Životní prostředí na Kubě je v ohrožení

Publikováno: 14. 4. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Životní prostředí na Kubě je v ohrožení
© Foto: pixabay.com

Spolu s rozvojem turistického průmyslu se na Kubě zhoršuje stav životního prostředí. Výstavba hotelů a golfových hřišť poškozuje zranitelnou krajinu a vzácné zdroje pitné vody. Téměř naprostá absence zákonů o recyklaci a nedostatečné vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí ještě dále komplikují situaci a vyžadují odpověď ze strany kubánské vlády. Co jsou základní hrozby pro životní prostředí na Kubě?

Krize v  zemědělství – neudržitelné metody a geneticky upravené plodiny

Na Kubě žádný zákon nezakazuje ani nekontroluje produkci, využití a spotřebu geneticky upravených organismů (GMO). Kubánské zemědělství není připraveno na práci s GMO plodinami. V současnosti jsou v zemi bez vědomí veřejnosti zaváděny geneticky upravené odrůdy kukuřice a sóji, které tvoří zásadní část tamní stravy. Pěstování těchto plodin však může mít zdravotní a environmentální dopady na život Kubánců.

Nedostatečná ochrana chráněných lokalit a odlesňování

Kuba nemá účinnou legislativu chránící ohrožené druhy zvířat a rostlin. Vládní podpora turistického ruchu dále komplikuje situaci a ohrožuje chráněná území. Na ostrově již dochází k dramatickému úbytku vegetace kvůli odlesňování.

Zpracování a recyklace odpadu

Kubánský zákon o ochraně životního prostředí z ledna 1981, který by měl upracovat recyklování a nakládání s pevným odpadem, je v praxi ignorován. Samotný zákon je zastaralý a odvolává se na státní instituce, které již neexistují a nemohou proto vymáhat jeho dodržování. Země trpí nedostatkem popelnic a lidé jsou tak nuceni vyhazovat odpad na ulici.

Hydrologická krize

Na Kubě dochází k desertifikaci kvůli suchu, nedostatku deště a únikům podzemní vody. Od roku 2012 zavinila tato kombinace faktorů částečné nebo úplné vyčerpání více než 350 vodních zdrojů. I přes zjevnou potřebu ochrany vodních zdrojů podporuje ministerstvo turistiky výstavbu velkého množství golfových hřišť a dalších instalací vyžadujících obrovské množství vody.

Nebezpečné energetické zdroje

Kuba stále používá škodlivé zdroje energie, především fosilní paliva. Začíná docházet k nasazení systémů podobných tzv. „frackingu“ i přes prokázaný škodlivý dopad těchto systémů na životní prostředí.

Povrchové doly

Těžba v povrchových dolech na Kubě způsobuje destrukci vegetace i krajiny a také znečišťuje vodní toky, půdu i ovzduší. Část zničené krajiny nemůže být ani po skončení těžby vrácena do původního stavu. Okolí dolů připomíná měsíční krajinu. Lidé žijící poblíž dolů trpí nemocemi dýchacího ústrojí kvůli velkému množství polétavého prachu.

Nedostatek environmentálního vzdělání

Studenti kubánských škol mají jen velmi omezené povědomí o ekologických problémech ve své zemi a o způsobech jejich řešení.

 

Autor: ČvT

Související články