Veřejná sbírka dětí a mládeže z Jáchymova: „Tancuj a vykrúcaj!“

Publikováno: 20. 6. 2013 Doba čtení: 1 minuta
Veřejná sbírka dětí a mládeže z Jáchymova: „Tancuj a vykrúcaj!“
©

Jáchymovské děti a mládež se rozhodly pomoci samy sobě i svým vrstevníkům. Ve spolupráci se sokolovskou pobočkou Člověk v tísni, o.p.s., připravily veřejnou sbírku, která je realizována formou pouliční benefiční akce. Jejich taneční skupina jménem „Gangsters“, kterou vytvořily v rámci Klubu pro děti, mládež a mladé dospělé, předvádí v ulicích Jáchymova taneční vystoupení, přičemž vybírají finanční příspěvky od přihlížejících. Hlavním cílem je pomocí těchto dobrovolných příspěvků podpořit a zvýšit nabídku kulturních i volnočasových aktivit dětí a mládeže, posílit jejich motivaci, vlastní iniciativu a pravidelnou účast dětí, mládeže, mladých dospělých i širší veřejnosti na smysluplné činnosti inovující prostředí, ve kterém žijí.

Konkrétně bude výtěžek z veřejné sbírky věnován na realizaci již třetího ročníku akce s názvem Lesní maratón, který se bude konat dne 1. 9. 2013 s cílem podpořit opět volnočasové aktivity dětí a mládeže, a také rozvoj a aktivizaci místní komunity ke společenským akcím a občanské sounáležitosti. Veřejná sbírka bude trvat do konce srpna 2013, ale taneční skupina „Gangsters“ plánuje vystupovat i dále na nejrůznějších kulturních akcích města i mimo něj. Z honorářů by chtěla naspořit dostatek finančních prostředků k realizaci příměstského tábora pro patnáct až dvacet dětí z Jáchymova.

Veřejná sbírka „Tancuj a vykrúcaj!“ je oficiálně schválena Magistrátem hlavního města Prahy i městem Jáchymov, probíhá pod záštitou organizace Člověk v tísni, o.p.s. Fyzickou osobou oprávněnou jednat i konat ve věci veřejné sbírky je Bc. Alexandra Farkalinová (tel.: 739 220 90, e-mail: alexandra.farkalinova@clovekvtisni.cz).

Pokud se i Vy chcete podílet na smysluplném trávení volného času dětí a mládeže v Jáchymově, prosím podpořte nás a přispějte do naší přenosné pokladničky. Skupina „Gangsters“ všem přispěvovatelům děkuje.

Autor: ČvT pobočka Sokolov