V Angole podporujeme rodiny, které se ocitly v ohrožení v důsledku pandemie COVID-19

Publikováno: 4. 6. 2020 Doba čtení: 3 minuty
V Angole podporujeme rodiny, které se ocitly v ohrožení v důsledku pandemie  COVID-19
© Foto: People in Need

V květnu letošního roku přišli obyvatelé vesnice Sachonde v angolské provincii Bié na setkání, jehož záměrem bylo zvýšit informovanost o nemoci Covid-19. Kruhy nakreslené na podlaze vyznačovaly vzdálenost, kterou museli povinně dodržovat. Během školení se lidé mimo jiné dozvěděli, jak správně používat roušky, jakými způsoby se nový typ koronaviru přenáší a jak zlepšit prevenci a hygienu.

V Angole se zaměřujeme na zlepšení hygieny a sanitace již od roku 2010 a v nastalé situaci tak čerpáme z mnohaletých zkušeností. Informace o Covid-19 a o prevenci jsme zahrnuli do našich programů, snažíme se tak zabránit pandemii tohoto viru v zemi. Kromě zvyšování povědomí rozdáváme hygienické balíčky, které obsahují například vědra, mýdlo, tablety na čištění vody a menstruační vložky. Distribuujeme také potraviny jako cukr a olej.

Osvětě v oblasti hygieny se věnujeme v rámci projektu, který realizujeme společně s UNICEF Angola, jež se zaměřuje na oblast vody, hygieny a sanitace, ale také na boj s podvýživou v provincii Bié. Zaměřujeme se především na ženy, které se o svou rodinu starají samy, starší ženy a ženy s postižením. Ana Maria Hossi, která obdržela hygienický balíček a zúčastnila se školení, říká: „Jsme vděční za ten balíček i za přednášku. Naše komunita tuto pomoc skutečně potřebuje a jídlo i hygienické prostředky nám pomohou lépe se chránit před touto nemocí.”

„V současném kontextu situace, kdy všechny země včetně Angoly hledají způsoby, jak zabránit šíření koronaviru, jsou správné hygienické návyky nezbytné. Naše ukázky správného mytí rukou, které ve vesnicích předvádíme, poskytují včasné a užitečné informace,” vysvětluje programový manažer Člověka v tísni v Angole Gift Zuze.

Různý kontext, stejný cíl

Způsob, jakým probíhají distribuce nejen hygienických balíčků, se v současnosti velmi liší. Lidé musejí dodržovat povinné rozestupy a hygienická opatření. Před koronavirovou krizí a v reakci na ní je však naším cílem stále to samé – snažíme se podpořit ty nejohroženější rodiny. 

Angelina Roberto, vdova, která se stará o 13 členů rodiny, obdržela hygienické potřeby a říká: „Hodně to pomůže. Nebylo jak jinak tyto věci získat, protože dostávám pouze peníze na to, abych nakoupila fubu [fuba je mouka, ze které se dělá jeden z nejčastějších pokrmů v Angole] pro svou rodinu, pak ještě kousek mýdla a občas toaletní mýdlo. Tento balíček je pro mě novinkou a jsem za něj velmi vděčná.”

Boj s podvýživou

Součástí projektu jsou také různá školení pro zdravotní pracovníky v rámci komunit, při kterých se učí, jak správně provádět screening zaměřený na detekci podvýživy, jak uvědomit příslušná zdravotnická zařízení o závažných případech podvýživy a jak poskytovat poradenství přímo v domácím prostředí pacientů. Projekt navíc poskytuje školení pro odborníky ve zdravotnictví, které se zaměřuje na místní státní pokyny ohledně léčby podvýživy. Tato školení koordinujeme ve spolupráci s vládními zdravotnickými institucemi.

Díky tomu prošlo screeningem více než 13 000 dětí v 91 vesnicích v obcích Kuito, Catabola a Chinguar. Během toho bylo zjištěno zhruba 700 případů podvýživy a rozdali jsme 1 500 hygienických balíčků. Ve 23 vesnicích byly také opraveny studny a jiná zařízení, kam si místní obyvatelé chodí pro čistou vodu.

Hygienické balíčky jsme distribuovali také v obci Kuito pacientům trpícím leprou, protože se snažíme pomoci co nejvíce lidem. „Toto vědro nám pomůže při mytí rukou,” říká Francisco Ebambi o jedné z věcí, které jsou v hygienickém balíčku. „Tato činnost pro nás znamená mnoho, protože ukazuje naše úsilí, které vynakládáme na to, aby si celá zdejší populace osvojila správné hygienické a sanitační návyky,“ říká Gift Zuze.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Claudia de Oliveira and Edson Malongo, Člověk v tísni

Související články