CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Publikováno: 20. 6. 2019 Doba čtení: 2 minuty
CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence
© Foto: Tomáš Princ

Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol.

Základní informace:

Název projektu CZ: CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Zkrácený název projektu: CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Skutečné datum zahájení: 1. 10. 2016

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2019

Žadatel projektu: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Partner projektu: Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Člověk v tísni, o.p.s., Vzdělávací program Varianty

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií MU

NaZemi, z. s.

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence je spolufinancován Evropskou unií.

Cíle projektu:

1. Rozvinout sociální a občanské kompetence žáků ZŠ a SŠ prostřednictvím vytvořeného společenství praxe zaměřeného na výuku napříč předměty orientovanou na VUR (vzdělávání k udržitelnému rozvoji), resp. výchovu k sociálně a environmentálně odpovědnému chování.

2. Rozvinout kompetence učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe.

3. Rozpracovat hladiny sociálních a občanských kompetencí ve vztahu k průřezovým tématům a k nim propojeným vzdělávacím oborům orientovaných na VUR (vývojové kontinuum).

4. Podpořit implementaci efektivních metodik pro rozvoj občanských a sociálních kompetencí do školní praxe prostřednictvím výuky napříč předměty.

Pilíři projektu jsou analýza, akční výzkum v rámci společenství praxe a evaluace.

Analýza naplňování klíčových kompetencí v oborech a průřezových tématech se vztahem k VUR zahrnuje vyhodnocení výsledků existujících výzkumů a zpracování dodatečných analýz.

Akční výzkum bude probíhat v rámci širokého společenství praxe. Na základě závěrů z analýz budou identifikovány metodické přístupy (metodiky) pro rozvoj občanských a sociálních kompetencí. Následně budou sestaveny metodické týmy, které budou metodiky ověřovat v praxi. Výsledky budou průběžně posuzovány akademiky.

Evaluace bude probíhat ve spolupráci s celým společenstvím praxe, jejím výstupem bude ověřený dopad programů na žáky i na zvýšené kompetence učitelů.

Všemi pilíři projektu prolíná vznik vývojového kontinua zaměřeného na kompetence pro sociálně a environmentálně odpovědné jednání.

Současně se projekt zaměří na identifikaci bariér, které brání úspěšnému zavádění metodik do praxe: po analýze předpokládaných bariér proběhne diskuze s veřejností i zástupci veřejnoprávních institucí, z níž vzejdou návrhy změn institucionálního rámce.


Autor: Varianty

Související články