V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu

Publikováno: 1. 6. 2016 Doba čtení: 2 minuty
V4NIEM: Mechanismus hodnocení státních integračních politik zemí Visegrádu
© Foto: Visegrad Fund

Projekt V4NIEM (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism) a navazující projekt V4NIEM 2020-2021, jsou součástí širšího evropského projektu NIEM. Zaměřují se na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních integračních politik zemí Visegrádu. Jeho cílem je prostřednictvím výzkumu a advokační činnosti zefektivnění a zlepšení integrace uprchlíků a dalších držitelů mezinárodní ochrany v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku za účelem předcházení nesouladu a neshod mezi nově příchozími a starousedlíky a snižování rizika vzniku potenciální vzájemné agrese.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

1) propojování (tzv. networking) expertů na integrační politiky (zejm. NNO, akademici, pracovníci státní správy a samospráv, migranti, a další) na platformě pravidelných setkání nazvané "Platforma pro integraci" za účelem sdílení zkušeností a vyhodnocování funkčnosti a efektivity nástrojů a mechanismů integračních politik zemí Visegrádu

2) systematické a dlouhodobé vyhodnocování integračních politik na základě výstupů pravidelných setkání expertů a využití výsledků tzv. Integration Evaluation Tool, který byl vyvinut organizacemi Migration Policy Group a UNCHR a je dále rozvíjen v rámci projektu NIEM.

3) sdílení a výměna informací a dobré praxe mezi zeměmi Visegrádu skrze partnerské organizace

4) příprava a publikace komparativních zpráv, které shrnují konkrétní problematiky a obsahují doporučení pro zlepšení integračních politik  

Výstupy ke stažení (1 a 2.fáze):

2020: The European benchmark for refugee integration. Evaluation 1: Comprehensive report 

2019: Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v Česku (Aktualizovaná zpráva)

2019: Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v zemích V4 (Aktualizovaná zpráva)  

NIEM: The European benchmark for refugee integration: komparativní analýza 14 zemí EU 

2017: Žadatelé o azyl a držitelé mezinárodní ochrany v zemích V4 

Kalendář setkání partnerů projektu (2. fáze):

27.03.2020 - Regionální setkání partnerů V4/NIEM

23.04.2020 - 1. Setkání Platformy v Česku

17.06.2020 - 2. Setkání Platformy v Česku

16.07.2020 - 1. Setkání na Slovensku

15.09.2020 - 3. Setkání Platformy v Česku

21.09.2020 - 1. Setkání v Polsku

20.10.2020 - 2. Setkání v Polsku

Období realizace: 2016-2019 (1. fáze), 2020-2021 (2.fáze)

Partneři:

Česko: Člověk v tísni (leader projektu)

Polsko: Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Institute of Public Affairs) 

Maďarsko: Menedék Migránsokat Segítő Egyesület (Menedék Hungarian Association for Migrants)

Slovensko: Marginal

Výše uděleného grantu ze zdrojů mezinárodního visegrádského fondu pro období 2020-2021: 30,390 EUR

Koordinátor: Ondřej Novotný, +420 777 761 784 (ondrej.novotny@clovekvtisni.cz)


V4NIEM projekt je ko-financován ze zdrojů Visegrad Fund v rámci Visegrad Strategic Grant (1.fáze) a Visegrad Grant (2.fáze). Platforma pro integraci je realizovaná s finanční podporou hlavního města Prahy.

Visegrad Fund nenese zodpovědnost za výstupy projektu ani jejich využití. Výhradní odpovědnost nesou realizátoři.

Autor: ČvT

Související články