Ve Středních Čechách pomáháme v rámci projektu Pro děti a s dětmi na Kladensku a Berounsku

Publikováno: 25. 1. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Ve Středních Čechách pomáháme v rámci projektu Pro děti a s dětmi na Kladensku a Berounsku
© Foto: cvt

Střední Čechy patří mezi kraje, ve kterých probíhá projekt organizace Člověk v tísni Pro děti s dětmi. Jeho cílem je zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve městských sociálně vyloučených lokalitách. Ve Středočeském kraji projekt probíhá na Kladensku a Berounsku. Konkrétní příběh ukazuje, jak komplexní pomoc dokáže restartovat celkovou situaci celé rodiny.

Projekt se zaměřuje na prevenci nárůstu školního neúspěchu u dětí, které žijí ve městských sociálně vyloučených lokalitách. Soustředí se zejména na včasnou identifikaci ohrožení dítěte a vytvoření individuálního plánu jeho podpory. „Prostřednictvím cílené podpory, postavené na silných stránkách dítěte, rodiny a nejbližšího okolí, poskytujeme dlouhodobou pomoc při naplňování práv dítěte na rozvoj a vzdělání. V rámci této podpory zavádíme a pilotně ověřujeme inovativní metody práce. Jde o nový nástroj pro mapování potřeb a case management zaměřený na zapojení aktérů z prostředí sociální práce a školství na úrovni jednotlivých klientských případů,“ říká Michaela Kučerová, koordinátorka vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni.

„Díky projektu Pro Děti s dětmi podporujeme v Kladně i Berouně mnoho klientů, přičemž pracujeme nejen s dětmi, ale i s jejich zákonnými zástupci. Setkáváme se tak s mnoha příběhy a životními osudy,“ říká Jana Sechovcová, koordinátorka vzdělávacích služeb ze středočeské pobočky organizace Člověk v tísni. A přikládá jeden z nich, ze kterého je patrné, že i za krátkou dobu spolupráce je možné udělat velký pokrok.

Příběh se šťastným koncem

Ke konci minulého školního roku se na nás s žádostí o pomoc obrátila zoufalá paní. Vlivem nešťastných náhod jí po dlouhé nemoci umřela dcera, která byla drogově závislá. Zůstal po ní malý chlapec, kterého si neváhala vzít do pěstounské péče. Chlapec byl v té době již sirotek, neboť mu zemřel i otec, a tak se babička stala jeho jedinou oporou.

Chlapci bylo diagnostikováno ADHD a porucha pozornosti. Babička se o něj svědomitě starala a zastávala funkci matky. Bohužel však ani její zdravotní stav není nejlepší. Prodělala lehčí mozkovou příhodu, a proto je momentálně v invalidním důchodu. Kvůli tomu začala trpět i psychickými problémy, které ji omezují v každodenním životě. Zapomíná, ztrácí slova a bojí se, že mu nebude schopna pomoci se školou stoprocentně.

Proto se obrátila na naši organizaci. Díky včasné intervenci jsme dokázali odvrátit hrozbu špatných známek na vysvědčení, ale hlavně se ve spolupráci se školou podařilo dotáhnout a doplnit znalosti, které chlapci kvůli distanční výuce chyběly. Kontinuálně jsme s ním pracovali i celé léto. Kromě pravidelného doučování jsme ho a vzali i na několik námi pořádaných volnočasových aktivit.

„Díky tomu jsme nejen ulehčili rodinnému rozpočtu, který není nijak veliký, ale hlavně, a to je nejdůležitější, jsme navázali s chlapcem kamarádský vztah a získali si důvěru jeho babičky. V rámci plánování další spolupráce s rodinou jsme začali řešit i babiččiny dluhy z minulosti. V rámci case-managementu nyní babička spolupracuje také s naším dluhovým poradcem,“ říká Jana Sechovcová.

Kontakt: 

  • Michaela Kučerová, 778 409 243, michaela.kucerova@clovekvtisni.cz
  • Jana Sechovcová, 739 220 246, jana.sechovcova@clovekvtisni.cz


Projekt „Pro děti a s dětmi. Zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí v městských sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého a Středočeského kraje“ CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011447 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Autor: cvt

Související články