Co se nenosí?!

Publikováno: 27. 9. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Oficiální plakát
© Foto: archiv Promítej i Ty!

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 proběhla na naší pobočce první z plánovaných akcí, jejímž cílem je nejen vzájemně provazovat služby, které poskytujeme, ale také otevírat prostor pro zapojení veřejnosti do aktivit, které realizujeme.

Tentokráte jsme ve spolupráci s nízkoprahovým klubem pro mládež ve věku 15 – 26 let a klienty zapojenými do Programu podpora vzdělávání připravili večerní promítání s doprovodným programem. Vzhledem k tomu, že první zářijový týden byl tzv. Týdnem bez odpadu, který měl poukázat na problematiku odpadové politiky a plýtvání, zvolili jsme si i my téma s odpady nějakým způsobem související a zhlédli dokument Co se nenosí (Estonsko, 2015, 58 min.), zabývající se tématem textilní výroby, módního průmyslu, plýtvání materiálem a oblečením a možnostmi upcyklace*.


Součástí doprovodného programu byly kromě společné diskuse také bezpeněžní zóna a společná večeře. S dětmi zapojenými do doučování jsme připravili dýňovou polévku, upekli focacciu a muffiny s čokoládou a udělali salát. Do bezpeněžní zóny pak, kdo mohl a chtěl, dal nějaké oblečení, které už sám nepotřebuje, ale někomu jinému by se mohlo hodit. Bezpeněžní zóna je prostorem, kde se komodity nesměňují za úplatu či protihodnotu – jejím jednoduchým mottem je: Něco přines nebo vytvoř, cokoli si odnes nebo spotřebuj.

Promítání bylo primárně určeno klientům nízkoprahového klubu a doučování, pozváni ale byli také rodiče klientů, dobrovolníci a veřejnost. Po projekci se tak kromě prostoru pro diskusi o tématech, která dokument otevřel (mj. i problematiku dětské a levné práce), vytvořil naprosto přirozeně i prostor pro to se vzájemně poznat a popovídat si prakticky o čemkoli.

Protože tuto pilotní akci považujeme za zdařilou, rádi bychom podobné akce pořádali pravidelně. Považujeme je za zajímavý prostor pro vzájemné setkávání, dialog a práci s předsudky a spatřujeme v nich velký potenciál pro aktivizaci členů místní komunity.


* Dokument je zdarma ke stažení díky projektu Promítej i ty! www.promitejity.cz


Autor: Alex Marek Vimrů, pracovník Podpory vzdělávání

Související články