Doučování na Kladně

Středočeský kraj: Doučování

© Foto: Archiv ČvT

Na středočeské pobočce provozujeme v současnosti pouze individuální doučování. To probíhá v Kladně a v Berouně. V rámci tohoto typu doučování dochází naši pracovníci a dobrovolníci jednou týdně přímo za dětmi domů, kde jim pomáhají se vším, co je třeba. Doučování je určeno dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. 

Důvodem je především nízké vzdělání rodičů, často jen to základní. Smyslem této služby je nejen zastavení školního propadu prospěchu či jeho zlepšení. Ještě podstatnější jsou další efekty, které sebou doučování přináší. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv nad 15 let. Není nutné mít žádné zkušenosti, stačí mít chuť pracovat s dětmi, být spolehlivý, mít volné dvě hodiny týdně a projít vstupním pohovorem. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Individuální doučování

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 7 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, to je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem toho, že bude v domácnosti klid, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat. Doučování je možné i online.
Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme