Člověk v tísni a Mercy Corps spustili v Mongolsku speciální SMS službu pro pastevce

Publikováno: 24. 6. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Člověk v tísni a Mercy Corps spustili v Mongolsku speciální SMS službu pro pastevce
© Foto: Ariunzul Gantulga, People in Need

V posledních letech trpí kvůli klimatickým změnám pastevci na mongolském venkově stále častějšími výskyty sucha a extrémních mrazů (tzv. dzudů). Pomoci se jim v nelehké situaci snaží Člověk v tísni ve spolupráci s Mercy Corps Mongolia díky projektu - Využití technologie a tradic ke zvýšení odolnosti mongolského venkova. 


Celkem v 38 soumech ve 4 provinciích proběhla školení zaměřená na prevenci rizik spojených s dzudy, na dostatečnou přípravu a odolnost vůči nepřízni počasí a přírodním katastrofám i lepší obhospodařování pastvin. Tato školení absolvovalo celkem 3 892 pastevců, kterým byl také představen systém SMS zpráv, který jim umožňuje získávat a sdílet důležité informace o počasí a možnostech pastvy.

„Nyní mohou pastevci v dalších provinciích získávat potřebné informace o počasí, suchu, dzudu a podmínkách pastvin. Což jim pomáhá lépe plánovat a snižovat riziko ztráty zvířat při katastrofách,” vysvětluje Marc Tasse, vedoucí programů Člověka v tísni v Mongolsku. Tuto SMS platformu vytvořila organizace Mercy Corps a nyní ji vlastní a řídí National Emergency Management Agency (NEMA), díky čemuž se dá využít plošně po celém Mongolsku. 


Ve spolupráci s mongolskou vládou navíc došlo k vypracování plánu řízení katastrof v provinciích s četným výskytem sucha, dzudů, záplav či lesních a stepních požárů. Návrh plánu byl schválen a je dnes široce využíván agenturami, které poskytují pomoc při katastrofách v místních provinciích. „Tento plán se stále upravuje a zdokonaluje pro jednotlivé soumy a provincie tak, aby se mohl stát hlavním nástrojem pro prevenci katastrof, snížení jejich dopadu a rychlou reakci na ně,” dodává Marc Tasse z Člověka v tísni.

Projekt zahrnoval také odbornou výzkumnou práci. Vznikl tak například Index ukazatele citlivosti vůči dzudům - Multi-Indicator Dzud Vulnerability Index (MDVI), který pomohl určit hlavní problémy, ke kterým během těchto extrémních mrazů dochází, nebo Zpráva o posouzení ekonomické situace domácností Household Economic Assessment (HEA).


Projekt byl financován Generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc a civilní ochranu (ECHO), Českou rozvojovou agenturou (ČRA) a Klubem přátel Člověka v tísni

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: People in Need

Související články