Angola: Humanitární pomoc a obnova

Angola: Humanitární pomoc a obnova

Programy humanitární pomoci a obnovy jsou obvykle dočasné a jejich cílem je zachránit lidské životy, snižovat utrpení a pomoci obětem katastrof a krizí postavit se zpátky na vlastní nohy. Intervence se nejčastěji týkají zemětřesení, záplav, nebo hladu v důsledku sucha a válek. V rámci humanitární pomoci poskytujeme ohroženým lidem dočasné přístřeší, jídlo, vody, léky, přikrývky a další životně důležité věci. Zajišťujeme hygienické potřeby a poskytujeme také psychosociální pomoc obětem.

V Angole se zaměřujeme na zajišťování akutních potřeb v oblasti vody, sanitace a hygieny pro lidi na severu země, kteří museli uprchnout z DR Kongo a také bojujeme s podvýživou, kterou způsobilo dlouhé sucho v provincii Bié.

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zabezpečování nejpotřebnějších hygienických potřeb a potravin

Zabezpečování nejpotřebnějších hygienických potřeb a potravin

V reakci na dopady dlouhodobého sucha má projekt za cíl přispět ke snížení úmrtnosti nejohroženějších obyvatel v provincii Bié.  V rámci projektu se dostalo podpory přibližně 65 000 lidí, kteří žijí v celkem  91 vesnicích v okresech Kuito, Catabola a Chinguar a více než 6 200 dětí do pěti let bylo vyšetřeno na podvýživu a dostalo se jim léčby ve zdravotnických zařízeních. Zdravotní dobrovolníci z místních komunit byli vyškoleni, aby dokázali správně provádět vyšetření a následně konzultovat s rodinami dětí s podvýživou správný postup léčby a šířit osvětu. Dodatečně byli vyškoleni i sociální mobilizační pracovníci k podpoře vhodných hygienických návyků včetně mytí rukou, vodního hospodářství a správného skladování potravin a vody. Jedná se o důležitá preventivní opatření, čím informovanější budou komunity o vhodných hygienických a sanitačních návycích, tím méně bude případů podvýživy. Tu mnohdy způsobují onemocnění, která se přenášejí vodou v důsledku nedostatečné hygieny (například průjmem či parazitárním onemocněním). Kromě toho byly zdravotnickým technikům poskytnuty kurzy vycházející z Národního protokolu s cílem zvýšit jejich schopnost řádně provádět léčbu, následné opatření a zajistit správný sběr dat.
V souladu s komunitou vedeným přístupem k celkové sanitaci, který je již několik let úspěšně realizován v provincii Bié, Člověk v tísni ve spolupráci s mobilizačními pracovníky a místní správou podporoval a monitoroval proces konstrukce latrín. V rámci tohoto přístupu jsou za jejich konstrukci odpovědné samotné komunity za použití lokálně dostupných materiálů. K tomu byly ohroženým rodinám distribuovány balíčky s předměty jako jsou kbelíky, tablety na čištění vody, hygienické vložky či spodní prádlo. Prioritní skupinou byly ženy - převážně ženy vedoucí domácnost, ženy vyššího věku a ženy se zdravotním postižením.
V šíření osvěty o hygienických návycích a distribuci hygienických balíčků jsme pokračovali i v reakci na pandemii Covid-19.
Humanitární pomoc uprchlíkům z DRC

Humanitární pomoc uprchlíkům z DRC

Dlouhotrvající střety mezi vládou DR Kongo a rebely v konžské provincii Kasai vyhnaly více než 33 000 lidí do sousední Angoly, kde hledali bezpečí v provincii Luanda Norte na severu země. Tři čtvrtiny všech uprchlíků tvořily ženy a děti, které před násilím utekly jen s těmi nejnutnějšími věcmi. 
Vzhledem k tomu, že v Angole působíme dlouhodobě, mohli jsme ihned po vypuknutí krize na místo vyslat náš humanitární tým. V uprchlických táborech jsme následně pomáhali především v oblasti vody, hygieny a sanitace, s níž  máme v Angole několikaleté zkušenosti. Společně s partnery NCA a LWF jsme stavěli latríny, místa pro mytí rukou, sprchy, vodovodní potrubí a odpadní jámy. Prostřednictvím kampaní jsme také informovali o rizicích spojených se špatnou hygienou a o preventivních opatřeních. Navazující projekt se navíc zaměřuje na prostory vyhrazené pro děti, které se učí hygienickým návykům prostřednictvím přístupu CHAST (Children Hygiene and Sanitation Training). Cílem intervence je předejít vzniku a rozšíření nemocí mezi uprchlíky ohrožujících jejich životy a zhoršujících už tak náročnou situaci.
Většina lidí, kteří utekli z DRC již našla útočiště v osadě v oblasti Lóvua, kde žijí ve dvou nově vzniklých vesnicích. Člověk v tísni využívá v těchto vesnicích své zkušenosti s komunitním přístupem k sanitaci (Community led total sanitation - CLTS) a správě vodních zdrojů (Communitarian Water Management Model - MOGECA), které úspěšně realizoval v rámci svých programů v provincii Bié v centrální Angole.
Člověk v tísni v severní Angole už dříve pomáhal více než 7 000 uprchlíků, více se dočtete TADY.

Jak dále pomáháme

Novinky

Prevence a ochrana proti COVID-19 v Angole pokračuje

Prevence a ochrana proti COVID-19 v Angole pokračuje

V Angole podporujeme rodiny, které se ocitly v ohrožení v důsledku pandemie  COVID-19

V Angole podporujeme rodiny, které se ocitly v ohrožení v důsledku pandemie COVID-19