Yehor na svůj věk zkusil už hodně. Nyní mu pomáhá náš stipendijní program pro ukrajinské studenty

Publikováno: 31. 5. 2023 Doba čtení: 8 minut
Yehor na svůj věk zkusil už hodně. Nyní mu pomáhá náš stipendijní program pro ukrajinské studenty
© Foto: ilustrační foto Samantha Hentosh, Unsplash

S programem retrostipendií pro ukrajinské studenty a studentky v Česku pilotují naše regionální pobočky od září 2022. Do letošního května tak podpořily 25 dětí a rozhodly se rozšířit síť zapojených organizací ve snaze podpořit studenty z Ukrajiny napříč republikou. V rámci partnerské spolupráce s organizacemi Centrum pro integraci cizinců, Armáda spásy, Cheiron T a Kostka Krásná Lípa počítáme v nejbližším období s podporou již 50 stipendistů/stipendistek.  

Українська версія

Programem retrostipendií SOS Ukrajina chceme podpořit mladé lidi z Ukrajiny, kteří nyní žijí v České republice a studují na střední škole - distančně na ukrajinské střední škole (úplné střední všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání) nebo prezenčně na české střední škole. Většina jich je v náročné situaci, v doprovodu pouze jednoho rodiče nebo i úplně bez nich.

„Jejich situace je velmi složitá a potenciálně ohrožující. Mohou se nacházet v obtížných podmínkách, bez podpory, hrozí jim predčasný odchod ze vzdělávání, nízkokvalifikovaná práce a pracovní vykořisťování,“ popisuje Zuzana Ramajzlová, vedoucí programu Člověka v tísni SOS Ukrajina pro Česko.

„Restrostipendia jsou jedna z možností podpory, kterou mladým Ukrajincům nabízíme. Součástí stipendijního programu je hlavně individualizovaná podpora nejen při studiu, ale např. i při hledání práce a bydlení,“ popisuje metodička programu Poradenství mladistvím v rámci SOS Ukrajina Aneta Pešková Horká.

Pokud se chcete přihlásit do stipendijního programu, níže naleznete podmínky přijetí i čerpání retrostipendia

Žadatel/ka o přijetí do programu splní jednu z následujících podmínek:
 • Minimálně jeden z rodičů má základní vzdělání.
 • Rodiče nemohou žadatele/ku při studiu podporovat. 
 • Hrozí předčasné ukončení vzdělávání.
Žadatel/ka přijat/a do programu se účastní
 • Nejméně jednou měsíčně individuální konzultace s naší pracovnicí.
 • Nejméně jednou týdně doučování češtiny.
Stipendista/ka může pobírat stipendium 1.000,- Kč měsíčně pokud:
 • Má dobrý průměr známek na vysvědčení a málo zameškaných hodin.
 • Nemá neomluvené hodiny .
Stipendista/ka může pobírat stipendium 1.500,- Kč měsíčně pokud:
 • Má výborný průměr známek na vysvědčení a minimum zameškaných omluvených hodin.

Kdo jsou naši stipendisti a stipendistky?

Yehora toho nemilosrdně zasáhlo už hodně

Tehdy ještě šestnáctiletý Yehor přišel z Charkova do Česka krátce po začátku války se svou maminkou. Jeho starší bratr Daniil bojuje doma na Ukrajině. Před válkou byli oba studenti.

V životě je toho nemilosrdně zasáhlo už hodně. Předčasné úmrtí otce, maminčina rakovina, následný invalidní důchod a teď hrůzy války, rozdělení rodiny a odloučení od starého nemocného dědečka, který nechtěl z Ukrajiny odejít.

Yehor s matkou, která si v Česku udělala masérský kurz a začala hned pracovat, bydlí na ubytovně v rámci solidárního bydlení. Yehor pokračuje v distančním studiu 11. ročníku ukrajinské střední školy. Baví ho informatika, a proto se rozhodl přihlásit zároveň na českou střední školu, kde ho zajímá obor programování a kyberbezpečnost. Náš stipendijní program a podpora našich poradců mu pomůže vše zvládnout.

„Yehor je úžasňák! I s jeho maminkou. Lítá po venku s českými kluky, učí se češtinu,“ komentovala spolupráci s klientem terénní pracovnice Lidija s tím, že je zároveň velmi zodpovědný. „Včera byl poprvé i na brigádě, pracuje se dřevem,“ doplnila.

Irině usnadníme studium, když v Česku nemá rodiče

Také sedmnáctiletá Irina utekla do Česka brzy po začátku války. Maminka, která ji doprovázela, se však musela hned vrátit zpátky na Ukrajinu. Irina tu zůstala jen s těžce zdravotně postiženou babičkou, strýcem, a dalšími vzdálenými příbuznými.

Přesto zvládla nastoupit na českou střední školu, kde studuje sociální práci. „Baví mě psychologie, ale studium humanitních věd v cizím jazyce pro mě není jednoduché,“ přiznala nám na začátku. Před nástupem do školy totiž neabsolvovala žádný kurz češtiny, nyní už ale pravidelně navštěvuje jazykový klub, který pořádá v místě jejího bydliště knihovna. Přes jazykovou bariéru však neztrácela motivaci. Podporou jí byli krajanští i čeští spolužáci ve třídě a vyučující.

„Je vidět, že Irinu to ve škole baví, hodně se snaží. Má v plánu v Česku zůstat a, když to bude možné, studium tady dokončit. Je skromná a tichá, přesto se i tak za pár měsíců tady už naučila dobře česky a hodně jí záleží, aby se dál zlepšovala. Stipendium, ze kterého si může hradit například učebnice a další pomůcky do školy, jí v tom může velmi pomoci,“ říká metodička Aneta Pešková Horká.

* jména byla změněna na přání klientů

Zajímáte se o náš stipendijní program, neváhejte se na nás obrátit:

Aneta Pešková Horká
Metodička programu
Poradenství mladistvým SOS Ukrajina
aneta.peskova@clovekvtisni.cz
Halyna Khait
Poradkyně mladistvým SOS Ukrajina, Karlovy Vary
halyna.khait@clovekvtisni.cz
Maksym Blazhko
Poradkyně mladistvým SOS Ukrajina, Přerov
maksym.blazhko@clovekvtisni.cz
Anastasiia Horielova
Poradkyně mladistvým SOS Ukrajina, Olomouca
nastasiia.horielova@clovekvtisni.cz
Marta Pukhal
Poradkyně mladistvým SOS Ukrajina, Prostějov
marta.pukhal@clovekvtisni.cz
Nataliia Bertash
Poradkyně mladistvým SOS Ukrajina, Jeseník
nataliia.bertash@clovekvtisni.cz
Olena Stelmashenko
Poradkyně mladistvým SOS Ukrajina, Praha
olena.stelmashenko@clovekvtisni.cz
Yana Markova
Poradkyně mladistvým SOS Ukrajina, Ústí nad Labem
yana.markova@clovekvtisni.cz
Svitlana Protasova
Poradkyně mladistvým SOS Ukrajina, Příbram
svitlana.protasova@clovekvtisni.cz
Lyudmila Normatova
Poradkyně mladistvým SOS Ukrajina, Beroun
lyudmila.normatova@clovekvtisni.cz

--------------------------------------------------------

IГОР ВАЖКОГО ВЖE ПЕРЕЖИВ БАГАТО. ТЕПЕР ЙОМУ ДОПОМАГАЄ НАША СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ

Наші регіональні відділення пілотують ретро-стипендіальну програму для українських студентів у Чехії з вересня 2022 року. До травня цього року вони підтримали 25 дітей і вирішили розширити мережу залучених організацій, щоб підтримати студентів з України по всій країні. У рамках партнерства з Центром інтеграції іноземців, Армією порятунку, Хеiрон Т і Kостка Kрасна Лiпа ми очікуємо найближчим часом підтримати 50 стипендіатів.

Ретро-стипендіальною програмою СOС Україна ми хочемо підтримати молодь з України, яка зараз проживає в Чехії та навчається в загальноосвітній школі – дистанційно в українській загальноосвітній школі (повна середня загальна освіта, професійно-технічна освіта) або очно в чеській середній школі. Більшість із них перебувають у скрутному становищі в супроводі лише одного з батьків або навіть без нього.

«Їхня ситуація дуже складна і потенційно загрозлива. Вони можуть опинитися у складних умовах, без підтримки, їм загрожує передчасне кидання школи, низькокваліфікована робота та трудова експлуатація», – пояснює Зузана Рамайзлова, керівник програми Людинi в бiдi СOС Україна в Чеxiї.

«Ретро-стипендiї – один із варіантів підтримки, який ми пропонуємо молодим українцям. Частиною стипендіальної програми є переважно індивідуалізована підтримка не лише під час навчання, але наприклад, i під час пошуку роботи та житла», – пояснює Анета Пeшкова Горка, методистка програми Консультування молоді СOС Україна.

Якщо ви хочете подати заявку на стипендіальну програму, нижче ви знайдете умови прийняття та виплачування ретро-стипендії

Претендент на вступ до програми повинен відповідати одній із наступних умов:

 • Хоча б один із батьків має базову освіту.
 • Батьки не можуть пiдтримувати абітурієнта під час навчання.
 • Існує загроза дострокового припинення навчання.

Заявник прийнятий до програми бере участь

 • Принаймні раз на місяць консультацiя з нашим працiвником
 • Принаймні раз на туждень лекцiя чеської мови

Стипендіат може отримувати стипендію в розмірі 1000 чеських крон на місяць, якщо:

 • Має хороший середній бал і мало пропущених урокiв.
 • Не має в табелі невиправданих пропущених урокiв

Стипендіат може отримувати стипендію в розмірі 1500 чеських крон на місяць, якщо:

 • Має відмінний середній бал у своєму табелі та мінімум пропущених урокiв.

Хто наші стипендіати?

Стипендiант Iгор важкого вже пережив багато

Iгор, якому тоді було ще шістнадцять, невдовзі після початку війни разом із матір’ю приїхав із Харкова до Чехії. Його старший брат Даниїл воює вдома в Україні. До війни обидва були студентами.

В житті їх вже багато спiткало безжального. Передчасна смерть батька, рак матері, подальша пенсія по інвалідності і тепер жахи війни, роздiлення сім’ї та розлука зі старим, хворим дідусем, який не хотів залишати Україну..

Iгор із мамою, яка пройшла курси масажу в Чехії та одразу почала працювати, живуть у гуртожитку солідарного житла. Єгор продовжує дистанційне навчання в 11 класі української школи. Йому подобається інформатика, тому він вирішив одночасно вступити до чеської середньої школи, де його цікавить сфера програмування та кібербезпека. Наша стипендіальна програма та підтримка наших консультантiв допоможуть йому пройти через усе це.

«Iгор чудовий! І також його мамa. Він бiгає на вулиці з чеськими хлопцями, вчить чеську», – прокоментувала співпрацю з клієнтом працівниця Лідія, додавши, що він також дуже відповідальний. «Він вчора також перший раз був на тимчасовій роботі, працює з деревом», – додала вона.

Ми полегшимо навчання Ірини, коли у неї не має батьків у Чехії

Невдовзі після початку війни до Чехії втекла й сімнадцятирічна Ірина. Однак матері, яка супроводжувала її, довелося негайно повернутися в Україну. Ірина залишилася тут лише з бабусею, дядьком, тяжким інвалідом, та іншими далекими родичами.

Тим не менше їй вдалося поступити до чеської середньої школи, де вона вивчає соціальну роботу. «Мені подобається психологія, але вивчати гуманітарні науки іноземною мовою мені нелегко», — зізналася вона нам на початку. До школи вона не відвідувала курсів чеської мови, але тепер регулярно відвідує мовний гурток, організований бібліотекою за місцем її проживання. Незважаючи на мовний бар'єр, вона не втратила мотивації. Її підтримали краяни та чеські однокласники та вчителі.

«Ми бачимо, що Ірині подобається навчання, вона старається. Вoнa планує залишитися в Чехії і, за можливості, закінчити тут навчання. Вона скромна і тиха, але вже добре вивчила чеську за декiлька місяців тут і дуже піклується про те, щоб продовжувати вдосконалюватися. Стипендія, з якої вона може оплачувати підручники та інше шкільне приладдя, може їй дуже допомогти», – каже методист Анета Пешкова Горка.

* Iмена змінені за бажанням клієнтів

Якщо вас зацікавила наша стипендіальна програма, не вагайтеся звертатися до нас:

Aneta Pešková Horká
Методист програми Консультування для молодi СOС Україна
aneta.peskova@clovekvtisni.cz

Галина Хайт
Консультант для молодi СOС Україна, Kарлови Вари
halyna.khait@clovekvtisni.cz

Максим Блажко
Консультант для молодi СOС Україна, Преров
maksym.blazhko@clovekvtisni.cz

Анастасія Горєлова
Консультант для молодi СOС Україна, Оломоуц
anastasiia.horielova@clovekvtisni.cz

Марта Пухаль
Консультант для молодi СOС Україна, Простейов
marta.pukhal@clovekvtisni.cz

Наталія Берташ
Консультант для молодi СOС Україна, Єсенiк
nataliia.bertash@clovekvtisni.cz

Олена Стельмашенко
Консультант для молодi СOС Україна, Прага
olena.stelmashenko@clovekvtisni.cz

Яна Маркова
Консультант для молодi СOС Україна, Устi над Лабем
yana.markova@clovekvtisni.cz

Світлана Протасова
Консультант для молодi СOС Україна, Прiбрам
svitlana.protasova@clovekvtisni.cz

Людмила Норматова
Консультант для молодi СOС Україна, Бероун
lyudmila.normatova@clovekvtisni.cz
Autor: ČVT

Související články