Active Citizens Zatlanka aneb I škola už je život

Publikováno: 11. 9. 2019 Doba čtení: 5 minut
Active Citizens Zatlanka aneb I škola už je život
© Foto: Jan Hromadko

„Každej si hledá svý, kam sebe vrazit,“ zpívá Monika Načeva v devadesátkovém hitu. Určité procento studentů z našeho gymnázia se očividně rádo „vráží“ do užitečných a reálnému životu blízkých projektů. Kromě studia se snaží vyšetřit zbývající čas i na dobrovolnictví a práci na užitečných společných projektech. Uvědomují si, že život už je teď, a čím dřív se v něm zorientují, tím lépe. Nejde jim jen o včasný zářez v jejich kurikulu (i když ani ten není k zahození), chtějí svět kolem měnit hned, rozproudit debatu, komunikovat, aktivovat druhé a vylepšovat stávající stav věcí – ať už se jedná o prostředí kolem nich, nebo vztahy ve škole či společnosti obecně. Většinou jde o aktivity, které nezůstávají uzavřeny ve školních zdech, ale naopak se derou ven, do prostředí lokality, čtvrti, města i za jeho hranice. V dospívajících lidech se probouzí síla osobnosti a iniciativa, která se chce osvobodit, ale zároveň je bezmocná, protože jí chybí zkušenost s reálným světem.

Active citizens znamená „aktivní občané“ a Active Citizens Zatlanka (AC) je upřesňující název skupiny studentů naší školy – smíchovského gymnázia v ulici Na Zatlance. V historii školy i v jejích hodnotách měly aktivity jako např. charita nebo projekty s environmentální tematikou svou tradici, nebyly však zatím sjednoceny nějakou platformou, nebyly pravidelné. V tom je skupina AC výjimečná. Má své stálé členy a schází se pravidelně, kooperuje se školním parlamentem, reaguje na podněty přicházející zvnějšku školy.

Její příběh začal zhruba před třemi lety, kdy jsem ve škole otevřela seminář Participace, který byl pro nynější AC odrazovým můstkem. Studenti si společně vybírali témata, která je zajímala, a pokoušeli se dozvědět se o nich víc hlavně v praktické rovině. Mezi nejvýraznější patřilo například téma bezdomovectví a možnost komunikovat o něm s veřejností. Série besed s lidmi bez domova – aktivita platformy Uliceta, jejíž koordinátorkou je naše bývalá studentka Denisa Červená – tak běží až doposud. V roce 2016 také začala naše participace na komunitních akcích smíchovského spolku Sousedění alias Anděl Na Skalce, který se prostřednictvím provázanosti mezi svými členy a organizace sousedských slavností Zažít město jinak a dalších akcí snaží stmelit obyvatele této lokality. Do spolku patří kromě AC Zatlanka také ZŠ Santoška, Městská knihovna Praha 5, KC Sananim, Člověk v tísni – pobočka Smíchov a Farní sbor ČCE.

Současné jméno Active Citizens Zatlanka získala školní skupina po loňském napojení na projekt instituce British Council a programu Varianty společnosti Člověk v tísni, jejichž metodiku jsme vyzkoušeli, nasáli a některým aktivitám dali určitou strukturu. Připojila se ke mně kolegyně Martina Feuersteinová, schůzky začaly být pravidelné, jednou týdně na dvě hodiny, počet členů z 1. až 4. ročníku se ustálil na počtu kolem 12 studentek a studentů. Ti začali tvořit užší komunitu se společným cílem.

AC studenti nejsou typičtí individualisté

AC studenti zrají v osobnosti hlavně účastí a spoluprací v komunitě. Zajímají je sociální problémy a životní prostředí, jsou solidární, empatičtí, mají v sobě určitou lehkost i urputnost zároveň. Chtějí se u práce bavit. A do čeho AC „vrážejí“ svou energii? Od existenciálního tématu bezdomovectví, které pálilo nyní již absolventy naší školy narozené před miléniem, se zájem současných AC obrátil hlavně k ekologii a konkrétně nakládání s odpadem – tedy žhavému tématu současné generace Z.

Ačkoliv se akce jako úklidový happening ve čtvrtích kolem školy, recyklace a trash made workshop v parku Na Skalce v rámci Zažít město jinak mohou zdát marginální, AC dobře vědí, že svět nespasí. Vzali tuto zkušenost ze září 2018 jako výkop do terénu a první vážný krok k přemýšlení celé skupiny i jednotlivých členů o vyhlídkách jejich generace zahlcené odpadem. Následně se usnesli, že je třeba toto téma intenzivněji dostat do povědomí svých vrstevníků i veřejnosti.

Že v tomto svém konání nejsou zdaleka sami, se ukázalo hned v následujících měsících. Při příležitosti oslav svátku demokracie 17. 11. 2018 se AC zapojili do průvodu Sametového posvícení (iniciativa For_um). Tyto skupiny nadšenců se pravidelně již sedm let vyjadřují kreativním způsobem k bolestem naší společnosti, a ač je ztvárňují humornou, karnevalovou formou, týkají se většinou závažných mezilidských i globálních témat. Celý říjen tedy AC chystali masky a laternu (ústřední objekt) pro svou kliku. Název výjevu, který ztvárnili, nazvali Vlna plastů.

Dal by se charakterizovat asi takto: Dovolenková selanka u moře, ale i na břehu českého rybníka už může brzy skončit! Na budoucí generace mladých lidí se valí hora plastu – vlna nezodpovědnosti minulých i současných generací –, která spláchne veškeré jejich naděje ve zdravý život na Zemi. Můžeme tomu nějak zabránit? Podobné téma měli také žáci pražské ScioŠkoly a naši mladí hosté ze švýcarské Basileje, pištci a bubeníci zvaní Opti-Mischte. Naši studenti z AC je hostili několik dnů u sebe doma, načež jim to letos v březnu jejich přátelé oplatí. Jsme pozváni na tradiční tři dny trvající obří karnevalový průvod zvaný Fastnacht. Momentálně AC chystají větší změnu systému zacházení s odpadem ve škole, chtějí do povědomí svých vrstevníků dostat myšlenku udržitelného přístupu, bezobalové strategie zero waste aj. A jelikož AC tvoří nyní z větší části studenti prvních ročníků, mám naději, že jejich práce bude mít potřebnou kontinuitu.

Domnívám se, že podpora existence studentských občanských platforem je jedna z cest, jak tuto vitalitu proměnit v reálné pozitivní skutky reagující na lokální i globální problémy. Studenti se zde společně pokoušejí přijít na to, jaká je vlastně jejich role v občanské společnosti, jaký může mít dopad jejich činnost na okolí, co mohou ovlivnit ještě jako studenti, jak status quo uzpůsobit potřebám své generace. U nadaných dětí, které vstupují na výběrové školy, může emocionální a sociální stránka osobnosti zaostávat za kognitivními a výkonovými stránkami. Je proto velmi důležité, aby připustili, že svůj potenciál mohou napřít nejen do rozvoje svého vlastního nadání a osobního prospěchu, ale že se mohou naučit spolupracovat a využít tento potenciál ve prospěch druhých.

Text vyšel v časopise Řízení školy ve Speciálu pro střední školy 2/2019.  

Chcete i vy vést žáky k zájmu o své okolí? Nenechte si ujít nejbližší kurz Active Citizens - Jak vést žáky k aktivnímu občanství, který se koná už 24. září v Praze. Na kurzu bude představena nová metodika Active Citizens pro základní školy.

Autor: Romana Bartůňková

Související články