Ani jsme nedoufali, že se dožijeme dalšího dne a začneme zase žít – lidem v Etiopii dáváme novou šanci na život

Publikováno: 3. 5. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Ani jsme nedoufali, že se dožijeme dalšího dne a začneme zase žít – lidem v Etiopii dáváme novou šanci na život
© Foto: PIN

Člověk v tísni (ČvT) prostřednictvím integrovaného multisektorového projektu pomáhá lidem zasaženým konfliktem, ohroženým vnitřně vysídleným osobám a navrátilcům na území SNNPR v části Konzo na jihu Etiopie. Tento projekt zasahuje i do okolních regionů, včetně Alle, Derashe Special woreda a Dasench v oblasti Jižní Omo. Člověk v tísni se zaměřuje na zajištění základních potřeb pro přežití, jako je distribuce hotovosti, voda a hygiena či výstavba přístřeší pro vnitřně vysídlené osoby postižené konfliktem, stejně tak i pro hostitelské komunity.

Kuteena Kutayew je jednou z příjemkyň naší pomoci. Je jí 30 let a žije se svým manželem a pěti dětmi v malé vesnici Gergema, která se nachází v jihoetiopském regionu SNNPR. "Když začalo násilí, nevěděli jsme, co dělat, kam jít. Spěchali jsme se ukrýt do džungle," vysvětluje Kuteena. "Bylo to těžké, naše děti měly hlad a neustále žadonily o jídlo," pokračuje. Když vypukl konflikt, odešla s rodinou beze všeho, neměli oblečení ani osobní věcí. Schovávali se v džungli, spali na zemi a začínali ztrácet naději. "Nikdy jsme si nemysleli, že se dožijeme dalšího dne a začneme znovu žít," říká Kuteena.

Když se vrátili do vesnice, zjistili, že jejich dům vyhořel. Přišli o všechno. "Ale chvála Bohu! Našel nás Člověk v tísni a poskytl nám přikrývky, dočasné přístřeší, nádobí na vaření, kanystry a hygienické potřeby. Obdrželi jsme také finanční dar ve výši 2671 birr, a to třikrát při rozdělování peněžních grantů," vysvětluje šťastně Kuteene.

"Mohla jsem tak znovu nakoupit potraviny a léky pro svého manžela, který byl opravdu velmi nemocný. Kdybych neměla pomoc a péči Člověka v tísni, mohla jsem o něj přijít." 

Pomoc pro lidi hned na několika úrovních  

Organizace Člověk v tísni spustila tento projekt jako součást programu Reakce na krizi v jižní Etiopii, který má za cíl podpořit 82 725 lidí v regionu SNNPR, zejména nejohroženější vnitřně vysídlené osoby a jejich rodiny.

Projekt je financován z prostředků Evropské komise, prostřednictvím Úřadu pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO) a je realizován od dubna 2021. Poskytuje obyvatelstvu přístup k nezávadné pitné vodě, přístřeší a hygienickým zařízením v postižených lokalitách, zaměřuje se na děti do pěti let a těhotné a kojící ženy. Tento projekt dosud pomohl celkem 52 384 vnitřně vysídleným osobám zasaženým konfliktem a členům hostitelských komunit.    

"Ráda bych ocenila, co Člověk v tísni udělal pro mou rodinu," svěřuje se Kuteena. 

Kuteena Kutayew a její rodina jsou jednou z 200 zasažených domácností v okrese Gergema, které obdržely hygienické balíčky, nezbytné nepotravinové zboží, peněžní pomoc a dočasné přístřeší. Spolu s léky a potravinami si rodina zakoupila sazenice a plánuje začít hospodařit, což jí umožní postavit se opět na vlastní nohy.

Autor: Mihiret Wasihun Teklu

Související články