Zveme vás na 5. ročník konference S asistenty k lepší škole

Publikováno: 28. 8. 2022 Doba čtení: 7 minut
Zveme vás na 5. ročník konference S asistenty k lepší škole
© Foto: Tomáš Princ

Srdečně zveme asistenty a asistentky pedagoga, školní asistenty, ale i všechny vyučující a ředitele škol na 5. ročník konference S asistenty k lepší škole. Konference proběhne 18. října 2022 v Centru současného umění DOX v Praze a bude se věnovat obtížným situacím v životě dítěte a roli asistentů pedagoga. 

Konference se koná díky podpoře ze sbírky SOS Česko.

PROGRAM KONFERENCE

Dopolední blok: 9:00 - 12:00

Využití práce s emocemi ve školském prostředí - Janette Motlová, ředitelka Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie (Slovensko)

Záměr MŠMT na parametrizaci pozice asistenta pedagoga v základních školách a ukrajinský asistent pedagoga - Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Standard práce a vzdělávání asistentů pedagoga, možnost podpory asistentů z NPI - Tomáš Machalík, Národní pedagogický institut

Kdo je dvojjazyčný asistent pedagoga a proč ho české školství nyní potřebuje víc než kdy dřív?Zuzana Prokopová, Milena Poeta, Meta, o.p.s

Panelová debata: Podpora dětí v obtížných situacích: zkušenosti a příklady dobré praxe ze škol

  • Daniel Koblen, ředitel ZŠ Bor u Tachova
  • Světlana Voráčková, asistentka pedagoga, ZŠ Plynárenská, Teplice
  • Martina Vávrová, učitelka a metodička prevence, ZŠ Zbraslav
  • Alexandra Petrů, lektorka supervizních skupin pro asistenty pedagoga a učitele, Člověk v tísni

Odpolední blok: 13:00–16:20

Workshopy - 1. blok (13:00 - 14:30):

A) Podpora žáků v krizových situacích a principy krizové intervenceAlexandra Petrů, Člověk v tísni - kapacita workshopu je již naplněna

B) Bezpečné klima ve tříděLucie Pivoňková, Člověk v tísni - kapacita workshopu je již naplněna

C) Všímavost v pedagogické práciIvona Sedláková, asistentka pedagoga, lektorka - kapacita workshopu je již naplněna

D) Pozitivní podpora chování žáků ve školáchAnna Kubíčková, ČOSIV - kapacita workshopu je již naplněna

E) Vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkamiMiroslava Haplová, Člověk v tísni - kapacita workshopu je již naplněna

K) Význam práce s obrazem v působení asistenta pedagoga - Janette Motlová, ředitelka Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie (Slovensko)


Workshopy - 2. blok (14:50 - 16:20):

F) Základy krizové intervenceDaniela Vodáčková, psychoterapeutka - kapacita workshopu je již naplněna

G) Uvolnění od stresu pomocí vědomé práce s tělemVeronika Endrštová, Člověk v tísni - kapacita workshopu je již naplněna

H) Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ)Zuzana Prokopová, Milena Poeta, Meta, o.p.s. - kapacita workshopu je již naplněna

I) Příběh Jany: jak pracovat s příčinami a projevy náročného chování ve školeAdéla Lábusová, Alexandra Petrů, Člověk v tísni - kapacita workshopu je již naplněna

J) Komunikace v práci asistenta pedagogaLucie Pivoňková, Člověk v tísni - kapacita workshopu je již naplněna


Na konferenci se můžete přihlásit ZDE. Anotace workshopů najdete níže.

Anotace workshopů:

A) Podpora žáků v krizových situacích a principy krizové intervenceAlexandra Petrů, Člověk v tísni

Workshop bude zaměřen na podporu žáků a studentů nacházejících se v krizových situacích. Na konkrétních příkladech ze školní praxe se seznámíte se základy a principy krizové intervence, které vám mohou pomoci tyto situace řešit bezpečným způsobem. Způsobem bezpečným jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro žáky a studenty, kteří potřebují vaši okamžitou pomoc. Podíváme se na dopady krize v prožívání a chování žáků ve škole a na vliv krize na jejich školní úspěšnost. Dále si zprostředkujeme možnosti spolupráce s organizacemi, které vám mohou být v řešení obtížných situací žáků a studentů nápomocny. 


B) Bezpečné klima ve třídě - Lucie Pivoňková, Člověk v tísni

Workshop je zaměřen na efektivní komunikaci a proces vytváření bezpečného prostředí ve třídě, které snižuje riziko šikany a jiných nežádoucích negativních jevů objevujících se ve školních kolektivech. Během workshopu se zaměříme na podporu bezpečí v procesu učení i na vztahy v třídním kolektivu v souvislosti s příchodem žáků z Ukrajiny.


C) Všímavost v pedagogické práci - Ivona Sedláková, asistentka pedagoga, lektorka

V dětství je mindfulness jedním z nejlepších nástrojů, jak zvládat každodenní život příjemnějším způsobem. Pomáhá nám uklidnit se, porozumět emocím, lépe se soustředit, dosahovat stavu flow a večer i snadněji usnout. Na workshopu si odpovíme na otázky: Proč je všímavost důležitá jak pro nás, tak pro práci s dětmi? Jaké konkrétní techniky můžeme využívat? Jak lze se všímavostí pracovat i v rámci klasické školní hodiny? Budete mít příležitost nejen naslouchat teorii, ale zažít si konkrétní techniky v praxi.


D) Pozitivní podpora žáků chování žáků ve školách (PBIS) Anna Kubíčková, ČOSIV

Pozitivní podpora chování PBIS umožňuje zavádět výzkumně podložené funkční přístupy k chování žáků ve škole. Podpora žáků je rozdělena do tří úrovní na základě intenzity obtíží a pomáhá předcházet náročným situacím i je vhodně řešit. Na workshopu se seznámíte se základními principy PBIS, s přínosy jeho zavádění a dozvíte se, jak udělat první krok pro postupné budování systému v rámci školy.


E) Vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami - Miroslava Haplová, Člověk v tísni

Během workshopu se budeme na základě konkrétních příkladů z praxe věnovat možnostem podpory žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami při spolupráci školy, sociálních služeb a neziskových organizací. Využijeme dlouholetých zkušeností získaných v rámci vzdělávacích služeb Sociálních a vzdělávacích programů Člověka v tísni. Představíme naši práci s dětmi, jejich rodinami a školami, budeme se soustředit na motivaci žáků i rodičů, kooperaci všech aktérů a využití case managementu.


K) Význam práce s obrazem v působení asistenta pedagoga - Janette Motlová, ředitelka Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie (Slovensko)

Jak může asistent pedagoga prostřednictvím práce s obrazem a emocemi přispět ke kvalitě vzdělávání zranitelných skupin? Jak prakticky využít pohádky, filmové postavy a zvědavost žáků v jejich hodnocení a budování vztahu k předmětům? Co všechno může asistent udělat pro motivaci žáků k nalezení své jedinečnosti? Jaké efektivní a nenásilné nástroje může asistent využít jako klíčový zprostředkovatel funkčního vztahu rodič-učitel-žák? Během workshopu představím nejen nástroje a dobré rady, jak efektivně využít roli asistenta učitele ve školním prostředí, ale i vlastní fungující přímé zkušenosti a techniky z několikaleté práce asistentky pedagoga.


F) Základy krizové intervenceDaniela Vodáčková, psychoterapeutka

Workshop dialogickou a interaktivní formou seznámí účastníky se zákonitostmi krizového prožívání a bude zacílen především na současné jevy, tak jak je zažívali děti a učitelé: dozvuky covidu, důsledky ukrajinské krize v prožívání dětí, rodičů a pedagogů. Zaměříme se na emoce modulované nejistotou a změněnými podmínkami, na jevy jako je spolupráce i únava, křehkost a odolnost. Budeme se zabývat momenty, kdy si pedagogičtí pracovníci přestávají být jisti, nebo začnou být vyčerpaní. Budeme mluvit o možnostech, jak obnovovat zdroje energie, jak procházet úžinami beznaděje, aby škola mohla být nejen místem vědění, ale bezpečím a jistoty.


G) Uvolnění od stresu pomocí vědomá práce s tělem - Veronika Endrštová, Člověk v tísni

Tělo je s námi od rána do večera a pomáhá nám nést nejen fyzickou, ale i psychickou zátěž. Pokud je jedné či druhé zátěže příliš, často se tělo hlásí nějakou bolestí či únavou. To je zároveň moment, kdy si ho teprve začneme více všímat. Na workshopu si vyzkoušíme cviky, které můžete sami praktikovat a bolesti či únavě předcházet. Zkusíme se společně zastavit, věnovat pozornost vlastnímu tělu a s dechem a vědomým pohybem uvolnit od stresu a rozhýbat energii ve všech jeho částech. Naučíme se základy tzv. „uzemnění“ a dotkneme se tématu propojení těla, emocí a myšlení.

H) Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ)Zuzana Prokopová, Milena Poeta, Meta, o.p.s.

Na workshopu získáte základní vhled do tématu asistování u dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen s OMJ). Nastíníme si potřeby těchto dětí i to, jak je asistenti pedagoga mohou podpořit. Představíme vám praktickou příručku pro asistenty pedagoga, do které jsme shrnuli přes 10 let zkušeností METY, o.p.s. s tématem vícejazyčných dětí. Najdete v ní materiály a ozkoušené tipy pro vzdělávání dětí s OMJ i jejich začlenění do kolektivu.


I) Příběh Jany: jak pracovat s příčinami a projevy náročného chování ve školeAdéla Lábusová, Alexandra Petrů, Člověk v tísni

Jak ve škole zajistit bezpečný prostor pro všechny a jak rozpoznat potřeby dětí s náročným chováním tak, aby nám všem bylo lépe? V rámci workshopu si na příkladu kazuistiky (příběhu Jany) společnou diskuzí pojmenujeme příčiny náročného/rušivého chování a možnosti adekvátní a účelné podpory ve škole. Se studentkou střední školy Janou si poslední dobou její okolí neví rady. Její „zlobení“ se objevilo poprvé kolem 5. třídy, kdy začaly i problémy s učením, přibývaly hádky doma a negace ve škole. Na střední škole se problémy zhoršují – Jana chodí za školu a má i fyzické konflikty se spolužačkami. V rámci workshopu společně pojmenujeme příčiny jejího chování a možnosti intervence ve škole.


J) Komunikace v práci asistenta pedagogaLucie Pivoňková, Člověk v tísni

Pro spolupráci asistenta s pedagogem existuje jen málo závazných a návodných pokynů. Klíčovým prvkem jejich spolupráce je jejich vzájemná komunikace. Během workshopu se budeme věnovat tomu, jak komunikační prostředky co nejlépe využívat ve prospěch pedagoga, asistenta a zejména dětí ve třídě. 


Autor: Varianty

Související články