Vysvědčení pro terénní programy

Publikováno: 7. 7. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Vysvědčení pro terénní programy
©

Poslední červen proběhl tradičně ve znamení rozdávání vysvědčení. Letos jsme jedno dostali také my – za službu terénní programy, kterou na liberecké pobočce děláme už dvanáct let. Konal se u nás totiž dvoudenní Rozvojový audit České asociace Streetwork. Jeho výsledek tímto zveřejňujeme. Kromě ocenění naší služby nám auditorky nabídly také možnosti dalšího rozvoje, čehož si velmi vážíme.


Celkové shrnutí rozvojového auditu ČAS:

„Hodnocení i pozorování proběhlo v zavedené dlouhodobě provozované službě, v příjemné atmosféře. Služba koresponduje s potřebami místní lokality a nenahrazuje další služby v okolí. Služba je velmi profesionální, poskytována citlivým a lidským způsobem vzhledem k cílové skupině. Metodiky jsou dobře zpracované, s praxí jsou téměř v souladu. Některé oblasti (práva, sankce, povinnosti, odmítnutí zájemců apod.) spolu ne příliš korespondují, ale toto vnímáme spíše jako „kosmetickou“ úpravu metodik.

Riziko, které vnímáme, je, že služba je provozována pouze v jednom pracovníkovi (i když pracovníci jsou s tímto ztotožněni). Je jen na zamyšlení jak by mohly být posíleny mechanismy předcházení porušování práv klientů a bezpeční pracovníků na „uzavřené“ terénní scéně.

Oceňujeme profesionální jednání pracovnic s klienty, vzájemnou komunikaci v týmu, předávání informací, intervize a individuální plánování s klienty, které je opravdu na velmi vysoké úrovni. Nejen tyto složky spolu tvoří velmi dobrou službu, kterou vnímáme nejen přínosnou pro samotné klienty, ale v důsledku pro společnost jako takovou.

Služba TP Liberec má v lokalitě zcela evidentně své důležité místo, funguje efektivně a profesionálně. Z rozhovorů s klienty a pozorování vyplývá, že jsou se službou spokojeni a jsou za ni vděční – někteří klienti uvedli, že teprve pracovnice této služby jim dokázala pomoci v jejich situaci.“


Rozvojový audit byl realizován v rámci zjišťování kvality sociálních služeb v Libereckém kraji, který ho také financoval, za což pracovníkům kraje děkujeme.

Sociální služba terénní programy je realizována za finanční podpory Libereckého kraje.

 

Autor: