Prevence a ochrana proti COVID-19 v Angole pokračuje

Publikováno: 24. 7. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Prevence a ochrana proti COVID-19 v Angole pokračuje
© Foto: Člověk v tísni

V červnu obdrželi obyvatelé obce Lubango v angolské oblasti Bula Matadi mýdlo, roušky a bělidla, aby se mohli lépe bránit proti nemoci COVID-19 a také informace o tomto onemocnění a o prevenci.

Pomůcky lidem dodala místní Asociace pro rozvoj a sociální rámec ohrožených obyvatel (ADESPOV).

ADESPOV je jednou z pěti organizací občanské společnosti (OOS) v provinciích Huíla a Bié, které obdržely malé granty v rámci jejich činností zaměřených na boj proti COVID-19. Rozdělování těchto grantů je součástí projektu Youth4Change, který financuje Evropská unie a je spolufinancován také ze sbírky Skutečná pomoc. Projekt realizuje Člověk v tísni ve spolupráci s AJOMA, angolským neziskovým sdružením mládeže. Cílem projektu je podpořit mladé lidi, aby se stali aktivními občany a zapojili se do rozvoje Angoly. Od začátku pandemie se podpora projektu soustředila především na ty OOS, které se zaměřují na mládé lidi a jejich boj s COVID-19.

Florença Bingo, která zajišťuje distribuce hygienických pomůcek, říká: „Doufám, že pomoc, kterou poskytujeme těmto ohroženým rodinám, jim uleví. Tyto rodiny potřebovaly humanitární pomoc už dlouho před pandemií, ale po jejím vypuknutí se jejich situace ještě zhoršila. Skutečně doufám, že alespoň to, co jim dáváme, jim pomůže.”

Nadále zvyšujeme povědomí o COVID-19

Vedle správy grantů se členové všech pěti OOS zúčastnili školení zaměřeného na biologickou bezpečnost, které pořádaly státní zdravotní ústavy. Na školení se lidé naučili, jak předat ostatním členům komunity přesné a důležité informace o COVID-19.

Mariana žije se svým manželem a šesti dětmi v Huíla a účastnila se akce na zvýšení informovanosti o COVID-19, kterou uspořádala asociace mladých žen v provincii. „Dozvěděla jsem se, že když přijdete zvenku, měli byste si nechat oblečení a obuv ve zvláštní místnosti, než vejdete do domu,” říká. „Také si musíte umýt ruce a vykoupat se, pokud je to možné.”


Mariana si o preventivních opatřeních povídá také se svými kolegyněmi na trhu, kde prodává své výrobky. „Nosím roušku a ostatním říkám, aby nechodili moc blízko, protože musíme udržovat odstup.”

Teresa Mandele je další z žen, které získaly informace o prevenci proti COVID-19 díky asociaci ADESPOV a říká: „To, co jsem se tady dozvěděla, rozhodně řeknu i ostatním členům své rodiny.” K hygienickým pomůckám, které obdržela, dodává: „Jsem za ně moc vděčná. Nikdy mě nenapadlo, že ke mně taková pomoc přijde.”

Podpora rad mládeže

Kromě podpory OOS pomáhá projekt Youth4Change radám mládeže v provinciích Bié a Huíla s nákupem informačních letáků a hygienických a ochranných materiálů, které se rozdávají ohroženým rodinám.

Virgílio Roberto, tajemník rady mládeže v Bié, říká: „Cítili jsme, že je nezbytné, abychom převzali iniciativu a šířili povědomí v komunitách, kde často informace chybí. Jedině tak je možné minimalizovat šíření této choroby.”

Luciano se účastnil nedávné akce zaměřené na boj s COVID-19 v oblasti Eiva spadající pod okres města Lubango v provincii Huíla. Akci pořádala místní rada mládeže. „Je velmi těžké sehnat si zde roušky a hygienické materiály, protože ceny jsou vysoké. Moc za tyto ochranné pomůcky děkuji, mám opravdu radost.“

Bezpečnost na prvním místě

Bingo vysvětluje, že největší prioritou při plánování informačních kampaní je bezpečnost příjemců pomoci i pořadatelů. „Než jsme šli do terénu mezi obyvatele komunit, nejdřív jsme si spolu sedli a probrali, jak je důležité dodržovat odstup a nosit roušky,” říká. „Bylo nutné ujasnit si, že my jako tým dodržujeme všechna preventivní opatření a dokážeme přimět příjemce pomoci v rámci našeho projektu, aby je také dodržovali. ” 

Podpořte nás prosím
Darovat pravidelně


Autor: Claudia de Oliveira a Edson Malongo

Související články