Angola se stala první africkou zemí, kde se uskutečnil vzdělávací program JSNS 📽️

Publikováno: 25. 1. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Angola se stala první africkou zemí, kde se uskutečnil vzdělávací program JSNS 📽️
© Foto: Claudia de Oliveira, for PIN Angola

Vzdělávací programy Jednoho světa na školách fungují v České republice od roku 2001. Toto je však poprvé, kdy Člověk v tísni realizuje podobný program v africké zemi. V Angole je Jeden svět na školách součástí projektu Youth4Change, financovaného Evropskou unií a realizovaného ve spolupráci s organizací AJOMA. Cílem je podpořit mladé lidi, aby se stali aktivními občany a sami se podíleli na řešení problémů, které se jich týkají. Iniciativa se rovněž zaměřuje na vzdělávání mladých lidí, jejich zapojení do občanských sdružení, na podporu ekonomického růstu a snižování chudoby v zemi.

"Plánuji sázet stromy, darovat lidem oblečení a potraviny. Možná se tyto aktivity nezdají být na první pohled příliš velké, ale mají obrovský význam pro ty, kteří to nejvíce potřebují," říká student, který se zúčastnil jednoho z prvních filmových setkání v rámci projektu Jeden svět na školách v angolské provincii Huíla. "Budu se snažit být aktivnější v sociálních projektech, hájit práva lidí a pomáhat jim řešit jejich problémy," tvrdí další. "Myslím, že když budeme jednotnější, zvládneme se lépe vypořádat s problémy, které brání rozvoji naší země," dodává.

Jsou to hlavně nápady studentů

Paulo César je výkonným tajemníkem organizace AJOMA a vedl filmová setkání se studenty žijícími v obci Lubango v oblasti Huíla. Organizuje veřejné debaty na téma aktivního občanství, řádné správy věcí veřejných nebo změny klimatu. "Největší výzvou je zapojit studenty. Občas se nechtějí účastnit debat na složité společenské otázky," říká. "Snažíme se proto témata demystifikovat a motivovat studenty, aby si rozšířili své znalosti."

Ve školách vybraných v rámci programu byli vyškoleni učitelé, kteří mají za úkol zprostředkovávat filmové projekce. Jejich zapojení je pro projekt klíčové. "Očekávání jsou vysoká," poznamenal Isaías Jesus Sakanhe, jeden z pedagogů, který se účastní aktivit Jednoho světa na školách a spolupracuje se studenty při přípravě projektu v oblasti Lubangu.

"Jedna skupina studentů přišla s nápadem uspořádat kampaň na výsadbu stromů v oblasti obce, která byla značně postižena odlesňováním. Jiná skupina vymyslela projekt sexuální výchovy a připravuje osvětové besedy s mladými ženami," říká Sakanhe. "Existují také nápady zaměřené na osvětu v oblasti očkování, nošení roušek a respirátorů proti nemoci COVID-19 a také jejich distribuce, protože mnoho lidí si ochranné prostředky nemůže dovolit."

"Nejlepší na tom je, že to všechno nejsou moje nápady, ale iniciativy předložené studenty. To oni vytvářejí projekty, přicházejí s řešeními a mají tak možnost ukázat svůj potenciál," dodává Sakanhe. "Jako pedagogovi se mi líbí, že metodiku Jednoho světa lze aplikovat na životní situaci studentů. Je velmi realistická."

Chceme se více starat o naši komunitu

Kromě oblasti Huíla bude Jeden svět na školách pilotně realizován i v provincii Bié. Celkem bylo vybráno šest veřejných a soukromých škol, včetně dvou univerzit, které budou dokumentární filmy studentům promítat. Čtyřicet učitelů je školeno pro vedení lekcí, které využívají metodické materiály přizpůsobené místnímu kontextu.

Organizace Youth4Change také školí občanská sdružení a prostřednictvím malých grantů podporuje  jejich projekty zaměřené na občanskou angažovanost. Dále zprostředkovává setkání členů organizací se zástupci veřejných institucí, soukromého sektoru a akademické obce, na nichž se diskutuje o potřebách a prioritách mládeže.

Mladí lidé a mládežnické organizace tak budu mít postupně více možností se sami podílet na chodu společnosti. "Plánuji se více starat o svou komunitu a nenechávat všechny problémy k řešení vládě. Jsme toho schopni, jen si musíme věřit," říká další student, který se zúčastnil filmového setkání v rámci Jednoho světa na školách.

Autor: Claudia de Oliveira, PIN Angola Communication Officer

Související články