Zemřel těžce nemocný disident Liou Siao-po. V Číně navazoval na Chartu 77

Publikováno: 14. 7. 2017 Doba čtení: 4 minuty
Zemřel těžce nemocný disident Liou Siao-po. V Číně navazoval na Chartu 77
© Foto: Štěpán Lohr

Praha, 14. 7. 2017 - Člověk v tísni vyjadřuje zármutek a hlubokou úctu čínskému disidentovi Liou Siao-poovi (61), který včera po letech věznění čínským režimem podlehl rakovině jater. Jeden z nejvýznamnějších čínských hlasů, volajících po dodržování základních práv, vyzýval i přes neustálé represe k dialogu a k nenásilnému odporu vůči komunistickému režimu a potlačování základních svobod. Člověk v tísni udělil Liou Siao-poovi v roce 2008 cenu Homo Homini za významný přínos v oblasti lidských práv.

"Liou v mnohém připomíná Václava Havla - hodnotově založený intelektuál, spisovatel a básník, ale především Člověk, který je na sebe ochoten převzít odpovědnost bez ohledu na rizika dopady," říká Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni. "Jeden z mála statečných, kteří jsou na tomto světě ochotni čelit zlu s obrovskou vůlí a odvahou. Člověk, kterému nejde o sebe, ale o budoucnost vlastní země a život jejích obyvatel. Proto se stal spoluautorem Charty 2008 a zaplatil za to svobodou a vlastně i svým životem."   

Liou Siao-po v roce 2008, v den 60. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, spolu s dalšími čínskými disidenty vydal a podepsal Chartu 2008. Inspiraci čerpala také z české Charty 77. Stejně jako čeští chartisté žádali ti čínští vládu o dialog a o dodržování jejích vlastních zákonů a požadovali reformu politických institucí a ústavních svobod, které jsou nutným základem pro vytvoření svobodné a otevřené společnosti. Chartu 2008 poté podepsaly tisíce čínských mužů a žen.

"Čína coby světová velmoc, jeden z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN a člen výboru OSN pro lidská práva by měla cítit povinnost učinit přínos pro mír všeho lidstva a pokroku ve věci lidských práv. Je však politováníhodné, že mezi velmocemi dnešního světa, právě jen v Číně zůstává plně zachován autoritářský režim," píše se v Chartě 08. "V důsledku toho zde stále dochází ke katastrofálnímu porušování lidských práv, rozvoj čínského národa je spoután a omezován je i pokrok lidské civilizace. To se musí změnit!"

Za odvahu vyzvat autority k dodržování toho, k čemu se zavázaly, předal Člověk v tísni Liouovi, a spolu s ním symbolicky všem signatářům Charty 2008, ocenění Homo Homini. Cenu si ale Liou v Praze osobně převzít nemohl. Krátce po vydání Charty 2008 byl v Číně zatčen a zadržován na tajném místě bez řádného soudu či obvinění. Rok poté jej odsoudili na jedenáct let. Vězněn byl přitom už dříve, poté, co se aktivně účastnil protestů na Náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Byl jedním z posledních, kteří tehdy na náměstí zůstali. Zatčení jej v jeho úsilí o dialog a o dodržování lidských práv neodradilo. Pokračoval v něm až do konce života. Téměř čtvrtinu z něj strávil za mřížemi.

Deník The Wall Street Journal otiskl v prosinci 2008 článek Václava Havla, v němž bývalý prezident České republiky vyzval svět k podpoře čínských lidskoprávních aktivistů. Text byl vzápětí přeložen do čínštiny, začal kolovat mezi lidmi a objevovat se na různých webových stránkách. "Odpověď čínských autorit na Chartu 08 se v mnohém podobá odpovědi československé vlády na Chartu 77," psal Václav Havel. "Čínská vláda odmítla pozvání diskutovat se signatáři Charty 08 o jejich návrzích. Místo toho zadržela dva z nich, Liou Siao-poa a Zhang Zhua, v nichž obou viděla vůdčí osobnosti tohoto hnutí. (...) Čínská vláda by se měla poučit z lekce, kterou přineslo hnutí Charty 77: že rozumný dialog nelze nahradit zastrašováním, propagandou a útlakem. Pouze okamžitým a bezpodmínečným propuštěním Liou Siao-poa může Peking dokázat, že si tuto lekci skutečně odnesl."

O dva roky později, stále zadržován, získal Liou Siao-po Nobelovu cenu za mír.

Způsob, jakým čínský režim nakládal s Liouem na sklonku jeho života, je mimořádně alarmující. Z vězení ho propustili teprve na konci června kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu. Těžce nemocný Liou, jehož tělo po letech věznění a zcela nedostatečné péče bojovalo s rakovinou, požádal o možnost být převezen k léčbě do zahraničí. To mu úřady nedovolily a Liou zemřel nemocnici v čínské provincii Liao-ning, hlídaný dvěma příslušníky bezpečnostních složek.

Člověk v tísni vyjadřuje hlubokou úctu Liouově nezlomnosti a prosazování dialogu a nenásilného odporu vůči perzekucím a státnímu útlaku, a spolu s ním i všem disidentům, kteří v úsilí za svobodnější Čínu pokračují.

 

Celý text Charty 2008 v českém překladu najdete zde.

 

Pro více informací kontaktujte:

Zuzana Gruberová, mediální koordinátorka Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni, +420 770 101 144

 

 

Autor: ČvT

Související články