Zambie: Zavádíme bioplynové technologie pro zemědělce

Publikováno: 7. 8. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Zambie: Zavádíme bioplynové technologie pro zemědělce
© Foto: ČvT

Energie se denně používá k vaření, vytápění, svícení a dopravě. Ale pro více než 700 milionů lidí na celém světě je vzácná a nemají k ní přístup.

Podle Zprávy o rozvoji v oblasti energetiky v roce 2022 byla pandemie COVID-19 klíčovým faktorem, který brzdí celosvětový přístup k energii. Odhaduje se, že do roku 2023 dosáhne stavu elektrifikace pouze 92 % světa. Celosvětově nově získalo přístup k čistým palivům a technologiím na vaření 70 milionů lidí, ale ani to z důvodu růstu populace nestačí, a to zejména v subsaharské Africe. 

V Zambii má přístup k energiím přibližně 31 % obyvatel, z toho 67 % ve městech a pouze 5 % na venkově. Kromě toho může čistě a bezpečně vařit pouze přibližně 16 % obyvatel. Škodlivé způsoby vaření jdou ruku v ruce s dramatickými hrozbami pro životní prostředí, jako je výroba dřevěného uhlí, znečišťování a odlesňování.

Prosazování inkluzivnějšího a udržitelnějšího přístupu k energii bereme jako naši povinnost. Člověk v tísni v Zambii společně s místními partnery (nadace Keepers Zambia Foundation a organizace People's Process on Housing and Poverty in Zambia) zadal studii, která analyzovala zásady a strategie řešení související s energetickou chudobou.

Studie byla zahájena 30. května v Lusace za účasti zástupců Ministerstva pro ekologickou ekonomiku a životní prostředí a Úřadu pro elektrifikaci venkova. 

S našimi místními partnery a Českou zemědělskou univerzitou jsme realizovali projekt na podporu bioplynových technologií pro zemědělce v Západní provincii Zambie; do roku 2024 plánujeme postavit 140 bioplynáren, které řeší nejen otázku čistšího vaření, ale také problémy se sháněním hnojiv (organické hnojivo vzniklá rozkladem živočišného odpadu je pro plodiny velmi výživné) a časově náročnou prací. Domácnosti získají zdravější životní prostředí, když se podpoří bioplyn a další alternativy vaření; mají více času věnovat se jiným činnostem než shánění uhlí nebo dřeva. Tato úspora času má význam zejména pro ženy a dívky, na které často dopadá hlavní tíha domácích prací.

Projekt financovaný Českou rozvojovou agenturou se zasazuje o podporu čistých zdrojů energie a čistšího vaření v Zambii.

V našich programech budeme i nadále podporovat odolnost vůči klimatickým změnám a připojíme se k úsilí o alternativní řešení pro obyvatele mimo energetickou síť. Tyto intervence, jako je projekt bioplynáren a jeho realizace v západní Zambii, mají velký potenciál. Plánujeme prosazovat vytvoření systému, do něhož by bioplyn mohl spadat jako součást řešení pro boj s energetickou chudobou a nejistotou tak, aby se na nikoho nezapomnělo.

Cílem zambijské vlády (Osmý národní rozvojový plán) je do roku 2030 zvýšit výrobu čisté a obnovitelné energie a zvýšit energetickou účinnost. Zambie musí v příštích šesti letech zvýšit investice do podpory obnovitelných zdrojů energií a posílit přístup k energii, energetické bezpečnosti a řešení pro čisté vaření. Zároveň je nezbytné změnit chování obyvatel (zejména ve venkovských oblastech) a přejít od dřevěného uhlí a palivového dřeva k alternativním palivům pro vaření a vytápění.

Autor: Stefania Lagonigro, ČvT Zambia

Související články