Ve Venezuele financujeme společné vaření školních obědů pro děti. Zlepšuje se tím docházka i vztahy v komunitě

Publikováno: 10. 9. 2020 Doba čtení: 2 minuty
Ve Venezuele financujeme společné vaření školních obědů pro děti. Zlepšuje se tím docházka i vztahy v komunitě
© Foto: Nathalie Sayago

Humanitární krize ve Venezuele má devastující dopad na všechny občany, ale pro obyvatele těch nejchudších oblastí se situace stala neúnosnou. Nejzranitelnější jsou děti, které žijí v takových podmínkách, že si nemohou dovolit ani jedno plnohodnotné jídlo denně, natož chodit do školy. Díky příspěvkům dárců do sbírky SOS Venezuela a do Klubu přátel jsme mohli zajistit školní obědy 700 sociálně znevýhodněným dětem ve škole poblíž Caracasu. 

V lednu tohoto roku jsme začali v oblasti El Manguito – El Junquito zajišťovat školní obědy pro přibližně 700 žáků ve věku 4–14 let. Škola se nachází 30 km od centra Caracasu a životní podmínky jsou zde ubohé i v porovnání se zbytkem Venezuely.

V průběhu pololetí se docházka dětí zlepšila o třetinu a zlepšil se i přístup žáků ke studiu a jejich motivace se učit. Naše pomoc ale měla pozitivní dopad nejen na žáky a učitele, společné vaření obědů pomohlo podle ředitelky školy také posílit sousedské vztahy v komunitě. Rodiny dětí a místní lidé dobrovolně vybírali vybavení, vařili či doručovali balíčky s jídlem.

V průběhu pololetí se docházka dětí zlepšila o třetinu a zlepšil se i přístup žáků ke studiu a jejich motivace se učit.

Přestože škola musela být kvůli pandemii koronaviru uzavřena, naše pomoc pokračovala, a to skrze partnerskou nevládní organizaci, která roznášela potravinové balíčky přibližně 250 nejohroženějším rodinám.

Se sbírkou nakládá místní nevládní organizace Fe y Alegría. Ta byla vybrána z toho důvodu, že má za sebou úspěšnou práci s dětmi a bere v potaz psychologické zdraví žáků i učitelů. Organizace klade důraz na vzájemnou solidaritu, komunitní život a demokratické hodnoty. Díky darům ze sbírky SOS Venezuela a penězům uvolněným z fondu Klubu přátel bude naše partnerská organizace schopná nadále pomáhat dětem, rodičům i zaměstnancům školy.

Situace na místě je stále nepředvídatelná, ale Člověk v tísni zůstává věrný svému závazku podpořit děti v El Manguito – El Junquito. Těšíme se na znovuotevření školy a na další posilování sousedských vazeb v místní komunitě, a to i v těchto obtížných podmínkách.

I vy nám můžete pomoci pokračovat v novém školním roce. Každých 500 Kč zajistí jídlo pro jedno dítě na 3 měsíce školního roku.


Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Pro více informací kontaktujte:

Lucia Argüellová, vedoucí latinsko-amerických programů Člověka v tísni, lucia@clovekvtisni.cz

Autor: ČvT

Související články