


Autor: ČvT