Česká školní inspekce: Na povinný poslední rok do MŠ nenastoupila 3 % dětí

Publikováno: 2. 7. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Pouze povinnost problém absence předškolní přípravy u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí nevyřeší.
© Foto: Ilustrační foto: Lisa Maruna (CC BY 2.0)

Jde o děti, které nežijí v místě trvalého bydliště, ale přebývají na ubytovnách či migrují s rodiči.

Česká školní inspekce (ČŠI) vydala v květnu tematickou zprávu, která mapuje dopady zavedení povinného předškolního vzdělávání, které platí od začátku loňského školního roku. Z výsledků zprávy školní inspekce vyplývá, že se do předškolního vzdělávání nepodařilo zapojit 3 procenta dětí, pro něž byl poslední školní rok povinný.

Část z dětí nesplnila danou povinnost díky tomu, že například momentálně žijí se svými rodiči mimo Českou republiku. Kromě nich však jde o děti, pro které by bylo toto vzdělávání nejvíce přínosné, protože pochází ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, jež na jejich potřeby v oblasti vzdělávání nedokáže adekvátně reagovat.

„Za nás můžeme říci, že nástup dětí do povinného ročníku z našich předškolních klubů a okolí potvrzuje, že existuje-li potřebná podpora dítěte i jeho rodičů, děti do MŠ nastupují. Tam, kde však nefunguje žádná sociálně pedagogická služba či terénní podpora, povinnost děti ze sociálně znevýhodněných rodin do školky nedostala. To ostatně potvrzují i data ze zprávy České školní inspekce,“ říká Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb v Programech sociální integrace organizace Člověk v tísni.

Podle ní tvoří část dětí, které se nepodařilo do mateřských škol dostat, ty, které nežijí v místě trvalého bydliště. Velmi často migrují s rodinami či přebývají na ubytovnách a jiných přechodných bydlištích. Díky podmínce trvalého bydliště se nemají možnost do mateřské školy dostat, často je to také mimo kompetence a strategie rodin, které řeší akutní existenční problémy. „Jsou to rodiny, pro které jsou i nízkoprahová zařízení a další podobné sociální služby z různých důvodů nedostupné, jde o rodiny žijící v prostředí sociální patologie,“ dodává Zuzana Ramajzlová.

Doporučení České školní inspekce

Doporučení pro MŠMT
  • Vytvořit systém podpory a motivace rodičů, kteří dlouhodobě své děti do předškolního vzdělávání neposílají.
  • Zajistit školkám srozumitelné postupy pro řešení nově vzniklých problémů.
  • Upravit pravidla pro ověřování dosahování očekávaných výstupů u dětí v režimu individuálního vzdělávání.
  • Řešit povinnost MŠ zajistit kapacitu pro děti, které by v průběhu školního roku přešly z režimu individuálního vzdělávání na pravidelnou docházku do MŠ.
  • Zajistit kvalitní další vzdělávání pedagogů.
Doporučení pro zřizovatele
  • Systematicky sledovat demografický vývoj.
  • Podporovat školy, do jejichž spádové oblasti patří vyšší podíl sociálně vyloučených dětí.
  • Vytvářet předpoklady pro výměnu zkušeností mezi jednotlivými školami.
Doporučení pro školy
  • Vyhodnocovat dopady vzdělávání na očekávané výstupy předškolního vzdělávání.
  • Podporovat pedagogy MŠ, vytvářet příležitosti pro společné plánování a reflexi, podporovat moderaci nad výsledky.
Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor

Související články