Jak učit o změnách klimatu a globálním oteplování? Vyzkoušejte si náš nový online kurz Klimatická změna!

Publikováno: 28. 1. 2020 Doba čtení: 2 minuty
Jak učit o změnách klimatu a globálním oteplování? Vyzkoušejte si náš nový online kurz Klimatická změna!
© Foto: pixabay

Přestože o tom, že klimatická změna probíhá, panuje vědecký konsensus, nedaří se vědcům příliš úspěšně vysvětlovat výsledky svého výzkumu veřejnosti a politikům. Články publikované ve vědeckém tisku jsou laikům obvykle těžko srozumitelné a veřejná debata se proto nezřídka odehrává na úrovni toho, zda klimatická změna vůbec probíhá a jak to můžeme prokázat. V našem novém online kurzu Klimatická změna se mohou pedagogové a všichni další zájemci dozvědět nejen o tom, jak víme, že se klimatická změna opravdu děje, ale také o tom, proč je tak složitá, jak ji lidstvo a potažmo Česká republika řeší a jak o ní učit.

Kurz je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol, ale mohou jej studovat všichni, kteří mají o téma zájem. Je rozdělen do osmi samostatných kapitol, ve kterých odborníci popisují projevy klimatické změny z různých úhlů pohledu – od přírodovědného přes společenskovědní až po pedagogicko-psychologický.

Online kurz Klimatická změna je otevřený pro všechny zájemce zdarma! 

„Materiál řeší mimořádně aktuální problematiku, která v současné době prudce nabývá na důležitosti. Stala se z ní politická a ekonomická otázka první velikosti, kterou řeší vrcholní politikové ve všech zemích. Je zřejmé, že transformace energetiky a celé ekonomiky s cílem adaptace a mitigace klimatické změny je nevyhnutelná, a stejně je zřejmé, že jde o tak náročný a široký manévr, že přímo zasáhne celou společnost," hodnotí kurz profesor Bedřich Moldan.

"Úspěšnost této operace je kriticky závislá na podpoře veřejnosti a je zcela zřejmé, že v současné době se taková podpora nemůže najít už jen proto, že úroveň vzdělání v této oblasti je naprosto nedostatečná. Předložený materiál je tím více potřebný, i když samozřejmě sám nemůže vyplnit současnou přímo tragickou mezeru ve vzdělání nejmladší generace. Tím více je ovšem mimořádně užitečný,“ dodává Moldan.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Veronika Ambrozyová, spoluautorka kurzu Klimatická změna, vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, řekla: „Vzhledem k tomu, že jedním ze smyslů vzdělávání je připravit žáky na život v současném, resp. budoucím světě, je na místě, aby se ve výuce zabývali také klimatickou změnou, která naše životy ovlivňuje čím dál tím více. Učit o změně klimatu není snadné, a právě proto jsme vytvořili tento online kurz – aby pedagogům pomohl přinést závažné, aktuální a složité téma změny klimatu do výuky takovým způsobem, který bude v žácích rozvíjet porozumění problému, schopnosti hledat řešení a který bude podporovat aktivní naději, že změnu klimatu lze zvládnout.“

Přihlaste se do našeho nového online kurzu Klimatická změna ještě dnes!

Další zdroje informací:

            

Autor: Varianty

Související články