Opuštěná na hranici

Publikováno: 25. 10. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Opuštěná na hranici
© Foto: People in Need

Uběhlo už šest měsíců od doby, kdy byla Ma Hnin Si (15) zanechána svým otcem a nevlastní matkou na okraji města nedaleko čínsko-maynmarské hranice, čímž ji vystavili nebezpečí, že se stane obětí sexuálního zneužívání a nelegálního obchodu. V pokleku na podlaze na setkání Skupiny na ochranu dětí vypráví babička Ma Hnin Si její příběh. „Cestovala jsem skoro 300 mil, abych odvedla svou vnučku z míst, která jsou proslulá zneužíváním mladých žen a nelegálním obchodem s ženami a dívkami do Číny,“ vzpomíná. 

Babička měla o svou vnučku obrovský strach a nakonec se jí podařilo mladou dívku zachránit. Skupina na ochranu dětí (Child Protection Group - CPG), ustanovena Člověkem v tísni s pomocí financí Evropské unie a České rozvojové agentury, pomáhá Ma Hnin Si dostat se ze šoku a vrátit se k normálnímu životu ve vesnici.

Během vyprávění své babičky Ma Hnin Si poslouchá a nepřítomně zírá před sebe. V roce, který k těmto hrůzostrašným událostem vedl, zažila mladá dívka týrání ze strany své nevlastní matky. Skupina na ochranu dětí jí nyní poskytuje psychologickou podporu, aby se snáze dostala z  dlouhodobého traumatu.

Od návratu do své vesnice musí Ma Hnin Si hodně pracovat, aby se zvládla postarat o sebe a svou babičku, která má jen skromný příjem za vykonání drobných prací, jako například praní prádla. „Mým snem je dokončit školu a vyučit se na krejčovou,“ říká Ma Hnin Si.

Šance na lepší budoucnost

Bez dostatku finančních prostředků je to však prakticky nemožné. Díky podpoře Člověka v tísni se Ma Hnin Si mohla zapsat do krejčovského kurzu a zajistit si tak šanci na lepší život v budoucnu.

Patnáctiletá Ma Hnin Si je jednou z mnoha obětí následků rozpadu rodin v Myanmaru. Rozvrat v rodině vystavuje děti a mladé lidi ještě většímu riziku vykořisťování a zneužívání. Mladé děvče se nyní podílí na fungování místní Skupiny na ochranu dětí, sdílí své zkušenosti a zvyšuje povědomí o právech mladistvých a o tom, jak ochránit děti v komunitě před zanedbáváním a zneužíváním. 

Člověk v tísni spolupracuje se členy komunity a pomáhá hledat řešení v oblasti ochrany dětí. Cílem ČvT v Maynmaru je rozšířit prostor pro rozvoj skutečné občanské společnosti a podpořit sociální podporu pro potřebné. Jedná se zejména o péči a ochranu bezbranných dětí a mladých lidí.

Projekt pomáhá na místní úrovni vytvářet Skupiny na ochranu dětí a v současné době působí ve třiceti komunitách a třiceti klášterních školách ve třech regionech Maynmaru. Skupiny na ochranu dětí jsou tvořeny patnácti až třiceti dobrovolníky, jejichž hlavním úkolem je rozšířit povědomí o ochraně dětí v rámci komunity a školy, a také evidovat případy zneužívání dětí, které jsou odhaleny. Hlášení těžkých případů místním autoritám, pokrývání výdajů souvisejících s evidencí a řešení méně závažných případů přímo na místě, to vše patří mezi hlavní úkoly členů těchto skupin. Ty dále vytváří a propagují zásady ochrany dětí ve vesnici, a popisují co dělat, když je dítě v ohrožení. Projekt rovněž zvyšuje povědomí o případech ochrany dětí mezi příslušnými orgány městské samosprávy, která by měla být podle místního práva odpovědná za jejich řešení.


Autor: Sophie Coles, PIN Myanmar Child Protection Advisor

Související články