Díky Milostivému létu vyřešila dluh a má s dětmi znovu kde bydlet

Publikováno: 5. 9. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Díky Milostivému létu vyřešila dluh a má s dětmi znovu kde bydlet
© ilustrační foto: Cheron James, Unsplash

Touha žít s dětmi normální život přiměla Marii Hrudkovou k řešení svých nesplacených závazků. K životní změně jí významně pomohla oddlužovací akce Milostivé léto. Vyhovění žádosti o městský byt už nestál dluh v cestě.

Soužití s partnerem nebylo zrovna idylické. Nedodržel ani slib, že se bude podílet na placení nájmu v Mariině městském bytě. Sama ho z dávek hmotné nouze platit ale nezvládala. Navíc se se jí v té době narodil syn, takže jít do práce nemohla. Dluh postupně narůstal, až Marie o byt přišla. Splatit bezmála sto tisíc korun bylo pro matku samoživitelku, která sama s dvěma dětmi bydlela následujících sedm let po azylových domech, nemožné.

„Kvůli vážné zdravotní komplikaci musel syn hned po narození na operaci a znovu, když mu byly dva roky. Vedle toho jsem neustále řešila existenční problémy, bylo toho moc. Propadala jsem se do úplné beznaděje,“ vypráví paní Marie, která nedala dohromady ani částku rovnající se původnímu dluhu (bez poplatků a penále), aby splnila podmínku oddlužení v rámci Milostivého léta. Pomohl jí však dárce a peníze ze sbírky Člověka v tísni SOS Milostivé léto, celkově 57 tisíci korunami. Marie se tak zbavila daleko vyššího závazku vůči městu – 149 tisíc korun (původního dluhu včetně odpuštěných poplatků a penále) – a zároveň mnohaleté překážky vyhovění žádosti o jakýkoliv městský byt.

Pomozte lidem splatit dluhy
Darovat pravidelně

„Musela se s dětmi často stěhovat, kvůli dojíždění do školy to pro ně bylo dost složité. Proto jsem klientce hned, jak obdržela usnesení o zastavení exekuce, pomohla s novou žádostí o městský byt. Sama už nevěřila, že by jí město někdy vyhovělo. I to se nám ale podařilo a ona je za to velmi vděčná,“ popisuje Mariina dluhová poradkyně Člověka v tísni Klára Davidová a dodává: „Společně jsme také zažádaly o dávky mimořádné okamžité pomoci, aby si klientka mohla zakoupit běžné spotřebiče, s vybavením spoléháme na nábytkovou banku. Byt je dokonce v domě, kde bydlí i klientčina matka, která jí pomůže s hlídáním dětí, až začne chodit do práce.“

Na začátku spolupráce s dluhovou poradnou měla Marie nesplacené závazky přes 230 tisíc korun. Momentálně jí zbývají čtyři exekuce, na které se Milostivé léto nevztahuje. „Jeden dluh vznikl na základě rozhodčího nálezu, který již společně také řešíme. Pokud se tuto exekuci podaří zastavit, zůstane klientce závazek už ,jenʹ 89  tisíc korun. Aktuální vize je, že si ho poplatí srážkami ze mzdy v již přislíbeném zaměstnání,“ dodává Klára Davidová. „Snad se mi to podaří co nejdřív,“ doufá paní Marie.

*Jméno bylo pozměněno kvůli zachování anonymity klientky.

Autor: Eva Kroupová

Související články