Barmské noviny: Sčítání lidu - poprvé po třiceti letech

Publikováno: 11. 3. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Barmské noviny: Sčítání lidu - poprvé po třiceti letech
© Foto:

Barma se připravuje na první sčítání lidu od roku 1983, které by v zemi mělo proběhnout v rozmezí 30. března – 10. dubna. Po třiceti letech tak země získá aktuální informace o své populaci, které jsou zásadní pro další plánování. Sčítání lidu se však setkává s kritikou stran etnických skupin i mezinárodních organizací, které upozorňují na jeho nevhodné nastavení.

Formulář sběru dat se skládá ze 41 otázek, které kromě klíčových demografických údajů obsahují i pro Barmu velmi citlivá témata jako je etnicita, náboženské vyznání či občanství. Největší problém je vnímán v identifikaci etnické příslušnosti. Klasifikační systém vychází z kritizovaného systému osmdesátých let, který eviduje 135 etnik. V některých případech jsou malá etnika rozdělena na mnoho dalších podskupin (Čjinské etnikum, 2 % populace, je v seznamu rozděleno na dalších 53 skupin), jindy jsou zase různorodé etnické skupiny nelogicky spojeny pod jednu (Šanské etnikum, 9 % populace, pod sebou zahrnuje
i skupiny Palangů a Lahů, které nemají žádný etnický či příbuzenský vztah). Etnická klasifikace má především politický přesah – jednotlivé etnické skupiny se obávají, že pokud dojde ke špatné etnické klasifikaci, mohly by přijít o politickou reprezentaci. Další potenciální hrozbu v souvislosti s událostmi posledních měsícům skrývá odhalení náboženského vyznání, jež by mohlo být hnacím motorem pro další extremistická hnutí. 

S blížícím se začátkem sčítání lidu čím dál tím více etnických skupin vyzvalo vládu, aby sčítání lidu odložila, dokud nebude vyřešená otázka etnické klasifikace, popř. aby sčítání lidu omezili pouze na základní demografické údaje. To se ovšem neočekává, navíc v odlehlých oblastech Wa ve východní Barmě, začne kvůli špatné dostupnosti sčítání již v následujícím týdnu.

„Sčítání lidu je rozsáhlý projekt, který vyžaduje náročné plánování, finanční výdaje a početný tým organizátorů. Pro toto sčítání již byla provedena masivní logistická opatření včetně propagačních aktivit, výroby informačních materiálů v regionálních jazycích a zaškolení komisařů. Odložení sčítání lidu by bylo jen dalším plýtváním zdrojů. Navíc by zpoždění sběru dat zpozdilo
i výsledky, které jsou důležité pro další plánování politiky rozvoje.“
, uvedla Janet Jackson, zástupkyně UNPFA v Barmě.

 

Zdroj: Kachin National Organization press release, www.crisisgroup.com,  www.irrawaddy.org,

Čtěte i další novinky z Barmy.

Autor: Marie Havlínová, Koordinátorka Barmských projektů