Bílina: Doučování

Bílina: Doučování

© Foto:

Na bílinském pracovišti provozujeme dva typy doučování - individuální a skupinové. V rámci individuálního doučování dochází naši dobrovolníci jednou týdně za dětmi domů, kde jim pomáhají se vším, co je třeba. Skupinové doučování probíhá v prostorách naší pobočky, kde máme pro tyto účely vyčleněnou místnost. Tato služba je určena dětem, které mají potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory. Důvodem je především nízké vzdělání rodičů, často jen základní.

Smyslem této služby je nejen zastavení školního propadu prospěchu, či jeho zlepšení. Podstatné jsou i další efekty, které sebou doučování přináší. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí a větší aktivitou při vyučování.

Mezi dobrovolníky se může zapojit kdokoliv starší 15 let. Nejsou potřeba žádné zkušenosti, stačí chuť pracovat s dětmi, spolehlivost a volné 2 hodiny týdně. Kromě doučování pořádáme také vzdělávací volnočasové aktivity, zejména v období prázdnin. I do těch se dobrovolníci mohou zapojit.

Skupinové doučování

Adresa: Integrované centrum prevence - Člověk v tísni, Teplická 918, Bílina

Kapacita: 1 skupina po 8 dětí, věk: 7 a více let

Skupinové doučování probíhá na rozdíl od individuálního v prostorách naší pobočky. A to vždy ve čtvrtek od 14:30 do 16:00. Má podobu doučovacího kroužku, kde si děti opakují a procvičují školní látku Zároveň je v něm prostor i na učení hrou a prohlubování různých kompetencí.

INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ

Kapacita: mění se průběžně dle počtu dobrovolníků, věk: 7 a více let

Individuální doučování probíhá většinou přímo v domácnosti dítěte. Vždy je přítomen jeden z rodičů, to je jedna ze základních povinností, které musí plnit. Jednak je garantem toho, že bude v domácnosti klid, zároveň by se měl do doučování sám částečně zapojovat.

Kontakty:
Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme