Dílna Ferdy Mravence

Publikováno: 25. 4. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Dílna Ferdy Mravence
© Foto: ČvT archiv

Dneska představujeme Dílnu Ferdy Mravence. Protože klub je tady pro děti a docházka do něj je dobrovolná, musí být nabídka činností taková, aby je zaujala, aby pro ně byla důvodem do klubu přijít. A právě dílna je příkladem toho, že když něco vznikne z projeveného zájmu dětí a na základě jejich přání, má to velkou šanci na úspěch. Proto dílna funguje již pátým rokem a na každé úterý, kdy probíhá, se děti těší. A proč ten Ferda Mravenec?

No přece práce všeho druhu :-). Děti se stále se ptaly, co by mohly vyrábět či opravit, co by se dalo v klubu vylepšit, s čím by mohly pomoci. Projevovaly velký zájem o různé výtvarné a rukodělné činnosti, které neměly možnost vyzkoušet si doma, ale taky se chtěly naučit něco uvařit, upéct buchtu. Takže náplň dílny je hodně pestrá a každé úterý je jinak hezké. Děti mají nejen možnost realizovat se při rozmanitých kreativních a tvořivých činnostech, ale seznamují se i s různými pracovními pomůckami a nářadím, učí se s nimi pracovat, správně je používat. Získávají zároveň  informace o běžných řemeslech a dokáží si tak lépe představit, co která profese obnáší. To je může i ovlivnit nebo jim pomoci při rozhodování, zda a kam dál po základce. Vlastně všechno, co se v rámci dílny naučí, se jim hodí, protože se jedná o práce, které je dobré znát při běžném provozu domácnosti a mohou je s trochou šikovnosti, elánu a osobního nasazení zvládnout v budoucnosti samy. Děti si zažívají vlastní zkušenost z práce, radost a uspokojení z jejího konkrétního výsledku, ocenění, pocitu užitečnosti, uvědomění si vlastních schopností. Mají možnost podílet se na různých opravách a vykonávat drobné „řemeslnické“ práce přiměřené jejich věku, možnostem a schopnostem, tím se posiluje jejich vztah a zodpovědnost ke klubu, k prostředí, kde tráví volný čas.  To, že mohou předvést a ukázat, že se něco naučily, že něco zvládnou, je pro ně nesmírně důležité, vzácné a mnohdy nečekané. Samy se přesvědčí, že přiložit ruku k dílu se vyplatí a odměnou jim je viditelný výsledek jejich práce. Ať už je to obrázek do klubovny, posekaný trávník na dvoře, natřená lavička, vyrobený věšák, nebo upečená buchta. Při společné práci se děti také lépe poznávají, posilují se jejich vzájemné vztahy. Protože u práce se i dobře povídá, řeší se malé i větší problémy, sdílejí se radosti i smutky, probírá se škola, lásky i nelásky, plánují se další akce.

Díky podpoře Nadačního fondu Albert v rámci grantového programu Kávomaty pomáhají, může být realizován projekt „Albert s nudou zatočí“, jehož součástí je i Dílna Ferdy Mravence.

Autor: Alena Malátová, ředitelka NZDM

Související články