Barmské novinky: Zvláštní velvyslanec OSN pro lidská práva naposledy v Barmě

Publikováno: 11. 3. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Barmské novinky: Zvláštní velvyslanec OSN pro lidská práva naposledy v Barmě
© Foto:

Zvláštní velvyslanec OSN pro lidská práva v Barmě, Tomas Ojea Quintana, končí svůj šestiletý mandát a v polovině února odjel na šestidenní monitorovací cestu do Barmy.  Během své cesty se setkal se zástupci vlády, představiteli opozice, bývalými politickými vězni, zástupci občanské společnosti či vnitřně přesídlenými osobami a snažil se zmapovat aktuální dění v Barmě a najít vhodná doporučení na řešení nejpalčivějších problémů.

Za šest let v úřadu zvláštního velvyslance OSN pro lidská práva byl Quintana podle vlastních slov svědkem významných změn, které bezprostředně zasáhly i lidskoprávní situaci, nicméně cestu k úplné demokracii vidí i do budoucna jako velmi křehkou. Armáda i nadále drží rozhodovací moc ve svých rukách, neexistuje nezávislé soudnictví ani právní stát. Zásadní výzvou pak zůstává zajištění příměří a politických dohod s etnickými menšinami, které by umožnili transformaci Barmy do multi-etnické a multi-náboženské společnosti podporující rozvoj občanské společnosti, politické plurality a nezávislých médií. Nedílnou součástí pro budoucí rozvoj je podpora integrace do mezinárodní komunity.

Za nejvýznamnější část programu považuje velvyslanec setkání s představiteli Kačjinské nezávislé organizace (KIO) v Laize, kam se dostal jako první lidskoprávní reportér. Ze setkání s předsedou představenstva a náčelníkem generálního štábu vyplývá, že KIO má zájem na mírovém ujednání a stažení vojska pokud ovšem bude zaručen následný politický dialog. V Kačjinském státě Quintana navštívil několik táborů vnitřně přesídlených osob (IDPs), kde mapoval situaci lidských práv, která je i nadále znepokojující – podle výpovědí dochází k jejím neustálému porušování mučením při výsleších, svévolným zadržováním, jsou evidovány případy znásilňování a dalšího náboru dětských vojáků.

Další důležitá setkání proběhla v Arakanském státě, v rámci kterých velvyslanec diskutoval situaci muslimského etnika Rohingya, konkrétně situaci IDPs a lednový masakr ve vesnici Du Cheer Ya Tan, v rámci kterého byli obyvatele mučeni, deportováni, jedna žena byla znásilněna a několik desítek lidí přišlo o život.

Quintana dále navštívil obyvatele vesnic v okolí kontroverzního měděného dolu Latpadaung, kde se několik dnů před jeho návštěvou konaly další kola protestů proti konfiskaci půdy a neadekvátnímu odškodnění a osm lidí bylo zatčeno. Projekt přímo ovlivňuje obyvatele 26 vesnic, kteří se bouří jednak z výše uvedených důvodům a dále proti negativním environmentálním dopadům. Na setkání s Quintanou se diskutovalo neustálé porušování lidských práv ze strany těžební společnosti Wanbao a místních autorit.  

S náčelníkem Policie Quintana diskutoval výpovědi o přetrvávajících fyzických trestech praktikovaných během výslechů zadržených. Přestože pachatelé těchto leckdy brutálních činů dosud nebyli nijak trestáni, malý pozitivní krok do budoucna znamená nedávné nainstalování kamerových systémů do všech městských policejních stanic v zemi.

Plný rozsah prohlášení o aktuální situaci v Barmě vyplývající z velvyslancovy únorové cesty naleznete zde.

Závěrečná zpráva o situaci v Barmě bude Quintanou prezentována v Ženevě 17. března, následně ho ve funkci vystřídá jeden ze tří kandidátů, diplomatů z Jižní Koreje, Finska nebo Spojených států.

Zdroj: www.ohchr.org, www.irrawaddy.org,

Čtěte i další novinky z Barmy.

 

 

 

 

Autor: Marie Havlínová, Koordinátorka Barmských projektů