Jak naplňujeme dětem volný čas?

Publikováno: 1. 8. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Ilustrační fotografie
© Lucie Václavíčková

Posláním mé práce je pomáhat rodinám s dětmi v obtížné sociální situaci, která je vylučuje ze společnosti.

Problémů, s nimiž se v rodinách setkávám, je hodně a často se opakují. Jedná se zejména o nezaměstnanost, nízké rodinné příjmy, dluhy, domácí násilí, špatný prospěch nebo šikana ve škole. V poslední době si všímám rozvíjejících se sociálních fobií, které vrcholí tím, že mladí lidé nechtějí opouštět svůj byt.

V rodinách se snažím o podporu dětí a mladistvých především prostřednictvím zájmových činností, které spolu s dítětem a rodiči pečlivě vybíráme. Mezi dětmi pozoruji množství přirozených a všestranných talentů. Během spolupráce s rodinou věnuji hodně času tomu, abych pomohla najít dítěti jeho největší talent a volnočasovou aktivitu, která ho bude bavit. Jen pokud je vybraná činnost skutečně cílem a touhou dítěte, je naděje, že u ní vydrží.

Všichni by měli mít možnost v životě dosáhnout plného rozvoje svých schopností. Každý člověk disponuje určitým potenciálem, který lze rozvíjet. Objevení vlastního talentu a radost z dobře využitého volného času vede k rozvoji osobnosti dítěte a zvýšení jeho osobní spokojenosti. Při zájmových činnostech má dítě možnost zažít úspěch, jeho pohled na svět a na sebe sama se zlepšuje. Také začlenění do kolektivu a vytváření nových přátelských vazeb dětem prospívá. Člověk v tísni, o.p.s. mi umožňuje hledat a využívat finanční zdroje na tyto aktivity.

Rozvíjení talentovaných a nadaných dětí má význam pro lepší budoucnost celé společnosti.


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Karlovarsko jsou financovány z prostředků Karlovarského kraji.

Autor: Lucie Václavíčková, Aktivizační pracovnice

Související články