Vodovky? To neznám

Publikováno: 24. 11. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Vodovky? To neznám
© archvi pracoviště

Do našich předškolních klubů chodí děti od 3 do 5 let. Pocházejí z prostředí, kde rodiče mají spíše nižší příjmy a nižší dosažené vzdělání. Z tohoto důvodu se dětem nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání a běžnou mateřskou školu od 3 let nenavštěvují. A proto realizujeme naše předškolní kluby.

 Děti se u nás mají možnost naučit znalostem a dovednostem, které by jinak začaly dohánět až v pro ně prvním a rovnou i posledním ročníku mateřské školy. Po pěti letech dítě poprvé začne pravidelně navštěvovat dětský kolektiv, pozná paní učitelku, změní se mu zažitý režim atd. Pro některé děti jde o pozdní start, který může způsobit problém v průběhu dalšího vzdělávání. Velmi často poté dochází ke školním neúspěchům. Děti jsou pak demotivované, rodiče bezradní a vzniká začarovaný kruh, kterému lze předejít včasnou péčí a podporou.

Jak konkrétně naše předškolní kluby pomáhají?

 V klubech je menší počet dětí než v běžné mateřské školce, je tedy možný individuálnější přístup ke každému dítěti. Pracovnice sestavují individuální vzdělávací plány, kde každé dítě získá podporu takovou, kterou aktuálně potřebuje. Mimo práce s dětmi se ale věnujeme i samotným rodičům, se kterými individuálně i skupinově pracuje motivační pracovnice pro práci s rodinou.


S jakými potřebami děti do našich klubů přicházejí?

 Na tuto otázku Iva Gabrielová, jedna z pracovnic klubu, odpovídá: „Někdo nezná barvy, jiný třeba potřebuje pomoct v sociální oblasti. Je to velmi individuální. Děti se k nám hlásí v různých fázích svého „vzdělávacího procesu“. Proto máme v klubech velkou spoustu zdánlivě obyčejných edukačních pomůcek a různých her, které rozvíjejí jejich sociální dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, paměťové, zrakové, nebo sluchové vnímání. Všechny tyto pomůcky, ať se jedná o obyčejné pastelky, švihadla, štětce, vodovky nebo Člověče nezlob se! jsou pro některé děti v jejich domácím prostředí cizím nástrojem a potkávají se s nimi, v tom lepším případě, poprvé u nás.“ Podnětné prostředí je jedním ze základních pilířů zdravého rozvoje dítěte. „Kromě vytvoření pestrého programu v prostoru klubu se snažíme dětem i jejich rodičům ukázat možnosti trávení volného času. Navštěvujeme tedy různé programy a akce. Už jen cesta autobusem je pro mnohé děti často velkou výzvou,“ doplňuje Iva Gabrielová.

Velkou podporou nám v tomto směru je Statutární město Chomutov, díky kterému můžeme realizovat projekt Podpora vzdělávacích služeb.


Autor: Iva Gabrielová, pracovnice předškolního klubu

Související články