Obětem války na Ukrajině jsme zajistili pomoc v hodnotě čtvrt miliardy korun

Publikováno: 29. 3. 2022 Doba čtení: 10 minut
Obětem války na Ukrajině jsme zajistili pomoc v hodnotě čtvrt miliardy korun
© Foto: Člověk v tísni

Dárci zatím poslali do sbírky SOS Ukrajina Člověka v tísni už 1,575 miliardy korun. Od únorové invaze se nám povedlo na Ukrajinu vypravit 10 humanitárních vlaků a 20 kamionů, které dovezly přes 5300 palet plných potřebných věcí. Pravidelnou humanitární pomoc dopravujeme jako jedna z prvních organizací až do východní části země, kde na mnoha místech pokračují tvrdé boje. Do obleženého města Sumy se nám v prvním konvoji OSN podařilo dostat 40 tun humanitární pomoci. 

Obětem ruské invaze na Ukrajině jsme za poslední měsíc zajistili pomoc v hodnotě částkou 249 milionů korun. Na místě máme přes sto zaměstnanců, kteří působí v postižených oblastech. 

Pomoc posíláme po železnici i po silnici

POMOC V HODNOTĚ 175 MILIONŮ KORUN

Vlaky s pomocí v hodnotě přesahující 157 milionů korun jsou díky štědrosti českých firem a dárců, kteří přispěli do sbírky SOS Ukrajina, plné humanitárního materiálu, který na Ukrajině chybí. Vzdor pokračujícím bojům se nám daří doručovat desítky tun humanitární pomoci z České republiky po železnici i po silnicích. K 29. 3. dorazilo na Ukrajinu 10 humanitárních vlaků s dodávkami hygienických potřeb, trvanlivých potravin, dětské výživy, matrací, desinfekcí, spacáků a dalších chybějících věcí. Vlaky s materiální pomocí směřují na východ Ukrajiny do Kyjeva nebo Dnipra, odkud jsou distribuovány do dalších oblastí.

„Máme teď obrovskou zodpovědnost. Nejen vůči dárcům, ale i vůči dalším organizacím, kterým v řadě ohledů na Ukrajině prorážíme cesty, například v dopravování humanitární pomoci,“ říká Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

Humanitární pomoc v Dnipru přebírá a dále distribuuje lokální partnerská organizace R2P, která ji rozváží dodávkami a osobními auty podle aktuálních potřeb do měst a vesnic v širokém okolí včetně Doněcké a Luhanské oblasti, ale také do Charkova nebo Záporoží. Menší dodávky zajišťují místní dobrovolníci, které podporujeme.

Další pomoc v hodnotě 18 milionů dopravilo na Ukrajinu 20 kamionů, které mířily do Lvova. Část nákladu pak odsud směřovala na východ Ukrajiny, kde je v některých oblastech problém se skladováním vody. Ze Lvova jsme proto na východ dopravili přes 50 tisíc kanystrů a dalších nádob na vodu.

PŘISPĚJTE DO SOS UKRAJINA:

Na Ukrajině distribuujeme materiální i finanční pomoc a vybavujeme kolektivní centra

POMOC V HODNOTĚ 36 MILIONŮ KORUN

Na západě, kde máme hlavní kancelář ve městě Lvov, pokračujeme v podpoře kolektivních center, kam se uchylují lidé utíkající před boji v jiných částech Ukrajiny. V těchto střediscích se lidé potýkají s problémy, protože jsou často již několik let zanedbaná a nejsou dostatečně vybavená pro ubytování takového množství lidí. Podle zpráv IOM se jedná o víc než 2,5 milionu lidí.

Tato centra pro vnitřní uprchlíky jsme vybavili kuchyňskými potřebami, lůžkovinami nebo matracemi. V minulém týdnu jsme podpořili centra ve dvou městech a tento týden dostane potřebné vybavení dalších 5 center pro vnitřní uprchlíky.

Na východě země se zaměřujeme především na distribuci jídla, vody či hygienických potřeb. Oblasti se zničenou infrastrukturou zásobujeme vodou. Lidem na místě distribuujeme vodu v šestilitrových lahvích, za poslední týden se nám podařilo na válkou zasažená místa v Doněcké oblasti dopravit 2 kamiony s pitnou i s užitkovou vodou. Do několika vesnic pravidelně vozíme vodu cisternami, další jsme vybavili vodními nádržemi, aby ji měli lidé kde skladovat.

V Doněcké oblasti jsme rozdělili hotovost určenou na nezbytné potřeby 981 nejzranitelnějším osobám. Každý člověk tak dostává po dobu třech měsíců 2200 UAH (1 654 Kč). Tato podpora bude pokračovat i v následujících měsících.

Pomáháme pomáhat tam, kde nejsme

Od invaze v únoru jsme finančně podpořili uvnitř Ukrajiny 90 menších neziskových organizací, které pomáhají na místě. Těmto organizacím jsme zatím poskytli 25 milionů korun. Nakupují a distribuují za ně potravinové balíčky, vodu, kojeneckou výživu a také vybavují kryty, kam se lidé schovávají při bombardování. Finančně také podporujeme spolky, které vybavují kolektivní centra pro vnitřní uprchlíky.

Je pro nás důležité podporovat ukrajinskou občanskou společnost a nezávislá média, které se zaměřují na porušování lidských práv, fyzickou ochranu, bezpečnost v online prostředí a informování o dění na Ukrajině. Zároveň podporujeme naše dlouhodobé partnery působící v dalších zemích, kteří pomáhají ukrajinským aktivistům a uprchlíkům na místě.


V Česku pomáháme uprchlíkům ve více než polovině krajů, finančně podporujeme organizace napříč republikou

POMOC V HODNOTĚ 35 MILIONŮ KORUN

Více než 300 tisíc uprchlíků již překročilo hranice ČR. Jsou to převážně ženy a děti. Někteří míří za příbuznými či přáteli, kteří tu žijí dlouhodoběji, drtivá většina ale netuší, kam jít.

Denně řešíme stovky individuálních žádostí o pomoc. Aktivně jsme zapojeni do pomoci ve více než polovině krajů ČR, finančně pomáháme napříč republikou. Naši lidé se dál podílejí na chodu krajských asistenčních center pomoci Ukrajincům. Průběžně mapujeme terén a nabíráme pracovníky, kteří hovoří ukrajinsky. Člověk v tísni jako člen Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty koordinuje činnost s dalšími organizacemi. Podporujeme web Konsorcia pomahejukrajine.cz a rozcestník Česko.digital stojimezaukrajinou.cz, jejichž služeb na pomoc rodinám uprchlíků využívá tisíc profesionálů napříč Českem.

„V Praze se snažíme podporovat činnost nevládních neziskových organizací a v pracovní skupině radní pro sociální oblast Mileny Johnové předáváme informace krizovému štábu hlavního města Prahy. Tvoříme tým SOS Ukrajina. Mapujeme situaci v jednotlivých městských částech, ve školách, hledáme nejrůznější příležitosti pomoci, navazujeme spolupráci se službami pro děti a mnohé další,“ shrnuje dění ředitel pražské pobočky Člověka v tísni Václav Kučera.

„Jsme prvním informačním místem v krajském asistenčním centru. Ukrajinským občanům poskytujeme potřebné informace. Koordinujeme síť sociálních služeb, které si vyčlenily kapacity na práci s uprchlíky. Telefonicky zjišťujeme potřebnost pomoci v menších obcích v kraji a na to navážeme terénní práci přímo v místě,” popisuje příklady pomoci v libereckém kraji ředitel tamní pobočky Lukáš Průcha.

"Bez dlouhodobého ubytování vzniknou uprchlické tábory, které nejsou řešením, zvlášť pokud existují jiné možnosti."

Poradenství pro uprchlíky má místo i v Karlových Varech a Sokolově. „Uprchlíkům poskytujeme sociální poradenství, přijali jsme pro tuto cílovou skupinu posilu do terénu. Finančně podporujeme dětský koutek v karlovarském asistenčním centru. Dle potřeb doplňujeme také tlumočnické síly centra. Jednáme o vzniku týmu ukrajinských terénních psychologů, kteří by svým krajanům poskytovali psychologické intervence. Zároveň se snažíme zajistit finanční prostředky na dotované místo pracovníka s dětskou skupinou, který by hlídal jejich děti,“ doplňuje ředitel karlovarské pobočky Jan Němeček.

Navrhujeme změny v systému ubytování uprchlíků

Naši humanitární zkušenost z válečných krizí, uprchlických vln a obnovy po katastrofách, kombinovanou s expertizou v českých vzdělávacích, sociálních a zaměstnanostních politikách dál nabízíme českému státu. Komentujeme legislativu a přinášíme konkrétní návrhy pro budování systému, který musí zvládnout přijetí a adaptaci stovek tisíc nově příchozích lidí v oblasti bydlení, vzdělávání a trhu práce. V souvislosti s enormní gradací poptávky po ubytování jsme vypracovali vlastní návrh řešení. Vládou minulý týden schválené opatření je zaměřeno primárně na krátkodobé formy ubytování, bez okamžitého navýšení dlouhodobých kapacit však hrozí vznik uprchlických táborů. Pro nás je však tato varianta z hlediska přijetí běženců společností, jejich rozložení po ČR, umísťování dětí do škol a třeba hledání práce nepřijatelná.

zdroj videa: ČT24

„Rozhodnutí vlády o výši příspěvku pro soukromé majitele bytů není podle dostupných dat dostatečně motivační. Bez dlouhodobého ubytování vzniknou uprchlické tábory, které nejsou řešením, zvlášť pokud existují jiné možnosti. Určitě by se mělo začít i s úpravou obecních objektů vhodných k bydlení i s výstavbou nových jednoduchých, ale důstojných modulárních domů,“ říká Daniel Hůle, odborník na sociální začleňování a dluhovou problematiku.

Na ukrajinské Help lince pomáháme s ubytováním, řešíme komplikace se zdravotní péčí

V Krajských centrech pomoci Ukrajině rozdáváme letáky s informacemi v ukrajinštině o naší telefonické Help lince. Běžencům z Ukrajiny jsou k dispozici naši poradci na čísle 770 600 800. Jazykově vybavený tým pomáhá denně vyřídit desítky dotazů. Průběžně přibíráme nové kolegy, kteří prochází rychlým zaškolením, jak účinně pomáhat. Vyřizujeme dotazy na ubytování, kde dostat jídlo, ošacení. Radíme, jak si zařídit finance, dávky, zaměstnání, zápis do školy/školky. Pomáháme s porozuměním textů atp.

Co se nejčastěji řeší:

  • Ubytování (zprostředkování ubytování, nevhodné ubytování, ztráta ubytování)
  • Výklad Lex Ukrajina
  • Pobytové komplikace
  • Komplikace se zdravotní péčí

Často řešíme velmi spletité požadavky, které zaměstnávají pro tyto případy připravený podpůrný tým Help linky. Pracovníci většinou poskytují kompletní servis včetně například ověřování nabídek ubytování.

Podporujeme práci dalších neziskových organizací

V případě akutních potřeb pomáháme sbírkovými penězi řešit problémy, které nemají v současné době pokrytí. Finančně podporujeme desítky organizací, typu potravinové banky, a dalších pomáhajících iniciativ v ČR. Menšími místními granty dochází k podpoře aktivit při školách nebo dětských centrech, které zatím nemají zajištěné financování pro adaptační aktivity.

„Kupí se nám nejrůznější žádosti o pomoc ohledně potřeb navýšení rozpočtů. Dnes na nás obrátili např. z jedné organizace sdružující osoby s autismem, že mají jen za poslední tři týdny dvaasedmdesát nových ukrajinských klientů,“ uvádí příklad Katarína Pleskot Kollárová, projektová a mediální koordinátorka Člověka v tísni.

Sociální organizace zapojené do pomoci jsou vystaveny nebývalé zátěži a dál pracují za hranicí kapacit. V jednorázových grantech jsme dosud rozdělili 30 milionů korun, které pomáhají posílit kapacity pro humanitární pomoc a sociální poradenství.

Nezapomínáme na vzdělávání dětí z Ukrajiny

Do škol postupně začínají chodit i děti uprchlíků. V Karlovarském kraji jsme například zahájili doučování českého jazyka. Začali jsme půjčovat počítače studentům, kteří s námi spolupracují a kteří se díky této podpoře mohou nejen zorientovat a zapojit do běžných aktivit, ale případně se také účastnit distanční výuky, organizovanou z Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že máme bohaté zkušenosti s doučováním dětí v ČR, i online, průběžně si tvoříme databázi dvojjazyčných dobrovolníků pro budoucí využití při doučování ukrajinských školáků.

Dali jsme dohromady přehled kvalitních a zajímavých materiálů pro práci s dětmi z Ukrajiny na našem webu doucujte.cz.

Pokračujeme s krizovými supervizemi pro pedagogy a asistenty pedagoga. Aktuálně jsme jich provedli 148. „Otevíráme při nich další možnosti práce s ohroženou cílovou skupinou - děti přicházející z Ukrajiny, které mohou pedagogové využít při jejich příchodu, sdílíme příklady dobré praxe, a také zprostředkováváme informace o návazných službách,“ upřesňuje metodička školních asistentů Alexandra Petrů.

Připravujeme také online kurz pro učitele, aby byli lépe připravení na práci s dětmi ve stresu a traumatickou zkušeností. „Kurz se věnuje práci s dětmi s náročným a rušivým chováním, které může být i důsledkem prožitého traumatu,“ doplňuje koordinátorka projektu Lucie Kundra.

Do školství chceme co nejdříve zapojit i ukrajinské pedagožky. „Konzultujeme záměr online kurzu češtiny jako druhého jazyka s cílem poskytnout přicházejícím ukrajinským pedagožkám základní znalost profesní češtiny a umožnit jim tak zapojení do vzdělávání asistencí ve školním nebo v mimoškolním vzdělávání, volnočasových aktivitách, adaptačních skupinách a podobně,“ uvádí Tomáš Habart, vedoucí vzdělávacích služeb Varianty.

Pracujeme na dalších materiálech o ruské propagandě

Připravili jsme rovněž širokou škálu materiálů pro vyučující, žáky a studenty týkající se témat spojených s válkou na Ukrajině, jako je migrace, mediální manipulace a propaganda.

  • Zpřístupnili jsme všechny lekce z tematického okruhu Současná ruská propaganda.
  • Intenzivně pracujeme na dvou nových lekcích k propagandě a ruské informační válce, budou obsahovat řadu konkrétních příkladů dezinformací a mediálních manipulací.
  • Spustili jsme pravidelný diskuzní pořad pro školy Studio JSNS, kde mohou žáci a studenti v přímém přenosu klást dotazy týkající se války na Ukrajině.

Podporujeme sousední země válkou zasažené Ukrajiny

POMOC V HODNOTĚ 3 MILIONY KORUN

Finanční a materiální podpora je potřebná i v sousedních zemích, kam uprchlíci z Ukrajiny přichází, nebo přes zemi směřují do jiné cílové destinace. Momentálně aktivně pomáháme v Moldavsku a na Slovensku.

V sousedním Slovensku podporujeme aktivity naší partnerské organizace Človek v ohrození, který momentálně na ukrajinské straně kousek od hranic vybavuje sklad materiální pomocí. Z tohoto skladu se budou potřebné věci rozvážet do 15 obcí v Zakarpatí, kde bude humanitární pomoc rozdělena kolektivním centrům. Za poslední týden se podařilo rozdistribuovat pračky, sušičky, kterými jsou kolektivní centra vybavována. Človek v ohrozeni také finančně podpořil nákup bojlerů a sprch.

Do Moldavska přišlo za poslední měsíc ruské invaze na Ukrajinu skoro 400,000 lidí. Od začátku konfliktu jsme podpořili 8 moldavských neziskových organizací, aby mohly pomáhat potřebným na místě. Finanční pomoc v hodnotě 1,145,000 Kč (45,800 euro) jsme rozdělili mezi organizace, které pomáhají dětským ukrajinským pacientům onkologického centra nebo organizaci na pomoc proti porušování lidských práv. Také jsme podpořili moldavské psychosociální služby. Díky naší podpoře centra Psycho- social je centrum schopné zajistit stravu a potřebné věci pro 750 ukrajinských uprchlíků. Podporujeme zde i organizaci Romni, která se zaměřuje na pomoc Romům.


Kontakty

* úvodní foto: Distribuce pomoci ve městě Sumy.

Autor: Člověk v tísni

Související články