Časopis Zvoní

Časopis Zvoní

Časopis Zvoní se dlouhodobě zabývá možnostmi podpory dětí, jejichž startovní čára leží při vstupu do školy z různých důvodů jinde než u jejich vrstevníků. Časopis vydává organizace Člověk v tísni, která po mnoho let poskytuje svými službami podporu nejen těmto dětem, ale i jejich rodičům a učitelům, kteří s nimi pracují.

Věříme, a naše víra vychází z dlouholetých zkušeností práce přímo „v terénu“, že právě podpora a propojení všech, kteří mohou situaci konkrétního dítěte pozitivně ovlivnit, je tou správnou cestou. Cestou, která vede ke zlepšení situace mnoha dětí, které jsou odsouzeny k životnímu neúspěchu už ve chvíli, kdy opouštějí základní školy. Právě toto síťování je jedním z cílů nového projektu K.O.Z.A., v jehož rámci časopis Zvoní vychází.

Aktuální číslo si ve formátu pdf můžete stáhnout ZDE.

Starší čísla ke stažení:


Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Autor: ČvT