Zveřejnili jsme nový online kurz Labyrint migrace

Publikováno: 26. 1. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Zveřejnili jsme nový online kurz Labyrint migrace
© Foto: Člověk v tísni

Nový online kurz Člověka v tísni je primárně určený vyučujícím druhého stupně základních škol a středních škol. Jeho cílem je dodat učitelům dostatek znalostí, dat i faktických informací o tématu mezinárodní migrace a umožnit jim toto kontroverzní téma nenásilně a bezpečně otevírat ve výuce. 

Téma migrace se v posledních letech stalo častým námětem nejrůznějších formátů v médiích, objevuje se na sociálních sítích a vyjadřuje se k němu řada politiků. Jak se v něm orientují pedagogové a jejich žáci, se na podzim roku 2022 dotazovali výzkumníci společnost Perfect Crowd mezi učiteli základních škol ve výzkumu zpracovaném pro společnost Člověk v tísni, část respondentů tvořili i absolventi e-learningových kurzů této organizace.


Z dosažených dat vyplynula potřeba učitelů dále se v tématu vzdělávat. Většina z nich uváděla, že k tomu ale nemají dostatek materiálů, obsah si často dohledávají ve svém volném čase z veřejně dostupných zdrojů. Uvítali by proto možnost většího vhledu do tématu. Téměř všichni dotazovaní učitelé se shodli na preferované podobě kurzu, který by se měl nadále soustředit na globální pohled na migraci a jednotlivé země zasazovat do širšího kontextu tématu,“ popisuje výsledky výzkumu a z nich vyplývající zadání pro nový kurz Kristýna Brožová, která se v Člověku v tísni věnuje tématu migrace.

Přihlaste se do kurzu Labyrint migrace
Kurz je dostupný na adrese kurzy.clovekvtisni.cz/migrace

Témata kurzu je možné přiblížit na aktuální situaci ukrajinských uprchlíků, kurz ale pojednává o fenoménu migrace obecně a v širším kontextu. S ohledem na přetrvávající přítomnost více než 57 tisíců žáků a studentů z Ukrajiny i dalších dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na základních a středních školách v ČR je však téma migrace pro české školy stále velmi aktuální.

„V našem novém online kurzu Labyrint migrace proto seznámíme účastníky se základními pojmy tohoto fenoménu, vysvětlíme příčiny i důsledky migrace a poradíme, jak ve třídě bezpečně otvírat toto mnohdy kontroverzní téma. Pokusíme se vysvětlit, jaké to je být migrantem a jak se lidé v Česku integrují. Učitelé si v kurzu mohou vyzkoušet konkrétní interaktivní metody a aktivity, které poté mohou využít ve výuce,“ doplňuje Kristýna Brožová.

Vývoj kurzu byl podpořen americkou nadací CAF, zájemci o něj jej tedy mohou studovat zcela zdarma a dle svých časových možností. Do kurzu je možné se přihlásit na tomto odkaze: kurzy.clovekvtisni.cz/migrace

Online kurzy Člověka v tísni na jednom místě

Všechny online kurzy určené pedagogům a dalším vzdělavatelům jsou nyní všem zájemcům k dispozici na jednom místě na webové stránce Člověka v tísni na adrese kurzy.clovekvtisni.cz. Najdete zde například kurz Klimatická změna – kurz určený pro učitele druhého stupně základních škol a středních škol, který poskytuje pedagogům informace a metodickou podporu pro výuku o změně klimatu. Mezi online kurzy jsou dále i kurz Žijeme městem o kvalitě života ve městě, kurz češtiny pro ukrajinské pedagogy a asistenty pedagoga, kurz Děti s OMJ v české škole nebo série kurzů o práci s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí ve škole nazvaná Společně k lepší škole (Příběh Sama, Sam není sám a Příběh Jany).

Kontakt:


Pro koho je kurz?

Kurz je určen primárně vyučujícím na druhém stupni základních škol a na středních školách, ale určitě je využitelný pro každého, kdo chce mít o tématu migrace lepší znalosti a být připraven na vyváženou diskuzi.

Kapitoly kurzu:

1. Pojmy – na slovech záleží
2. Proč lidé migrují
3. Integrace jako obousměrný proces
4. Základní data o migrantech v ČR
5. Migrace v české historii
6. Migrace a média
7. Svět v pohybu
8. Migrace ve světové historii
9. Jak otevřít téma migrace ve výuce 

Autor: Václav Zeman

Související články