Člověk v tísni pomohl více než 6 000 konžským uprchlíkům v Angole s vodou, sanitací a hygienou

Publikováno: 8. 6. 2018 Doba čtení: 4 minuty
Člověk v tísni pomohl více než 6 000 konžským uprchlíkům v Angole s vodou, sanitací a hygienou
© Foto: People in Need

Násilí a etnické napětí v provincii Kasai v Demokratické republice Kongo donutilo desítky tisíc lidí hledat bezpečí v provincii Lunda Norte v Angole.

Tým Člověka v tísni na místě s uprchlíky pracuje díky finanční pomoci UNICEF Angola a Klubu přátel Člověka v tísni. Pomáhá jim se stavbou sanitačních zařízení a zlepšováním hygienických návyků.

V budoucnu budu zachraňovat životy. Budu ukazovat lidem, jak mohou předejít různým nemocem,“ říká Daniel, jeden z tisíců konžských uprchlíků v Angole. IT specialista Daniel pracoval jako dobrovolník v humanitární organizaci působící v Lunda Norte na severu Angoly. Nyní je součástí týmu Člověka v tísni, který prostřednictvím sanitačního projektu pomáhá zhruba 6 000 uprchlíků.

Projekt zajišťuje přístup k základním vodním a sanitačním zařízením pro více než 900 uprchlických rodin – budují se latríny, stanoviště pro mytí rukou, sprchy, vodovodní potrubí a odpadní jámy. „V práci jsem velmi spokojený. Už jsem se naučil, jak testovat vodu, a také, jak zmobilizovat lidi ke zlepšování sanitace,“ říká Daniel.

Uprchlíci si v komunitě pomáhají navzájem

Člověk v tísni se zaměřuje na lidi žijící ve 13 uprchlických osadách v Lóvui, zhruba 100 kilometrů od hranice s Demokratickou republikou Kongo. Prostřednictvím budování veřejné sanitační infrastruktury a usnadňování stavby záchodů a sprch v domácnostech pomáhá zabraňovat rozvoji a přenosu chorob spojených s vodou a fekáliemi. Osvětové kampaně podporují uprchlické komunity, aby přijaly lepší sanitační a hygienické postupy.

Projektový tým zajišťuje, aby se nezapomínalo na ty nejzranitelnější - Člověk v tísni pomáhá starším ženám, svobodným matkám a osobám se zdravotním postižením se stavbou záchodů.

"Komunity samozřejmě spolupracují, protože jsou samy součástí projektu. My sami záchody nestavíme, jen mobilizujeme lidi, aby si budovali své vlastní," říká inženýr Girmay Hadgu, technik projektu zaměřeného na vodu, hygienu a sanitaci (WASH).

Ve vesnicích jsou zřizovány také výbory, které dohlíží na likvidaci odpadů, podporu hygienických návyků a instalaci zařízení na mytí rukou v domácnostech. Členové výborů jsou místní lidé, kterým na jejich komunitě záleží.

Zlepšení je viditelné ve veřejných prostorách

Člověk v tísni buduje sanitační zařízení i na místech určených pro ženy a děti, například tam, kde se děti učí a hrají si, v bezpečných útočištích pro ženy a také pro děti, které ztratily rodiče při útěku. Organizace také do cílových vesnic dováží barely, které pojmou až 5 000 litrů vody, a také hadice a vodovodní kohoutky.

"Děláme velmi pěknou práci, pokud jde o latríny a stavbu sprch," říká inženýr Hadgu. "Snažíme se oslovit mnoho lidí v krátkém čase. Cítíme velkou zodpovědnost za udržení pokroku ve stavebních pracích. Počet pracovníků v terénu a techniků jsme téměř zdvojnásobili,“ říká o týmu skoro šedesáti lidí. Projektový tým také podporuje hygienické postupy tím, že hovoří s lidmi o rizicích spojených se špatnou hygienou a možnostech, jak jim předcházet. Oslovují zejména ženy a matky -  pomáhají jim co nejlépe využívat nová zařízení a předcházet tak průjmům v jejich rodinách. Kampaně se zaměřují na témata jako ochrana vody, její úprava a skladování, zacházení s pevnými odpady a opětovné využití odpadních vod.

Dodávky mýdla na praní

Aby bylo možné lidem pomoci využít v praxi to, co se dozvěděli během osvětových kampaní, Člověk v tísni dodal více než 5 000 rodinám (více než 21 000 osobám) v osadě Lóvua mýdlo na praní. Kromě toho dodává místním také celé mycí soupravy, které se skládají z kartáče, desetilitrových kbelíků, a mýdla na praní pro více než 900 rodin (více než 4000 lidí).

Reakce na humanitární krizi vyžaduje společné úsilí mnoha aktérů. Člověk v tísni komunikuje s humanitárními organizacemi pracujícími na místech, kde probíhá vysídlování - zejména s agenturami OSN a jejich partnery pro implementaci WASH, jako jsou LWF (Lutheran World Federation) a NCA, stejně jako vládními orgány.

Člověk v tísni v Angole

Po více než deseti letech působení v Angole má Člověk v tísni dlouhodobé zkušenosti s mnoha projekty různého zaměření. Organizace je jedním z hlavních partnerů UNICEF v implementační strategii National Community-Led Total Sanitation. Kromě podpory sanitace a hygieny má Člověk v tísni v Angole pokračující projekty v oblasti zemědělství, výživy, zdravotnictví, vzdělávání a genderu a občanské společnosti.

Autor: Claudia de Oliveira, PIN Angola Communication Officer

Související články