Ve Středočeském kraji končí předčasně základní školu 4% dětí

Publikováno: 7. 10. 2016 Doba čtení: 3 minuty
Ve Středočeském kraji končí předčasně základní školu 4% dětí
© ČvT archiv

Kladno, 6. 10. 2016 - České školství bohužel stále ještě generuje mladé lidi, kteří vzdělávací systém opouštějí absolutně nepřipraveni na dospělý život. Dokazuje to mimo jiné i počet dětí, které základní školu opouštějí dříve než po ukončení deváté třídy. „Jedná se o děti, které během školy jednou či dvakrát propadly. Sice tedy absolvovaly devět let povinné školní docházky, ale bez řádného ukončení základního vzdělání. Končí tak v osmé, či dokonce v sedmé třídě,“ říká Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni. Ve Středočeském kraji končí základní školu více než 3% dětí v osmé (celorepublikový průměr činí 4%) a necelé 1% dětí v sedmé třídě (cca 1% v celé ČR). V mezikrajském srovnání to představuje pátý nejlepší výsledek.

Ze zkušeností pracovníků Člověka v tísni přitom jasně vyplývá, že nedokončené základní vzdělání předurčuje velké problémy při dalším pokračování ve vzdělání, potažmo při uplatnění na pracovním trhu. S problémy se například setkáte na pracovních úřadech, kde je absolvování většiny rekvalifikačních kurzů podmíněno právě ukončeným základním vzděláním. Přitom například ve skandinávských, ale i v dalších západoevropských zemích je zcela běžné, že se na základní škole nepropadá. V České republice je situace jiná. „Setkáváme se s velmi absurdními příběhy - propadnutí z hudební výchovy, nepřipuštění k reparátu, či několik nedostatečných již v pololetí první třídy,“ říká Petra Sedláčková, metodička doučování, služby, jejímž smyslem je podpora dětí, kterým hrozí propadnutí nebo přeřazení na základní školu praktickou. Nejčastěji jde o děti rodičů, kteří sami mají nízké vzdělání, a kteří žijí v prostředí chudinských čtvrtí či na ubytovnách.

Ve Středočeském kraji působí organizace Člověk v tísni v Kladně, kde využilo této služby v loňském školním roce devět dětí, se kterými pracovalo devět dobrovolníků. Sedm z těchto dětí se stabilně doučovaly po celý školní rok. Čtyři z doučovaných dětí jsou v tomto programu již více než jeden rok, o službu mají tedy zájem dlouhodobě. Jeden z dobrovolníků vedl skupinové doučování na ZŠ Norská, kde se v průběhu prosince až dubna vystřídalo dalších 11 dětí, rekrutovaných z žáků této školy. „Žádné z doučovaných dětí nepropadlo ani nedělalo na konci školního roku reparát, u žádného z dětí nedošlo k radikálnímu zhoršení ve prospěchu. U všech se podařilo známky udržet na podobné úrovni nebo došlo k mírnému zlepšení. Jedno z doučovaných dětí v příštím školním roce ukončuje povinnou školní docházku a uvažuje o studiu na střední škole. Doučování zde bude pokračovat a budeme pracovat zvládnutí přijímacích zkoušek,“ říká Pavlína Dutá, která měla v Kladně v loňském školním roce doučování na starosti. O tom, jak moc se kapacita služby rozšíří rozhodnou kromě dalšího také finance. Člověk v tísni proto spustil dárcovskou sbírku Lepší škola pro všechny, pomocí které mohou lidé přispět mimo jiné právě i na rozšíření kapacit doučování.

Srovnáváme hendikepy předškoláků

Pracovníci organizace se věnují i dětem předškolního věku. Právě nedostatečná předškolní příprava velmi často způsobuje, že v České republice propadne každé sté dítě již v první třídě. Ve Středočeském kraji je situace zhruba podobná jako v celorepublikovém průměru. Pro děti, které jsou tímto budoucím propadem ohroženy, provozuje Člověk v tísni v Kladně předškolní klub. Smyslem klubů je poskytnout kvalitní přípravu těm dětem, které ji potřebují nejvíce, a přitom se z různých důvodů do běžných mateřských škol nedostanou. V loňském školním roce se tak podařilo dvě děti připravit na přestup do běžné mateřinky. Další pak budou navštěvovat předškolní klub i tento školní rok.

Kontakty:

Karolína Fojtová, ředitelka kladenské pobočky organizace Člověk v tísni, karolina.fojtova@clovekvtisni.cz, 739 320 446

Martin Kovalčík, mediální koordinátor organizace Člověk v tísni, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

 

Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor Programů sociální integrace

Související články