PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV PŮVODNÍCH OBYVATEL A DEVASTACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POVODÍ ŘEKY ORINOKO VE VENEZUELE

Publikováno: 13. 10. 2023 Doba čtení: 1 minuta
indigenous people
© Foto: PIN

Venezuelský právní rámec stanovil od roku 1999 výslovné uznání specifičnosti práv původních obyvatel, jakož i ratifikaci Úmluvy 169 Mezinárodní organizace práce a legislativních procesů, které sjednotilo ústavní a konvenční předpisy s ústavním statusem všeobecné úmluvy o lidských právech. 

Nicméně 24. února 2016 byla vydána vyhláškao zřízení strategické zóny, která vedla k začátku rozsáhlé legální i nelegální těžbé surovin, násilnému vyhánění obyvatel, korupci, ztrátě suverenity a rozsáhlému zhoršování životního prostředí a práv jeho obyvatel, zejména pak těch původních.

Přečtěte si rozsáhlou studii Člověka v tísni o této problematice.

Autor: Ondřej Lukáš, Media manager PIN

Související články