Vzdělávací kurz Svět podle demokracie – druhý běh

Publikováno: 2. 10. 2013 Doba čtení: 1 minuta
© Foto:

Regionální pobočka společnosti Člověk v tísni o.p.s. připravila pro pedagogy středních a základních škol druhý běh vzdělávacího kurzu Svět podle demokracie. Smyslem kurzu je podpořit učitele a školy při zahrnování tématu demokracie do výuky, a to především ve vztahu k různým aktuálním palčivým tématům současného světa – jako jsou nacionalismus, multikulturalismus a menšiny, média, náboženství, rozvojová pomoc, terorismus, evropská integrace, občanská společnost, feminismus a další. Vzdělávací kurz bude realizován od listopadu 2013 do ledna 2014, kombinovanou formu e-learningového studia a prezenčního setkání. Uzávěrka přihlášek je 15. října 2013.

 

Téma demokracie je zpracováno v úzké vazbě na 15 tematických oblastí, které před nás klade současná globální a sociokulturní realita. Metodickým východiskem je přístup kritického myšlení. Lekce jsou koncipovány interaktivní formou. Účastníci se mohou těšit na zajímavé texty, videa, audio-nahrávky, rozhovory, fotografie, otázky do diskuse a v neposlední řadě konkrétní doporučení pro výuku na školách, slovník vybraných pojmů či doporučenou literaturu nebo zdroje.

Účast na kurzu je bezplatná. Kurz je akreditován u MŠMT ČR v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úspěšní absolventi získají certifikát.

Další informace o kurzu, včetně ukázkové lekce a přihlášky – www.svetpodledemokracie.cz

Pozvánka do kurzu

Přihláška do kurzu

Autor: