Stezka legend v Arménii: Výlet za duchovním dědictvím Kapanu

Publikováno: 9. 9. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Stezka legend v Arménii: Výlet za duchovním dědictvím Kapanu
© pin

Na samém jihu Arménie jsme vyznačili na 150 km turistických tras. Stezka legend ale není jen skvělý výlet pro milovníky hor. Je nástrojem rozvoje chudého regionu. Turisté sem totiž přivezou peníze. Část trasy vede v okolí města Kapan, které je známé pro své duchovní dědictví.

Arménie, první země, jež přijala křesťanství jako své státní náboženství, zažila během posledních 1700 let také díky tomu velký kulturní rozmach, což je patrné jak v oblasti architektury a sochařství tak hudby i literatury.

U města Kapan v provincii Syunik se nachází 3 kláštery – Vahanavank, Yeritsvank a Bekh Anapat, který je spíše poustevnou. Tyto stavby jsou jedny z předních odkazů křesťanské slávy. Pevnost Halidzor, u stejnojmenné vesnice, byla původně také vystavěna jako klášter, nicméně později se její účel změnil a s ním i samotná stavba.

V této oblasti se dále nachází velké množství starodávných křížových kamenů (chačark), jejichž tradice a umění jsou v poslední době hojně oživovány.

Víc o Stezce legend ZDE.

Vahanavank

Nejznámější klášter v kapanské oblasti – Vahanavank se tak jako další opatství nachází na Stezce legend, 9 km západně od města Kapan. Nejstarší budovou tohoto komplexu je kostel svatého Řehoře Osvětitele (zakladatel Arménské apoštolské církve), který byl postaven v roce 911, pět let po vysvěcení kláštera v Tatevu. Výstavbu financoval Vanan Syunik, syn prince ze Syuniku Dzagika, na nějž tatevský klášter tak zapůsobil, že se rozhodl založit v Kapanu, hlavním městě provincie Syunik, další opatství a také daroval místní církvi velký majetek. Klášter v Tatevu je přístupný nejen pro pěší, ale i pro turisty cestující autem nebo autobusem.

Pevnost Halidzor

Původně byla pevnost Halidzor používána jako poustevna, kde se měly přepisovat staré rukopisy, nicméně díky výhodné poloze a přirozené ochraně místní krajinou byla za vlády Davida Beka přestavěna na pevnost, která sestává ze dvou kostelů. Kostel svatého Menase se nachází v citadele, jež je postavena z otesaných kamenů. Co se týče polohy a velikosti je dominantní kostel svaté Matky boží, postavený v 17. století. V roce 1727 se pevnost pokusili dobýt Turci tím, že vylezli na žebřík opřený o zeď pevnosti. V tu chvíli bylo v pevnosti jen pár arménských vojáků, avšak s pomocí místních obyvatel nejen že shodili nepřítele ze zdi dolů, dokonce se také dokázali z pevnosti potají vykrást a dostat se do výhodné pozice tak, aby mohli přejít do protiútoku. Nepřátelé pak v panice utekli, a navíc utrpěli velké ztráty. Pevnost Halidzor pro Armény symbolizuje sílu a nepřemožitelnost. Je přístupná jak terénním vozidlem (asi 20 minut cesty z Kapanu) tak pěšky (cesta z kláštera Vahanavank trvá asi dvě hodiny).

Poustevna Bech

Poustevna Bech se nachází v hlubokém lese na úbočí hory 4 km jihovýchodně od čtvrti Bech, která leží ve městě Kapan. Byla postavena v 10. století a poté ve 20. letech 20. století přestavěna Archimandritem Aristakesem.

Poustevna, kterou místní nazývají „Napat“, což znamená poušť v místním dialektu, je přístupná pouze pro pěší, a to z vesnice Bech-Vačagan. Výstup je poměrně náročný a vyžaduje střední až velkou fyzickou kondici.

Yeritsvank se nachází mimo Stezku legend na náhorní plošině východně od vesnice Artsvanik. Tento památník byl vystavěn v 5. století jedním z hlavních církevních hodnostářů regionu Syunik, později byl kostel obehnán dvojitou zdí, a to zřejmě za účelem lepší obrany proti nájezdníkům. Z původního komplexu se do dnešní doby dochovaly pouze zbytky zdí a kaple. Na toto místo se dostanete terénním vozidlem (asi 30 minut z města Kapan), či pěšky po Stezce legend z vesnic Tandzaver nebo Verin Chotana.

Kromě výše zmíněných klášterních komplexů se téměř v každé vesnici v tomto regionu nachází kostel, či alespoň jeho ruiny. Ve vesnici Tandzaver a v okolí navíc leží mnoho křesťanských památníků.

Přímo ve vesnici Tandzaver jsou pak ruiny kostela svatého Štěpána z 15. století. Pýchou této vesnice je však trojlodní bazilika svaté Matky boží, jež byla postavena v roce 1705. Během sovětské éry byla používána jako sklad obilí a kameny z přilehlého středověkého hřbitova byly použity jako stavební materiál, nebo rovnou zničeny.

Ve vesnici Antarašat se nacházejí dva kostely svaté Ripsimy, které byly pravděpodobně postaveny dříve než v druhé polovině 17. století.

Je těžké si představit duchovní dědictví Kapanu bez Movsese Chotanantsiho, jež se narodil ve vesnici Verin Chotanan a je zde také pohřben. Movses Khotanatsi, známý také jako Movses Tatevatsi, byl údajně osvícen Bohem, když mu bylo méně než 15 let, a později vysvěcen na kněze a obřadně vyholen na hlavě. V roce 1623 byl patriarchou Meliksetem vysvěcen na biskupa a v roce 1627 byl perským šáhem Abasem jmenován Osvětitelem v klášteře svatého Echmiadzina a klášteru byla zároveň přislíbena jeho rekonstrukce. Od června 1627 se na ní Movses Tatevatsi aktivně podílel a 13. ledna 1629 byl zvolen Katolikosem všech Arménů.

Tento článek byl vytvořen za finančního přispění Evropské unie. Za obsah je zodpovědná organizace ARK Environmental NGO a ten se nemusí přímo shodovat s postojem EU.

Stezka legend byla vytvořena společně Evropskou unií a arménskou pobočkou Člověka v tísni v rámci projektu "EU4Tourism: Outdoor adventures on the historic trail in Syunik" ve spolupráci s organizací ARK Environmental NGO.

Autor: ARK Armenia

Související články