Kariérní poradenství

Liberecký kraj: Kariérní poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Člověk v tísni poskytuje poradenství mladým lidem hledajícím podporu ve (nejen) vzdělávání. Základním posláním je prodloužení vzdělávací kariéry nad rámec povinné školní docházky. V ideálním případě je cílem formální zvýšení kvalifikace mladých lidí tak, aby se zvýšila jejich uplatnitelnost na pracovním trhu. 

Může se jednat o získání výučního listu, maturity, či vyššího vzdělání, podstatné je však zohlednění budoucí uplatnitelnosti zvolené profese. Součástí služby jsou ale i volnočasové vzdělávací, zátěžové a motivační aktivity pro získání měkčích kompetencí a dovedností pro hladší vstup do dospělého života.

Při poskytování této služby uplatňujeme individuální přístup, pomocí něhož se snažíme maximálně využít potenciálu každého člověka. Pro některé rodiny, se kterými pracujeme, je vzdělávání mnohdy finančně náročné. Při splnění podmínek (prospěch + docházka) může student získat retrostipendium. Jde o finanční odměnu, která je vyplacena vždy po vysvědčení a má pomoci uhradit náklady na pomůcky, cestovné, obědy atd.

Poradenství mládeži

Poradce se zaměřuje na motivaci mladých lidí k tomu, aby pokračovali ve svém vzdělávání, a nakonec se uplatnili na trhu práce. Náplní jeho práce je individuální komunikace s klienty, pořádá tematické workshopy na středních a základních školách, snaží se o propojení kariérního poradenství s volnočasovými aktivitami, koordinuje retrostipendia a poskytuje základní poradenství při volbě školy a možnostech dalšího vzdělávání.

Kapacita: 10 – 15 osob, věk: 15 – 26 let


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme